Loading...
http://polygraficka.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.grafik-pro-mediagk-is-281.jpg http://polygraficka.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.operator-tiskugk-is-281.jpg http://polygraficka.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.polygrafiegk-is-281.jpg http://polygraficka.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.obalovy-designergk-is-281.jpg
Text

grafik pro média

Náplní tohoto oboru je získávání znalostí a dovedností v oblastech - DTP, práce s texty, digitální fotografie, skenování, webdesignu, montáže a digitálního tisku prostřednictvím moderní počítačové techniky.

operátor tisku

Náplní tohoto perspektivního technického oboru je získávání znalostí a dovedností v oblasti tiskové produkce realizované průmyslovými tiskovými metodami.

polygrafie

Náplní studijního oboru jsou všestranné znalosti ze všech oborů polygrafické výroby, počínaje technickou přípravou výroby, přes počítačovým zpracováním obrazu a textu až po tisk a dokončující zpracování.

designér obalů

Obalový design rozhoduje o prodejnosti a snadném zapamatování výrobků. Představme si například běžný supermarket, kde kromě „rohlíků a chleba“ má vše svůj obal a ten svým způsobem daný výrobek prodává.

pro-uchazece-01 bakalar-01 prerazovaci-plany-01 suplovani-01 rozvrhy-01

Informace
pro zájemce

Systém
bakaláři

Přeřazovací
plány

Suplování
pro třídy

Rozvrhy
tříd

informace prijimaci rizeni

Střední škola polygrafická, Olomouc je v letošním školním roce organizátorem Soutěže dovednosti mladých grafiků. Soutěž probíhá pod záštitou MŠMT, které se společně se statutárním městem Olomouc podílí na finančním zabezpečení soutěže. Soutěž se koná v termínu 4. – 6. 4. 2017 a určena pro žáky polygrafických a uměleckých škol vyučujících obor Reprodukční grafik pro média (34-53-L/01).

Zasílat závazné přihlášky je možno pouze v termínu od 1. – 30. 11. 2016, mailem na adresu slamova@polygraficka.cz. Kapacita soutěže je omezena na 10 dvoučlenných soutěžních týmů, o zařazení do soutěže rozhoduje pořadí doručených přihlášek. Každá škola může přihlásit jeden soutěžní tým.

Přihláška ke stažení zde: česká verze / english version 

V rámci soutěže jsou zpracovány tři soutěžní úkoly, které spočívají v grafickém návrhu a technickém zpracování zadaného tématu. Soutěžící zpracovávají propagační materiály pro významné organizace olomouckého regionu. Podmínky zpracování, texty a fotografie potřebné ke zhotovení prvního úkolu obdrží soutěžící týmy jeden měsíc dopředu a na soutěž přivezou již vytištěné a kompletně zpracované práce. Další dva úkoly jednotlivé týmy zpracovávají v průběhu soutěže v určeném časovém limitu.  Zpracování úkolů probíhá v počítačových učebnách pořadatelské školy v prostředí Adobe Creative Cloud. 

 

Pětičlenná porota z řad profesionálů oboru grafiky, fotografie, reklamy a multimédií hodnotí kreativitu, grafické a technické zpracování. Poslední soutěžní den proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s předáním cen vítězným týmům.

 

Cílem soutěže je porovnat dovednosti týmů z jednotlivých zúčastněných škol, navázat kontakty mezi jednotlivými stejně oborově zaměřenými školami a v neposlední řadě získat a vyměnit si zkušenosti ze zpracování a realizace zakázky při práci pod časovým tlakem.

 

V rámci soutěže je soutěžním týmům a jednomu členu pedagogického doprovodu hrazeno ubytování, strava a doprovodný program.

Podrobné informace o průběhu a harmonogramu soutěže zašleme přihlášeným školám. Ukázky prací z předešlého ročníku je možno shlédnout na www.soutezgrafiku.cz

Střední škola polygrafická, Olomouc je v letošním školním roce organizátorem Soutěže dovednosti mladých grafiků. Soutěž probíhá pod záštitou MŠMT, které se společně se statutárním městem Olomouc podílí na finančním zabezpečení soutěže. Soutěž se koná v termínu 4. – 6. 4. 2017 a určena pro žáky polygrafických a uměleckých škol vyučujících obor Reprodukční grafik pro média (34-53-L/01).

Zasílat závazné přihlášky je možno pouze v termínu od 1. – 30. 11. 2016, mailem na adresu skola@polygraficka.cz. Formulář přihlášky ke stažení zde. Kapacita soutěže je omezena na 12 dvoučlenných soutěžních týmů, o zařazení do soutěže rozhoduje pořadí doručených přihlášek. Každá škola může přihlásit jeden soutěžní tým.

V rámci soutěže jsou zpracovány tři soutěžní úkoly, které spočívají v grafickém návrhu a technickém zpracování zadaného tématu. Soutěžící zpracovávají propagační materiály pro významné organizace olomouckého regionu. Podmínky zpracování, texty a fotografie potřebné ke zhotovení prvního úkolu obdrží soutěžící týmy jeden měsíc dopředu a na soutěž přivezou již vytištěné a kompletně zpracované práce. Další dva úkoly jednotlivé týmy zpracovávají v průběhu soutěže v určeném časovém limitu.  Zpracování úkolů probíhá v počítačových učebnách pořadatelské školy v prostředí Adobe Creative Cloud.

 

Pětičlenná porota z řad profesionálů oboru grafiky, fotografie, reklamy a multimédií hodnotí kreativitu, grafické a technické zpracování. Poslední soutěžní den proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s předáním cen vítězným týmům.

 

Cílem soutěže je porovnat dovednosti týmů z jednotlivých zúčastněných škol, navázat kontakty mezi jednotlivými stejně oborově zaměřenými školami a v neposlední řadě získat a vyměnit si zkušenosti ze zpracování a realizace zakázky při práci pod časovým tlakem.

 

V rámci soutěže je soutěžním týmům a jednomu členu pedagogického doprovodu hrazeno ubytování, strava a doprovodný program.

Podrobné informace o průběhu a harmonogramu soutěže zašleme přihlášeným školám. Ukázky prací z předešlého ročníku je možno shlédnout na www.soutezgrafiku.cz

S platností od 10. 2. 2016 byla naší škole udělena autorizace profesní kvalifikace - Tiskař na ofsetových archových strojích- 34-010-H podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Případné informace o průběhu zkoušky k získání profesní kvalifikace Vám budou poskytnuty na emailu skyva@polygraficka.cz.

Naše škola vydává svým úspěšným absolventům spolu s maturitním vysvědčením dokument Europass – dodatek k osvědčení

• tento dokument doplňuje osvědčení o středním a středním odborném vzdělání. Využijí ho zejména uchazeči o brigádu, stáž nebo práci.

• vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód, název oboru a adresa školy

• slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění

• uvádí taktéž dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Zaměstnavatelé v evropských zemích i u nás z dodatků snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti uchazeč během studia získal.

• je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině)

O dodatek k osvědčení – Europass si můžou zažádat i bývalí absolventi v online žádosti na www.edo.europass.cz. Bližší informace na e-mailové adrese europass@polygraficka.cz

Názvem polygrafie označujeme tiskový, nebo také publikační průmysl. Tiskoviny nás doprovázejí na každém kroku po celý život, ať už jsou to knihy, noviny, časopisy nebo pestrá paleta ostatních tiskovin. Polygrafie dnes představuje velmi vyspělý a stále se dynamicky rozvíjející průmyslový obor, který ve stručnosti zahrnuje zpracování textových a obrazových předloh, výrobu tiskových forem, produkční tisk na tiskových strojích a dokončovací zpracování tiskovin prostřednictvím klasických tiskových technik nebo některé z forem digitálního tisku. Polygrafie však dnes není jen tiskárna. Vznikl nový pojem – crossmedia, což v praxi znamená tvorbu podkladů nejen pro tisk, ale také pro moderní elektronická média, kterými jsou zejména publikování na internetu, intranetu, webové prezentace, CD ROMy, multimediální projekty, direct mailing a další. Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří nejen obsah tiskovin, ale také jí lze řídit tiskový proces.

Nezbytným předpokladem dalšího růstu tohoto velmi zajímavého oboru je vysoce kvalifikovaný personál, zejména grafici a tiskaři. Jejich profesní přípravu zajišťují odborné školy s polygrafickým zaměřením, v regionu střední a severní Moravy je to především naše škola – Střední škola polygrafická Olomouc. Jsme moderním středoškolským zařízením s téměř padesátiletou tradicí a jako jediná škola v rámci Olomouckého kraje zajišťuje výuku studijních profesních polygrafických oborů Reprodukční grafik pro média a Tiskař na polygrafických strojích, ve kterých žáci získají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

fakultni-skola-upol

spoluprace vos

e-twining

Aktuality

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

SS polygraficka vystava2017 small


DRUHÉ VÝBĚROVÉ KOLO NA ÚČAST NA STÁŽI V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS + „GRAFIKA BEZ HRANIC

Vážení žáci,
Vyhlašujeme druhé výběrové kolo na účast na stáži v rámci projektu Erasmus + „Grafika bez hranic“ v termínu od 26. 3. 2017 – 8. 4. 2017 ve škole TREDU Vocational College, Tampere, Finsko, který se týká všech prvních ročníků.
Mobilita bude probíhat na partnerské škole ve finském Tampere v průběhu měsíce března/ dubna 2017, termín bude upřesněn během měsíce prosince. Mobilita bude trvat 14 dnů včetně cesty a bude plně hrazena z prostředků Evropské Unie, žáci si budou pouze platit pojištění na celou dobu pobytu. Podmínkou účasti je uzavření a zaplacení pojištění na celou mobilitu, sjednání pojištění zajistí škola. Výběr žáků pro aktivitu do Finska bude probíhat dle níže uvedených kritérií a termínů:
Kritéria výběru žáků:
- motivační dopis
- prospěch v teoretické i praktické, který nepřesáhne průměr 2,0
- žádné kázeňské postihy nebo neomluvené hodiny
- doložení lékařské zprávy o zdravotní způsobilosti se stáže zúčastnit
- jazyková připravenost - na základě výsledků testu z anglického jazyka, který prověří
komunikační a jazykové znalosti a dovednosti žáků, součástí bude i ústní pohovor
s vyučujícími anglického jazyka
- odborné znalosti - budou posuzovány komisí 3 vyučujících odborných předmětů
a odborného výcviku, odborné znalosti budou posuzovány dle jednotek učení ECVET
(shodují se s plněním témat v rámci tematických plánů školy)
- pracovní kázeň – plnění pracovních povinností v rámci praktického vyučování
a souvislé praxe
- reprezentace školy v rámci mezinárodních projektů a dalších aktivit (soutěže)
Podmínkou účasti na stáži je kromě stanovených kritérií i odevzdání motivačních dopisů na sekretariát školy, v nichž bude uvedeno, proč se žák chce stáže zúčastnit. Po prvotním výběru žáků na základě posouzení motivačních dopisů proběhne pohovor v anglickém jazyce s vyučujícími anglického jazyka, ve kterém vybraný žák prokáže své jazykové schopnosti.
Termín odevzdání motivačních dopisů je do 19. 1. 2017 na sekretariát školy.

Bližší informace ke stažení zde

Pravidla pro žáky ke stažení zde


SCHVÁLENÝ PROJEKT ERASMUS + PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017

Naše škola získala v květnu 2016 projekt mobility v rámci programu Erasmus + financovaného Evropskou Unií. V rámci tohoto projektu proběhnou v průběhu školního roku 2016/2017 dvě mobility, vždy po 10-ti žácích naší školy. První mobilita bude realizována v průběhu měsíce října a bude ve firmě Silgan Packaging v Novém Meste nad Váhom na Slovensku, druhá mobilita bude probíhat na partnerské škole ve finském Tampere v průběhu měsíce března/ dubna 2017. Obě mobility budou trvat 14-ti dnů včetně cesty a jsou plně hrazeny z prostředků Evropské Unie, žáci si budou pouze platit pojištění na celou dobu pobytu. Podmínkou účasti je uzavření a zaplacení pojištění na celou mobilitu s pojišťovnou Generali, sjednání pojištění zajistí škola.

Výběr žáků bude probíhat v měsíci září 2016 dle níže uvedených kritérií a termínů.
Termín odevzdání motivačních dopisů na sekretariát školy je do 9. 9. 2016 na sekretariát školy.
Vyhlášení výběru žáků do 16. 9. 2016

AKTIVITA č. 1 – mobilita ve firmě Silgan, Nové Mesto nad Váhom

AKTIVITA č. 2 – mobilita na škole a ve firmě v Tampere, Finsko


VÝZVA OPVK 56

Výzva OPVK 56 je projekt organizovaný Ministerstvem školství, zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů, který byl vyhlášen v rámci výzvy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

více informací a fotografie najdete zde 


spolehliva firma 2016overena instituce 2016

 

elearning-02

Škola na Facebooku

Partner školy

UP logo PrF horizont cz

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

Připojte se k nám

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE