Covid–19 aktuální informace a opatření

Ředitelské volno dne 25. 9. 2020

Na základě doporučení MZdr ČR ze dne 22.9.2020 a se souhlasem zřizovatele vyhlašuje ředitelka školy dne 25.9.2020 „ředitelské volno“ pro všechny žáky školy. Současně ředitelka školy doporučuje učitelům, aby žákům zadali domácí práci.

 

Pedagogové školy budou toho dne rovněž doma a využijí volného dne k přípravě na výuku.

Ve škole zůstávají provozní pracovníci školy, kteří zajistí dezinfekci všech prostor.

 

Výuka pokračuje 29.9.2020 dle platného rozvrhu hodin.

 

V Olomouci dne 23.9.2020

PhDr. Marcela Hanáková, v. r.

Ředitelka školy

Sdělení ředitelky školy k ředitelskému volnu

stáhnout sdělení v PDF verzi

Realizace praxí v rámci 4. ročníku vzhledem k opatřením Covid-19 ve školním roce 2019-2020

Dodatek k ŠVP Ř/II/2014/01 a Ř/II/2014/02 k realizaci souvislých praxí

stáhnout sdělení v PDF verzi

nařízení ŘEDITELKY ŠKOLY k povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest

Na základě Nařízení MZdr. ČR ze dne 17.9.2020 ředitelka školy nařizuje s platností od 18.9.2020 pohyb a pobyt ve všech vnitřních prostorách školy, a to při výuce ve třídě, učebně OV, odborné učebně a v jídelně pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 

Ochranné prostředky dýchacích cest budou mít všichni žáci i zaměstnanci školy, ti žáci/zaměstnanci školy, kteří nebudou nařízení respektovat, musí opustit budovu školy a jejich nepřítomnost bude posuzována v souladu se Školním řádem/ZP. Ochranné prostředky dýchacích cest lze sundat při konzumaci jídla ve školní jídelně a při hodinách tělesné výchovy.

 

Současně ředitelka školy nařizuje v maximální možné míře větrání všech učeben, chodeb a veškerých prostor školy tak, aby byl zajištěn přístup čerstvého vzduchu a minimalizována možnost nákazy. V této souvislosti upozorňuje ředitelka žáky/zaměstnance školy na skutečnost, že ve škole bude chladno a je nutno se přiměřeně oblékat.

Toto nařízení platí až do odvolání.

 

 

V Olomouci dne 18.9.2020

PhDr. Marcela Hanáková, v r.

Ředitelka školy

Sdělení ředitelky školy k zavedení ochranných prostředků dýchacích cest

stáhnout sdělení v PDF verzi

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY KE ZPŮSOBU VÝUKY OD 1.9. DO 15.10.2020

Na základě doporučení MŠMT ze dne 17.8.2020, č. j. MŠMT- 33469/2020-1 bude výuka na Střední škole polygrafické Olomouc ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku školního roku 2020/2021 probíhat dle Příloh Plánu výuky ke školním vzdělávacím programům vydaným pod č. j. Ř/II/2020/03 a č. j. Ř/II/2020/02.

 

V rámci výuky jednotlivých předmětů je v Přílohách stanoveno, které učivo za školní rok 2019/2020 se vypustí a které se zopakuje a doplní. Jedná se o učivo, které nemohlo být probráno v prvním, druhém a třetím ročníku školního roku 2019/2020 z důvodů nákazy COVID.

 

Stanovené učivo pro jednotlivé předměty bude řádně vyzkoušeno a zhodnoceno, a to známkami v rozmezí vah 5 – 8.

Toto sdělení ředitelky školy je platné do 15.10.2020. Po tomto termínu se v jednotlivých předmětech probírá učivo v souladu se školními vzdělávacími programy pro jednotlivé obory a pro příslušné ročníky.

 

V Olomouci dne 1.9.2020

PhDr. Marcela Hanáková, v r.

Ředitelka školy

 

Příloha Plánu výuky ke školním vzdělávacím programům, vydaným pod č. j. Ř/II/2020/03

pro 2. ročník

 

Příloha Plánu výuky ke školním vzdělávacím programům, vydaným pod č. j. Ř/II/2020/03

pro 3. ročník

 

Příloha Plánu výuky ke školním vzdělávacím programům, vydaným pod č. j. Ř/II/2020/03

pro 4. ročník

 

Sdělení ředitelky školy ke způsobu výuky od 1.9. do 15.10.2020

stáhnout sdělení v PDF verzi

Informace pro žáky a rodiče – opatření dle manuálu MŠMT vzhledem ke Covid-19

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc