PROJEKTOVÝ DEN – PÉČE O ZDRAVÍ

Dne 23.5. 2019 se na naší škole uskutečnil projektový pro žáky prvních ročníků, který byl zaměřen na problematiku péče o zdraví, základy resuscitace, transportu zraněných a ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí. Náplní tohoto dne bylo učivo spojené s tělesnou výchovou, základu ekologie, výchově ke zdraví a ostatních mezipředmětových vztahů. Tento projekt byl zařazen do výuky TV poprvé jako spojení teoretických a praktických zkušeností a dovedností. Ke spolupráci na projektu byli sezváni odborníci ze stran zdravotnictví, humanitární pomoci a profesionální armády. Žáci po shlédnutí aktuálních audiovizuálních prezentací byli rozřazeni na pět stanovišť, kde pod vedením instruktorů prováděli praktické ukázky. Závěr dopoledne vyvrcholilo vědomostním testem, ve kterém si žáci ověřili své nově získané vědomosti. Tento projektový den získal kladné ohlasy z řad žáků i učitelů z důvodu praktických ukázek resuscitace, obnovení životních funkcí a především transportu zraněných v mimořádných situacích. Učitelé i žáci vyjádřili svůj názor s tím, že pro následující první ročníky je tento projektový den velmi přínosný. Vedoucí projektového dne: Hana Schwarzová

Výstava žáků na ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci

V úterý 5. března byla zahájena výstava žáků naší školy v ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci.

Letos nebylo vybráno žádné konkrétní téma – cílem bylo zveřejnit vzorek  prací našich grafiků, nevelké prostory galerie nám víc neumožňuje.

Výstavu zahájila paní ředitelka ZUŠ PaedDr. Zuzana Hrubošová, krátce připomněla předchozí akce a poznamenala, že letošní výstava je pro příznivé počasí téměř jarní, ale příjemnou atmosféru nám pomohl vytvořit hlavně skvělý hudební doprovod Romana Nevrlého, který si pro nás připravil několik svých skladeb, oceňujeme jeho aranžmá. Romane, díky.

Vítáme na výstavě každého žáka či příznivce naší školy. Pro zajímavost – na výstavě uvidíte práce žáků z praktické výuky i z odborného kreslení. Vystaveny jsou například zdařilé plakáty týkající se akcí a to nejen z regionu, loňské soutěžní práce, které se úspěšně uvedly v polské soutěži organizované Střední školou polygrafickou v Krakově i nejnovější úspěch našich grafiků: oceněný kalendář ze soutěže Doteky papíru. Dále přebaly knih, DVD, prostě pestrá nabídka různých tiskovin. Stačí nastoupit do autobusu č. 16 nebo do tramvaje č. 1, 4, 6 a dojet na konečnou nebo jednoduše zajít pěšky… máte příležitost do konce měsíce března.

STUDIJNÍ POBYT VYUČUJÍCÍCH PARTNERSKÉ ŠKOLY ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MEDIALNYCH IM. ZENONA KLEMENSIEWICZA V KRAKOVĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLE POLYGRAFICKÉ, OLOMOUC

Na základě dvouleté a nadále se rozvíjející spolupráce dvou partnerských škol města Olomouc a Krakova přijeli na studijní pobyt na Střední školu polygrafickou v Olomouci čtyři vyučující partnerské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově.

Finanční prostředky byly poskytnuty městem Olomouc, které přispělo na tuto aktivitu v rámci grantového systému.

Teoretické i praktické zkušenosti přijeli do Olomouce sbírat a sdílet vyučující odborných předmětů a odborného výcviku oboru Grafik pro média a Tiskař.

Na Střední škole polygrafické Olomouc se během svého pětidenního pobytu zúčastnili výuky teoretických předmětů i odborného výcviku.

Součástí jejich pobytu byla návštěva ve firmě Toray Prostějov, kde se seznámili s praktickým chodem firmy v českých podmínkách, nechyběl ani výlet na Svatý Kopeček u Olomouce, návštěva Arcidiecézního muzea, nebo exkurze v pivovaru v Litovli.

Smlouva o spolupráci s polským Krakovem platí od roku 2016 a od té doby se obě školy aktivně zapojují do společných projektů, výměnných stáží pedagogů a účastní se soutěží pořádaných oběma školami, kde se objevují na prvních příčkách.

BESEDA S ALENOU MORNŠTAJNOVOU

V předvelikonočním týdnu, konkrétně 26. 3. 2018 se naše školní aula zase pro jednou stala audienční místností pro vzácného návštěvníka. Tentokrát jím však nebyla ani skupina vzdálených Finů, ani hlouček hypoteticky budoucích prváků. Tentokrát jím byla velmi zajímavá osobnost, a to překladatelka, původním povoláním učitelka a v neposlední řadě  i současná česká spisovatelka, paní Alena Mornštajnová, která přijala pozvání naší školy na uspořádání besedy s žáky vyšších ročníků. Možnost předstoupit před nás a představit jak sebe, tak útržek ze své tvorby jí byla poskytnuta zásluhou paní učitelky Heczkové. Jak bylo totiž z celé besedy zřejmé, paní učitelka je velkou fanynkou této spisovatelky,rodačky z Valašského Meziříčí. Není proto divu, že se naše školní knihovna může pyšnit vlastnictvím jejich literárních děl a že si průběh celé akce vzala paní učitelka do režie.

Upřímně řečeno, já osobně nelituji času, který jsem strávila v aule ve společnosti paní Mornštajnové, velmi zajímavé osobnosti současné české literatury.

Kromě autorčina úvodního medailonku se paní učitelka soustředila na otázky týkající se zcela nového autorčina počinu, a to její poslední knihy s názvem “Hana”. Byli jsme celkem podrobně seznámeni s okolnostmi, díky kterým kniha vznikla, dále nám paní Alena přiblížila postup při samotném psaní a také nás seznámila s některými překážkami, se kterými se musela jakožto autorka díla vypořádat. Přiblížila nám např. spolupráci spisovatele s grafiky, kteří navrhují obálky jejích knih, což nás obohatilo v pohledu na spolupráci grafiků s klienty. Na závěr besedy nám paní Mornštajnová přečetla i krátkou ukázku z výše jmenované knihy.

Celá akce byla podle mého názoru velmi vydařená, a to i dle “slov” paní Mornštajnové, které si můžeme přečíst na jejím facebookovém profilu: „ Dnes jsem byla na besedě na Střední škole polygrafické v Olomouci. Děkuji za báječnou atmosféru vyučujícím i studentům - a že jich bylo :-) Byli skvělí. (Já na ty mladé prostě nedám dopustit :-)).“ K. Papicová, (3.ročník)

ZAHRANIČNÍ STÁŽ STŘEDNÍ ŠKOLY POLYGRAFICKÉ OLOMOUC V POLSKU

Za podpory statutárního města Olomouc se v rámci navazování spolupráce mezi partnerskými městy Olomouc a Krakov uskutečnila ve dnech 8.–13. 10 .2017 zahraniční stáž. Čtyři zástupkyně teoretické a praktické výuky naší školy se vydaly čerpat zkušenosti na šestidenní zahraniční stáž do partnerské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově.

Tato škola s více než sto letou tradicí poskytuje jako jediná polygrafické vzdělání v kraji, a to celkem v osmi oborech. Škola má 700 žáků.

Po příjezdu do Krakova nás uvítal ředitel školy Andrzej Januszkiewicz spolu s vedením školy. V aule školy jsme polským studentům představily naši školu. Nejvíce polské studenty zaujaly aktivity jako lyžařský či cyklistický výcvik, které tamní škola nepořádá. V následujících dnech jsme se díky vstřícnosti polských kolegů měly možnost zúčastnit výuky teoretických i odborných předmětů a nahlédnout do výuky oborů, které se na naší škole nevyučují. Prohlédly jsme si zázemí školy pro výuku teoretických předmětů a dílny pro odborné vyučování.

Během třech dnů pro nás byly připraveny i velmi přínosné exkurze ve firmách, se kterými polská škola spolupracuje. V moderní tiskárně Skleniarz printery zaměřené především na knižní a časopiseckou produkci jsme byly seznámeny s kompletním procesem zakázky od převzetí dat až po dokončující zpracovaní.

Tiskárna Grupa 3 Druk zabývající se výrobou a tiskem luxusních obalů především pro kosmetický průmysl nám předvedla nepřeberné množství možností potisku, výseku, lakování a zušlechťování obalových materiálů. Ředitel firmy nás poté provedl i částí zabývající se výrobou nejrůznějších plastových karet. Předvedl nám možnosti personalizace karet pomocí magnetických pásek, čárových kódů, stíracích políček či nejrůznější výseky, tvarování a vrtání karet. Na celém pracovišti byl kladen velký důraz na ruční kontrolu každého kusu.

Završením pak byla návštěva tiskárny Multifol, zabývající se zušlechťováním tiskové produkce. Je to jediná firma tohoto druhu v Polsku, která se specializuje na špičkovou povrchovou úpravu tiskovin. Seznámili nás s nejnovějšími trendy v této oblasti. Z těchto exkurzí jsme si odnesly nejen množství nových znalostí, ale také výukový materiál v podobě ukázek tisků.

Mimo to byl pro nás připraven doprovodný kulturní program. Návštěva historického centra Krakova, prohlídka hradu Wawel či židovské části města Kazimierzu. Skvělými průvodci nám byli Jarosław Kruk a Kasia Zielińska, která se nám věnovala po celou dobu stáže. Poslední den jsme se zúčastnily oslav Dne národního vzdělávání, obdoby našeho Dne učitelů.

Po celý týden probíhalo předávání zkušeností, podnětů a nápadů, které povedou k rozvoji a zlepšení úrovně výuky na obou školách. Projednaly jsme možnosti budoucí spolupráce mezi školami. Jak ve formě výměnné stáže žáků na našich školách, tak účast v soutěžích.

Na jaře příštího roku bychom polské kolegy měli přivítat i na naší škole.

SUIT UP!

Dne 13. října se Střední škola polygrafická převlékla do stylového oblečení, nahodila gentlemanská gesta a noblesní vystupování. Nápad na uspořádání akce vzešel od školního parlamentu, jelikož 13. října je celosvětově uznávaný Suit-up den, což je v překladu den, kdy se všichni obléknou do formálního oblečení. Ve škole se to tedy hemžilo obleky, kravatami, motýlky, některé dámy oprášily šaty či sukně a na všechny hned při vstupu čekala malá drobnost. Focení taktéž proběhlo, můžete se tedy také podívat, jak tento výjimečný den probíhal. Nyní nezbývá než se těšit na další podobné akce!

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2017

Evropský den jazyků, pořádaný z iniciativy Rady Evropy ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001.

I letos se žáci naší školy (konkrétně ze třídy 3. B) Evropského dne jazyků zúčastnili ve Vědecké knihovně v Olomouci, která organizovala zajímavé akce ve dnech 25. a 27. září 2017.  Naši žáci zavítali do Vědecké knihovny v pondělí 25. září, kdy je pracovnice Vědecké knihovny p. Dvorská nejdříve provedla prostorami Vědecké knihovny a ukázala jim, jak je možno se čtenářsky zaregistrovat a využívat fondy Vědecké knihovny.

Posléze žáci absolvovali jazykový kvíz se zaměřením na jazyky Evropské unie, ti nejlepší získali věcná ocenění.

Rádi bychom poděkovali vedení Vědecké knihovny i p. Dvorské, která se žákům celou dobu plně věnovala a ochotně odpověděla na všechny jejich dotazy.

DEN EVROPY 2017

Dne 10. května 2017 se naše škola zúčastnila akce Den Evropy - akce, na které školy z olomouckého kraje prezentují jednotlivé státy Evropské unie. Pro letošní rok jsme si zvolili prezentaci státu Polsko, kde je naše nová partnerská škola ve městě Krakov. Prostor náměstí před radnicí zaplnily stánky všech zúčastněných, vyzdobené typickými znaky, symboly jednotlivých států a nechyběly ani ochutnávky kulinářských specialit.

Na pódiu probíhaly během celého dne vystoupení všech účastníků, v rámci kterých předvedli tance, písničky, nebo známé osobnosti daných zemí. A když po dlouhém dni přišlo očekávané vyhlášení vítěze letošního Dne Evropy, radost ze třetího místa v celkovém pořadí nebrala konce.

A tak bych chtěla na závěr poděkovat všech žákům, kteří se pečlivě věnovali přípravě vystoupení,materiálů i lahodných pokrmů.

STUDIJNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE

Ve dnech 23. – 27. 4. 2017 dvacet čtyři žáků Střední školy polygrafické v doprovodu dvou vyučujících anglického jazyka navštívilo Anglii. Na zájezd jsme se několik měsíců připravovali a konečně se přiblížil dlouho očekávaný den.

Jeli jsme autobusem přes Německo do francouzského přístavu Calais, kde jsme nastoupili na trajekt a pluli přes kanál La Manche. Cesta byla nádherná. Během plavby jsme měli přístup na palubu, a mohli tak vidět nekonečné moře mizící v mlze. Nad hlavami nám poletovalo několik racků, kteří nás vítali v Anglii. První pohled na proslulé sněhobílé útesy v Doveru byl úchvatný. Po příjezdu do Londýna jsme během pěší procházky měli možnost vidět Big Ben, Downing Street, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství a mnoho dalších pamětihodností. Procházeli jsme s průvodkyní londýnskými ulicemi s krásnou architekturou a navštívili parky blízko Buckinghamského paláce, kde probíhala výměna stráží. Následovala obdivuhodná jízda na známém vyhlídkovém kole London Eye a kvečeru jsme se seznámili s rodinami, u kterých jsme bydleli po dobu našeho pobytu. Se spolužačkami jsme bydlely u arabské rodiny Amir, která byla milá a komunikativní. Bydleli se dvěma syny v roztomilém rodinném domku a konverzování s rodinnými mluvčími byla skvělá zkušenost. Ve volném čase jsme navštěvovali krásné kavárny a obchody se suvenýry, ale k nejhezčím zážitkům patří návštěva muzea voskových figurín Madame Tussaud, prohlídka Windsor Castle nebo shlédnutí korunovačních klenotů v Toweru.

Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek navštívit cizí město, kde jsme se museli domluvit jiným jazykem, mohli jsme vidět nádherné památky a zažít tak úplně něco jiného. Někteří z nás byli v Londýně poprvé, někteří navštívili toto zajímavé město již předtím, ale všichni se do něj budeme určitě rádi v budoucnosti vracet.

STUDIJNÍ POBYT ŽÁKYŇ Z PARTNERSKÉ ŠKOLY TREDU V TAMPERE VE FINSKU

Na základě několikaleté a stále se rozvíjející spolupráce dvou partnerských škol města Olomouc a Tampere v rámci projektu Erasmus + přijely na studijní pobyt na Střední školu polygrafickou v Olomouci dvě finské žákyně z partnerské školy TREDU v Tampere ve Finsku.

Jednalo se o dvě žákyně 2. ročníku oboru „Grafik pro média“, které přijely do Olomouce sbírat teoretické i praktické zkušenosti. Během svého čtyřtýdenního pobytu na Střední škole polygrafické Olomouc se aktivně zapojily do výuky teoretických předmětů i odborného výcviku a byly také aktivními účastnicemi mezinárodní „Soutěže mladých grafiků“, která v olomoucké škole probíhá již čtvrtým rokem. Součástí jejich studijního pobytu byla také 14- ti denní praxe v partnerských firmách Epava Olomouc, a s. a Slam.cz – tiskové centrum, s nimiž Střední polygrafická škola Olomouc spolupracuje. Zde se finské žákyně seznamovaly s chodem grafických firem v českých podmínkách.

Smlouva o spolupráci s finským Tampere platí od roku 1986. Kontakty mezi městy tak patří k nejstarším a Střední škola polygrafická aktivně spolupracuje s finskou školou již sedmým rokem.

V letošním roce byla také navázána nová spolupráce se školou Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově, která je oborově stejně zaměřená jako olomoucká Střední škola polygrafická. I s touto školou se aktivně rozvíjí vzájemná spolupráce, např. vzájemná účast obou škol ve školních grafických soutěžích. Informace o finské návštěvě v Olomouci budou prezentovány na výstavě pořádané Střední školou polygrafickou Olomouc a uvedeny na webu školy: www.polygraficka.cz.

ZAHRANIČNÍ STÁŽ STŘEDNÍ ŠKOLY POLYGRAFICKÉ OLOMOUC VE FINSKU – ŠKOLA TREDU V TAMPERE

V rámci programu Erasmus+ financovaného Evropskou Unií odletělo v neděli 26. března na 14denní zahraniční stáž do Finska deset žáků naší školy. Stáž absolvovali na škole Tredu ve městě Tampere, ležícím ve vnitrozemí na sever od Helsinek.

Tredu je obrovský komplex slučující velké množství oborů rozčleněných do 19 kampusů v Tampere a jeho okolí. V kampusu Hervanta, kde je umístěna výuka Médií, jsme měli možnost vidět budovu teoretické výuky a také prostory pro mnoho dalších oborů jako například slévárnu, dřevařskou dílnu či prostory pro cukráře a řezníky.

Na našem oddělení se nám věnovala převážně Johanna Veijanen, s realizací prací žákům pomáhal Simo Mäkinen a teorie se ujala Minna Martikainen. Přístup nejen učitelů, ale i profesionálních tiskařů a mezinárodního oddělení byl velmi vstřícný a profesionální.

Ubytováni jsme byli v útulném hostelu v centru města a naše dny byly velmi pestré. Hodiny ve škole začínaly mezi 8 až 10 hodinou ranní a na některých projektech jsme pracovali ve škole do pozdního odpoledne. Za hezkého počasí jsme vyráželi poznávat město a finskou kulturu. Obědy jsou místním žákům poskytovány zdarma formou švédských stolů. Výběr je velmi široký, velkou část tvoří zelenina a tradiční přílohou jsou brambory vařené ve slupce.

Vyzkoušeli jsme si techniku sítotisku, realizovali vlastní návrhy potisků tašek, vyráběli placky a vlastní sešity, učili se pracovat na platformě Apple a podělili se s finskými žáky o svoje zkušenosti a znalosti.

Během naší stáže jsme zažívali nové věci i mimo školu. Výjimečným zážitkem byla polární záře, kterou jsme všichni viděli poprvé. Vyzkoušeli jsme si i finskou saunu či procházky ještě zimní finskou přírodou. Navštívili jsme muzea i místní radnici, která je veřejnosti běžně nepřístupná. Využili jsme možnosti navštívit firmy rozličných odvětví, od výroby a potisku plastových obalů až po práci s datovými úložišti.

Všechny naše zážitky a zkušenosti jsme sdíleli na webové stránce společně s bohatou obrazovou přílohou a každodenními videi. Pokud Vás náš pobyt zaujal a chcete vědět víc, neváhejte a navštivte naše stránky!

http://sspoltampere.webnode.cz/

 

Stáže se zúčastnili žáci oboru vzdělání:

Za obor tiskař Ondřej Wepper a Milan Kaplánek.

Grafici Alena Kyseláková, Jakub Svačina, Světlana Lindovská, Helena Valerová, Nikola Zahradníčková a Sára Barošová. Polygrafii zastupoval Lukáš Rychetský a obalovou techniku Kristýna Hlaváčová.

Za pedagogický dozor: Mgr. Andrea Čepová a Mgr. Martin Janík

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Dne 23.5. 2019 se na naší škole uskutečnil projektový pro žáky prvních ročníků, který byl zaměřen na problematiku péče o zdraví, základy resuscitace, transportu zraněných a ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí. Náplní tohoto dne bylo učivo spojené s tělesnou výchovou, základu ekologie, výchově ke zdraví a ostatních mezipředmětových vztahů. Tento projekt byl zařazen do výuky TV poprvé jako spojení teoretických a praktických zkušeností a dovedností. Ke spolupráci na projektu byli sezváni odborníci ze stran zdravotnictví, humanitární pomoci a profesionální armády. Žáci po shlédnutí aktuálních audiovizuálních prezentací byli rozřazeni na pět stanovišť, kde pod vedením instruktorů prováděli praktické ukázky. Závěr dopoledne vyvrcholilo vědomostním testem, ve kterém si žáci ověřili své nově získané vědomosti. Tento projektový den získal kladné ohlasy z řad žáků i učitelů z důvodu praktických ukázek resuscitace, obnovení životních funkcí a především transportu zraněných v mimořádných situacích. Učitelé i žáci vyjádřili svůj názor s tím, že pro následující první ročníky je tento projektový den velmi přínosný. Vedoucí projektového dne: Hana Schwarzová

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc