Vyhodnocení projektu „Dějiny v pohodě“.

Projekt „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“, kterého se účastnili již pravidelně žáci druhých a třetích ročníků ve výuce dějepisu, byl ukončen ke dni 30.6. 2014. Udržitelnost projektu je pět let, tzn. končí na závěr školního roku 2018/2019.

V průběhu pěti let byly žákům zprostředkovávány důležité informace z oblasti moderních československých a českých dějin 20.století. V rámci projektu byly učitelům i žákům poskytnuty různorodé učební materiály (komiks, učebnice) a doplňující texty s odkazy na webové stránky. Na základě těchto odkazů bylo možno vytvářet pracovní listy a prezentace na zvolené téma, což přispělo ke zpestření výuky.

Učební materiály a pomůcky získané v rámci projektu byly využívány nejen v hodinách dějepisu, ale přispívaly i k oživení výuky v českém jazyce a občanské výchově.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc