A+ A A-

Na základě dvouleté a nadále se rozvíjející spolupráce dvou partnerských škol města Olomouc a Krakova přijeli na studijní pobyt na Střední školu polygrafickou v Olomouci čtyři vyučující partnerské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově.
Finanční prostředky byly poskytnuty městem Olomouc, které přispělo na tuto aktivitu v rámci grantového systému.
Teoretické i praktické zkušenosti přijeli do Olomouce sbírat a sdílet vyučující odborných předmětů a odborného výcviku oboru Grafik pro média a Tiskař.
Na Střední škole polygrafické Olomouc se během svého pětidenního pobytu zúčastnili výuky teoretických předmětů i odborného výcviku.
Součástí jejich pobytu byla návštěva ve firmě Toray Prostějov, kde se seznámili s praktickým chodem firmy v českých podmínkách, nechyběl ani výlet na Svatý Kopeček u Olomouce, návštěva Arcidiecézního muzea, nebo exkurze v pivovaru v Litovli.
Smlouva o spolupráci s polským Krakovem platí od roku 2016 a od té doby se obě školy aktivně zapojují do společných projektů, výměnných stáží pedagogů a účastní se soutěží pořádaných oběma školami, kde se objevují na prvních příčkách.

V předvelikonočním týdnu, konkrétně 26. 3. 2018 se naše školní aula zase pro jednou stala audienční místností pro vzácného návštěvníka. Tentokrát jím však nebyla ani skupina vzdálených Finů, ani hlouček hypoteticky budoucích prváků. Tentokrát jím byla velmi zajímavá osobnost, a to překladatelka, původním povoláním učitelka a v neposlední řadě  i současná česká spisovatelka, paní Alena Mornštajnová, která přijala pozvání naší školy na uspořádání besedy s žáky vyšších ročníků. Možnost předstoupit před nás a představit jak sebe, tak útržek ze své tvorby jí byla poskytnuta zásluhou paní učitelky Heczkové. Jak bylo totiž z celé besedy zřejmé, paní učitelka je velkou fanynkou této spisovatelky,rodačky z Valašského Meziříčí. Není proto divu, že se naše školní knihovna může pyšnit vlastnictvím jejich literárních děl a že si průběh celé akce vzala paní učitelka do režie. 

Upřímně řečeno, já osobně nelituji času, který jsem strávila v aule ve společnosti paní Mornštajnové, velmi zajímavé osobnosti současné české literatury.

Kromě autorčina úvodního medailonku se paní učitelka soustředila na otázky týkající se zcela nového autorčina počinu, a to její poslední knihy s názvem “Hana”. Byli jsme celkem podrobně seznámeni s okolnostmi, díky kterým kniha vznikla, dále nám paní Alena přiblížila postup při samotném psaní a také nás seznámila s některými překážkami, se kterými se musela jakožto autorka díla vypořádat. Přiblížila nám např. spolupráci spisovatele s grafiky, kteří navrhují obálky jejích knih, což nás obohatilo v pohledu na spolupráci grafiků s klienty. Na závěr besedy nám paní Mornštajnová přečetla i krátkou ukázku z výše jmenované knihy.

Celá akce byla podle mého názoru velmi vydařená, a to i dle “slov” paní Mornštajnové, které si můžeme přečíst na jejím facebookovém profilu: „ Dnes jsem byla na besedě na Střední škole polygrafické v Olomouci. Děkuji za báječnou atmosféru vyučujícím i studentům - a že jich bylo :-) Byli skvělí. (Já na ty mladé prostě nedám dopustit :-)).“

K. Papicová, (3.ročník)

Upřímně řečeno, já osobně nelituji času, který jsem strávila v aule ve společnosti paní Mornštajnové, velmi zajímavé osobnosti současné české literatury.

 

Kromě autorčina úvodního medailonku se paní učitelka soustředila na otázky týkající se zcela nového autorčina počinu, a to její poslední knihy s názvem “Hana”. Byli jsme celkem podrobně seznámeni s okolnostmi, díky kterým kniha vznikla, dále nám paní Alena přiblížila postup při samotném psaní a také nás seznámila s některými překážkami, se kterými se musela jakožto autorka díla vypořádat. Přiblížila nám např. spolupráci spisovatele s grafiky, kteří navrhují obálky jejích knih, což nás obohatilo v pohledu na spolupráci grafiků s klienty.

