studuj perspektivní
a moderní
obory

Operátor tisku

zjistit více informací

Grafik pro média

zjistit více informací

Designér obalů

zjistit více informací

Polygrafie

zjistit více informací

Operátor tisku

Obor připravuje primárně žáky pro práci v tiskárnách, reklamních agenturách, případně na specializované pozice tiskařů.

Grafik pro média

Obor připravuje primárně žáky pro práci v tiskárnách, grafických či reklamních studiích, redakcích periodik či nakladatelstvích.

Designér obalů

Obor připravuje primárně žáky pro práci grafika a konstruktéra obalů nebo technika pro oblast konstrukčního designu.

Polygrafie

Obor připravuje žáky pro výkon povolání v managementu tiskáren, reklamních agentur, vydavatelstvích či nakladatelstvích.

Co je to polygrafie

Názvem polygrafie označujeme tiskový, nebo také publikační průmysl. Tiskoviny nás doprovázejí na každém kroku po celý život, ať už jsou to knihy, noviny, časopisy nebo pestrá paleta ostatních tiskovin. Polygrafie dnes představuje velmi vyspělý a stále se dynamicky rozvíjející průmyslový obor, který ve stručnosti zahrnuje zpracování textových a obrazových předloh, výrobu tiskových forem, produkční tisk na tiskových strojích a dokončovací zpracování tiskovin prostřednictvím klasických tiskových technik nebo některé z forem digitálního tisku. Polygrafie však dnes není jen tiskárna. Vznikl nový pojem – crossmedia, což v praxi znamená tvorbu podkladů nejen pro tisk, ale také pro moderní elektronická média, kterými jsou zejména publikování na internetu, webové prezentace, CD ROMy, multimediální projekty, direct mailing a další. Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří nejen obsah tiskovin, ale také jí lze řídit tiskový proces.

CENA ZA NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLSKÝ ČASOPIS 2018

Bylo 24.5.2018, když jsme byli na naší cestě do Prahy, kde jsme si měli převzít cenu za 3. místo v soutěži o Nejinspirativnější středoškolský časopis. Nervozita nám protékala v žilách, ale spolu s ní i úleva a radost. Úleva proto, že máme všechnu tu “dřinu” za sebou a radost protože nepřišla tato práce nazmar a náš časopis Peer se opravdu někomu líbil natolik, aby byl oceněn.

Při příjezdu do Prahy jsme se přesunuli do předem určené budovy, kde mělo předávání probíhat. Otevřely se nám dveře od místnosti a my se vydali usadit se na naše místa. Pár minut po nás dorazila i komise, která hodnotila časopisy, v čele s předsedou Petrem Masopustem. Bylo nám vysvětleno, podle čeho komise časopisy hodnotila. Prioritou byl především materiál a technologický postup. Posléze všem umístěným komise předala cenu ve formě skleněného poháru a diplom.

Po předávání jsme si dovolili s panem Masopustem udělat rozhovor pro naše další číslo časopisu. Získali jsme zde i spoustu kontaktů na opravdu zajímavé lidi a odjížděli jsme s mnohem lepším pocitem, než se kterým jsme přijížděli.

Konkurence byla veliká, ale to byl jeden z faktorů, co nás poháněl vpřed. Stálo nás to tolik korektur, nevydařených tisků, špatných vazeb, ale i přes to všechno jsme všechna naše čísla časopisu dotáhli až dokonce.

Byla škoda, že se této akce mohli zúčastnit pouze tři lidé a ne celá redakce časopisu, protože časopis nebyl pouze o třech lidech, ale každý z redakce v něm má kus sebe, na který může být hrdý.

A co je to vlastně Peer ?

Peer-program je dobrovolnická aktivita žáků, která se věnuje prevenci sociálně patologických jevů a řešení různých vrstevnických problémům ve škole. Tvoří různé prezentace a realizuje zajímavé akce a přednášky. Z pořádaných akcí jsou to například adaptační dny, sdružovací dny, vánoční akce a mnoho dalších. Mimo naši školu pořádáme i přednášky na základních školách, píšeme časopis, jehož redakci tvoří pouze žáci.

Základem všeho jsme především my, vrstevníci. Markéta Milovová 3.C

STUDIJNÍ POBYT VYUČUJÍCÍCH PARTNERSKÉ ŠKOLY ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MEDIALNYCH IM. ZENONA KLEMENSIEWICZA V KRAKOVĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLE POLYGRAFICKÉ, OLOMOUC

Na základě dvouleté a nadále se rozvíjející spolupráce dvou partnerských škol města Olomouc a Krakova přijeli na studijní pobyt na Střední školu polygrafickou v Olomouci čtyři vyučující partnerské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově.

Finanční prostředky byly poskytnuty městem Olomouc, které přispělo na tuto aktivitu v rámci grantového systému.

Teoretické i praktické zkušenosti přijeli do Olomouce sbírat a sdílet vyučující odborných předmětů a odborného výcviku oboru Grafik pro média a Tiskař.

Na Střední škole polygrafické Olomouc se během svého pětidenního pobytu zúčastnili výuky teoretických předmětů i odborného výcviku.

Součástí jejich pobytu byla návštěva ve firmě Toray Prostějov, kde se seznámili s praktickým chodem firmy v českých podmínkách, nechyběl ani výlet na Svatý Kopeček u Olomouce, návštěva Arcidiecézního muzea, nebo exkurze v pivovaru v Litovli.

Smlouva o spolupráci s polským Krakovem platí od roku 2016 a od té doby se obě školy aktivně zapojují do společných projektů, výměnných stáží pedagogů a účastní se soutěží pořádaných oběma školami, kde se objevují na prvních příčkách.

@ 2019 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2019 Střední škola polygrafická, Olomouc

Co je to polygrafie

Názvem polygrafie označujeme tiskový, nebo také publikační průmysl. Tiskoviny nás doprovázejí na každém kroku po celý život, ať už jsou to knihy, noviny, časopisy nebo pestrá paleta ostatních tiskovin. Polygrafie dnes představuje velmi vyspělý a stále se dynamicky rozvíjející průmyslový obor, který ve stručnosti zahrnuje zpracování textových a obrazových předloh, výrobu tiskových forem, produkční tisk na tiskových strojích a dokončovací zpracování tiskovin prostřednictvím klasických tiskových technik nebo některé z forem digitálního tisku. Polygrafie však dnes není jen tiskárna. Vznikl nový pojem – crossmedia, což v praxi znamená tvorbu podkladů nejen pro tisk, ale také pro moderní elektronická média, kterými jsou zejména publikování na internetu, webové prezentace, CD ROMy, multimediální projekty, direct mailing a další. Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří nejen obsah tiskovin, ale také jí lze řídit tiskový proces.