studuj perspektivní
a moderní obory

Operátor tisku

zjistit více informací

Grafik pro média

zjistit více informací

Designér obalů

zjistit více informací

Polygrafie

zjistit více informací

Operátor tisku

Obor připravuje primárně žáky pro práci v tiskárnách, reklamních agenturách, případně na specializované pozice tiskařů.

Grafik pro média

Obor připravuje primárně žáky pro práci v tiskárnách, grafických či reklamních studiích, redakcích periodik či nakladatelstvích.

Designér obalů

Obor připravuje primárně žáky pro práci grafika a konstruktéra obalů nebo technika pro oblast konstrukčního designu.

Polygrafie

Obor připravuje žáky pro výkon povolání v managementu tiskáren, reklamních agentur, vydavatelstvích či nakladatelstvích.

Individuální prohlídky pro zájemce o studium, informace zde

Co je to polygrafie

Názvem polygrafie označujeme tiskový, nebo také publikační průmysl. Tiskoviny nás doprovázejí na každém kroku po celý život, ať už jsou to knihy, noviny, časopisy nebo pestrá paleta ostatních tiskovin. Polygrafie dnes představuje velmi vyspělý a stále se dynamicky rozvíjející průmyslový obor, který ve stručnosti zahrnuje zpracování textových a obrazových předloh, výrobu tiskových forem, produkční tisk na tiskových strojích a dokončovací zpracování tiskovin prostřednictvím klasických tiskových technik nebo některé z forem digitálního tisku. Polygrafie však dnes není jen tiskárna. Vznikl nový pojem – crossmedia, což v praxi znamená tvorbu podkladů nejen pro tisk, ale také pro moderní elektronická média, kterými jsou zejména publikování na internetu, webové prezentace, CD ROMy, multimediální projekty, direct mailing a další. Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří nejen obsah tiskovin, ale také jí lze řídit tiskový proces.

Ocenění pedagog olomouckého kraje na naší škole

U příležitosti Dne učitelů obdržel dne 25. 5. 2020 Mgr. Radek Hrubý z rukou hejtmana Olomouckého kraje ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

Ocenění dostal zejména za své aktivity v oblasti sebevzdělávání a odborného růstu, za uvedení nového studijního oboru Obalová technika do výuky, za úspěšné řešení projektů, zejména v oblasti odborné přípravy žáků, a konečně za prezentaci naší školy na veřejnosti, a to jak při náborových aktivitách, tak při spolupráci s žáky v rámci „peer programu“. V jeho osobě má naše škola záruku, že o ní bude slyšet a že se o studium na naší škole bude ucházet stále dostatečný počet zájemců.

NÁVŠTĚVA u pana ministra Havlíčka

Ve středu 29. 1. 2020 se uskutečnilo setkání žáků naší školy s panem Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, místopředsedou vlády ČR a ministrem řídícím Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy.

 

Pan ministr přijal naše žáky – členy Peer programu Jana Smutného a Danielu Svrčinovou  a pana učitele Radka Hrubého v jedné ze zasedacích místností Senátu Parlamentu České republiky. Program pana ministra je naplánován měsíce dopředu doslova na minuty, přesto nám ochotně věnoval téměř celou hodinu. Rozhovor probíhal neformálně a v přátelské atmosféře, takže počáteční nervozita žáků rychle opadla. Bylo zajímavé sledovat profesionální přístup politika, který pohotově, odborně, ale přitom velmi srozumitelně odpovídá na jakoukoli otázku. Celé, velmi zajímavé interview s panem ministrem je publikováno v našem školním časopise.

1. místo za design plechovek

V prosinci vyhrála naše grafička Adéla Mokrá z 2.B soutěž za nejlepší návrh designu plechovek na netradiční adventní kalendář vyhlášenou společností Colognia press, a. s.

 

Jednalo se o 24 grafických návrhů obalů plechovek na pivo vypracovaných v programu Adobe Illustrator. Autorka dodržela všechny požadavky zadavatele a osobně si převzala výhru – gratulujeme! Společnost Colognia press z Kolína se zabývá potiskem obalů, konkrétně samolepicích etiket, flexibilních obalů, shrink sleeve obalů a potiskem laminátů. Jejími klienty jsou například firmy Manufaktura s. r. o., Karlovarská Korunní, Vitana a. s. nebo Kofola a. s.

Dva grafické úspěchy v soutěži o výroční logo UVUO

V pondělí 16. prosince převzali naši grafici Denisa Dobešová (1. místo) a Vítězslav Skopal (2. místo) ze třídy 2.B výhru za logo ke 30. výročí založení Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO).

 

Slavnostní vyhlášení proběhlo v prostorách Galerie města Olomouce a vítězné výroční logo Denisy Dobešové se již objevilo na připravovaném katalogu galerie. Po celý rok uvidíme její logo vytištěno na katalozích, pozvánkách, sbornících, plakátech a dalších materiálech galerie. Našim grafikům gratulujeme!

3. místo v mezinárodní grafické soutěži

Letos, již po třetí, jsme se umístili v řadách finalistů mezinárodní grafické soutěže organizované v polském Krakově naší partnerskou školou Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza.

 

Účast na této akci je další z již tradičních podniků spolupráce našich škol, která vznikla před třemi lety díky rozvoji partnerských vztahů měst Olomouce a Krakova. Město Olomouc tehdy nemalou měrou přispělo k navázání této spolupráce a dále ji podporuje svým grantovým systémem. Díky těmto prostředkům jsme mohli realizovat cestu na slavnostní vyhlášení této soutěže, které se konalo dne 5. 4. 2019 a převzít si tak osobně ocenění na místě. Naše skupina se skládala ze čtyř finalistů z řad žáků a dvoučlenného pedagogického doprovodu.

 

Tématem již 8. ročníku grafické soutěže bylo: „Wolność moja – Wolność Twoja“ (moje svoboda – tvoje svoboda), které bylo možno volně ztvárnit dle představ každého z autorů. Celkově bylo zasláno zhruba 190 soutěžních prací ze čtyř zemí (Polska, Česka, Slovenska a Ukrajiny) a do užšího výběru jich postoupilo patnáct. Oceněny byly tři nejlepší práce. Naše škola poslala do soutěže celkem třicet prací žáků prvních, druhých a třetích ročníků. V mezinárodní konkurenci se umístil na 3. místě náš žák Richard Mařa ze třídy 3. A, kterému tímto gratulujeme! Výsledkem soutěže bylo také vydání katalogu s tisky patnáctí nejlepších prací.

 

Během dvoudenní návštěvy Krakova měli pozvaní účastníci předem stanovený program. Ve čtvrtek jsme si prohlédli centrum města včetně hradu Wawel a v pátek byl jako první na programu fotografický workshop se zdejším učitelem. Následovalo slavnostní vyhlášení s tematickým koncertem a prezentací. Následně nás čekalo pohoštění a neuvěřitelná výstava surrealistických maleb Zdzislawa Beksinskeho. Úspěch naší školy v mezinárodní soutěži je pro nás velkou zkušeností i výzvou do dalších let a v rámci rozvíjející se spolupráce mezi krakovskou a olomouckou školou se určitě zapojíme do podobných soutěží i v budoucnu.

STUDIJNÍ POBYT VYUČUJÍCÍCH PARTNERSKÉ ŠKOLY ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MEDIALNYCH IM. ZENONA KLEMENSIEWICZA V KRAKOVĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLE POLYGRAFICKÉ, OLOMOUC

Na základě dvouleté a nadále se rozvíjející spolupráce dvou partnerských škol města Olomouc a Krakova přijeli na studijní pobyt na Střední školu polygrafickou v Olomouci čtyři vyučující partnerské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově.

Finanční prostředky byly poskytnuty městem Olomouc, které přispělo na tuto aktivitu v rámci grantového systému.

Teoretické i praktické zkušenosti přijeli do Olomouce sbírat a sdílet vyučující odborných předmětů a odborného výcviku oboru Grafik pro média a Tiskař.

Na Střední škole polygrafické Olomouc se během svého pětidenního pobytu zúčastnili výuky teoretických předmětů i odborného výcviku.

Součástí jejich pobytu byla návštěva ve firmě Toray Prostějov, kde se seznámili s praktickým chodem firmy v českých podmínkách, nechyběl ani výlet na Svatý Kopeček u Olomouce, návštěva Arcidiecézního muzea, nebo exkurze v pivovaru v Litovli.

Smlouva o spolupráci s polským Krakovem platí od roku 2016 a od té doby se obě školy aktivně zapojují do společných projektů, výměnných stáží pedagogů a účastní se soutěží pořádaných oběma školami, kde se objevují na prvních příčkách.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc

Co je to polygrafie

Názvem polygrafie označujeme tiskový, nebo také publikační průmysl. Tiskoviny nás doprovázejí na každém kroku po celý život, ať už jsou to knihy, noviny, časopisy nebo pestrá paleta ostatních tiskovin. Polygrafie dnes představuje velmi vyspělý a stále se dynamicky rozvíjející průmyslový obor, který ve stručnosti zahrnuje zpracování textových a obrazových předloh, výrobu tiskových forem, produkční tisk na tiskových strojích a dokončovací zpracování tiskovin prostřednictvím klasických tiskových technik nebo některé z forem digitálního tisku. Polygrafie však dnes není jen tiskárna. Vznikl nový pojem – crossmedia, což v praxi znamená tvorbu podkladů nejen pro tisk, ale také pro moderní elektronická média, kterými jsou zejména publikování na internetu, webové prezentace, CD ROMy, multimediální projekty, direct mailing a další. Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří nejen obsah tiskovin, ale také jí lze řídit tiskový proces.