Na závěr besedy nám paní Mornštajnová přečetla i krátkou ukázku z výše jmenované knihy.

Celá akce byla podle mého názoru velmi vydařená, a to i dle “slov” paní Mornštajnové, které si můžeme přečíst na jejím facebookovém profilu: „ Dnes jsem byla na besedě na Střední škole polygrafické v Olomouci. Děkuji za báječnou atmosféru vyučujícím i studentům - a že jich bylo :-) Byli skvělí. (Já na ty mladé prostě nedám dopustit :-)).“

 

K. Papicová, (3.ročník)

.

Za podpory statutárního města Olomouc se v rámci navazování spolupráce mezi partnerskými městy Olomouc a Krakov uskutečnila ve dnech 8.–13. 10 .2017 zahraniční stáž. Čtyři zástupkyně teoretické a praktické výuky naší školy se vydaly čerpat zkušenosti na šestidenní zahraniční stáž do partnerské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově.
Tato škola s více než sto letou tradicí poskytuje jako jediná polygrafické vzdělání v kraji, a to celkem v osmi oborech. Škola má 700 žáků.
Po příjezdu do Krakova nás uvítal ředitel školy Andrzej Januszkiewicz spolu s vedením školy. V aule školy jsme polským studentům představily naši školu. Nejvíce polské studenty zaujaly aktivity jako lyžařský či cyklistický výcvik, které tamní škola nepořádá. V následujících dnech jsme se díky vstřícnosti polských kolegů měly možnost zúčastnit výuky teoretických i odborných předmětů a nahlédnout do výuky oborů, které se na naší škole nevyučují. Prohlédly jsme si zázemí školy pro výuku teoretických předmětů a dílny pro odborné vyučování.
Během třech dnů pro nás byly připraveny i velmi přínosné exkurze ve firmách, se kterými polská škola spolupracuje. V moderní tiskárně Skleniarz printery zaměřené především na knižní a časopiseckou produkci jsme byly seznámeny s kompletním procesem zakázky od převzetí dat až po dokončující zpracovaní.
Tiskárna Grupa 3 Druk zabývající se výrobou a tiskem luxusních obalů především pro kosmetický průmysl nám předvedla nepřeberné množství možností potisku, výseku, lakování a zušlechťování obalových materiálů. Ředitel firmy nás poté provedl i částí zabývající se výrobou nejrůznějších plastových karet. Předvedl nám možnosti personalizace karet pomocí magnetických pásek, čárových kódů, stíracích políček či nejrůznější výseky, tvarování a vrtání karet. Na celém pracovišti byl kladen velký důraz na ruční kontrolu každého kusu.
Završením pak byla návštěva tiskárny Multifol, zabývající se zušlechťováním tiskové produkce. Je to jediná firma tohoto druhu v Polsku, která se specializuje na špičkovou povrchovou úpravu tiskovin. Seznámili nás s nejnovějšími trendy v této oblasti. Z těchto exkurzí jsme si odnesly nejen množství nových znalostí, ale také výukový materiál v podobě ukázek tisků.
Mimo to byl pro nás připraven doprovodný kulturní program. Návštěva historického centra Krakova, prohlídka hradu Wawel či židovské části města Kazimierzu. Skvělými průvodci nám byli Jarosław Kruk a Kasia Zielińska, která se nám věnovala po celou dobu stáže. Poslední den jsme se zúčastnily oslav Dne národního vzdělávání, obdoby našeho Dne učitelů.
Po celý týden probíhalo předávání zkušeností, podnětů a nápadů, které povedou k rozvoji a zlepšení úrovně výuky na obou školách. Projednaly jsme možnosti budoucí spolupráce mezi školami. Jak ve formě výměnné stáže žáků na našich školách, tak účast v soutěžích.
Na jaře příštího roku bychom polské kolegy měli přivítat i na naší škole.

Akce školy

  • Oblíbené články
  • Nejnovější články

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE