Covid–19 aktuální informace a opatření

Sdělení ředitelky Střední školy polygrafické Olomouc K organizaci výuky od 27.2.2021 do 21.3.2021

Na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 27.2.2021 stanovuji způsob výuky od 1.3.2021 takto:

• Teoretická výuka probíhá distanční formou, žáci pracují doma a plní zadávané úkoly dle pokynů jednotlivých vyučujících. Neúčast v distanční výuce se posuzuje v souladu se Školním řádem.

• Odborný výcvik probíhá distanční formou, žáci pracují doma a plní zadávané úkoly dle pokynů jednotlivých vyučujících. Neúčast v distanční výuce se posuzuje v souladu se Školním řádem.

• Praktická cvičení (třídy C) probíhají distanční formou, žáci pracují doma a plní zadávané úkoly dle pokynů jednotlivých vyučujících. Neúčast v distanční výuce se posuzuje v souladu se Školním řádem.

• Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy jeden žák a jeden učitel), které budou probíhat po vzájemné dohodě žáka s příslušným učitelem (den a hodina konzultace a výukový předmět). V době konání konzultací trvá povinnost nosit respirátory po celu dobu pobytu ve škole, tato povinnost platí jak pro učitele, tak pro žáky.

Je povoleno konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek, a to bez omezení počtu osob. V době konání těchto zkoušek trvá povinnost nosit respirátory po celu dobu pobytu ve škole. Tato povinnost platí jak pro učitele, tak pro žáky.

Je povoleno konání komisionálních opravných zkoušek, doplňovacích zkoušek, a to bez omezení počtu osob. V době konání těchto zkoušek trvá povinnost nosit respirátory po celu dobu pobytu ve škole. Tato povinnost platí jak pro učitele, tak pro žáky.

• Obědy se nevydávají, odhlašování stravy si zajišťují žáci sami.

• Ubytování na Domovech mládeže se ruší.

 

Žáci školy jsou povinni sledovat webové stránky školy, kde budou zveřejněny další aktuální informace.

 

Toto sdělení ředitelky školy je platné do odvolání.

Tímto sdělením se ruší sdělení ředitelky školy ze dne 30.12.2020

 

V Olomouci dne 1.3.2021

PhDr. Marcela Hanáková, v. r.

Ředitelka školy

Sdělení ředitelky Střední školy polygrafické Olomouc k organizaci výuky od 27.2.2021 do 21.3.2021

stáhnout sdělení v PDF verzi

sdělení ředitelky školy O možnosti individuálních prohlídek školy

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a doporučením Vlády ČR, MZdr. a MŠMT ČR o omezení pohybu cizích osob ve školách přijímá ředitelka školy tato opatření:

 

• Ve školním roce 2020/2021 se ruší plánované „Dny otevřených dveří“ pro zájemce o studium na škole

• Je možno konat individuální prohlídky školy v omezeném počtu osob v souladu s vládními nařízeními

• Zájemci o individuální prohlídku školy se můžou obrátit se svým požadavkem na zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Petra Skyvu, s nímž si dohodnou termín prohlídky školy

• Kontakty na Mgr. Petra Skyvu jsou: mobil 777 074 053, e-mail: skyva@polygraficka.cz

 

V Olomouci dne 1.11.2020

PhDr. Marcela Hanáková, v. r.

Ředitelka školy

Sdělení ředitelky školy o možnosti individuálních prohlídek školy

stáhnout sdělení v PDF verzi

Informace pro žáky a rodiče – opatření dle manuálu MŠMT vzhledem ke Covid-19

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc