A+ A A-

Dne 10. února 2017 se v prostorách auly naší školy konala přednáška pro žáky maturitních ročníků týkající se možností studia na britských univerzitách. Přednáška se uskutečnila díky organizaci UniLink, což je jediné poradenské centrum pro zahraniční vysokoškolské studium v České republice, které své služby poskytuje zcela zdarma. 

Jejich tým je složen z absolventů a studentů britských univerzit, kteří své zkušenosti chtějí předávat dále a usnadňovat tak přijímací řízení a studium na zahraničních univerzitách dalším nadšeným a nadějným studentům z České republiky.

Za tým UniLinku přijela na naši školu slečna Marie, která má osobní zkušenost se studiem ve Velké Británii, takže mohla po detailní prezentaci odpovídat na různé dotazy studentů, které se týkaly nejen podávání a vyřizování žádostí o studium, ale života v zahraničí jako takového. 

Důkazem zájmu našich žáků o toto studium je i fakt, že po skončení přednášky některé žákyně využily možnosti individuální konzultace s lektorkou na téma výhod studia v zahraničí i zkušeností ze současného studia naší absolventky Veroniky Šilbergerové na University of Sunderland ve Velké Británii.

V rámci programu Erasmus+ financovaného Evropskou Unií jsme v neděli 9. října odjeli spolu s deseti žáky naší školy na 14denní zahraniční stáž na Slovensko. Stáž zprostředkovala agentura Agamos ve firmě Silgan Metal Packaging v Novém Mestě nad Váhom.
Předmětem výrobní činnosti firmy Silgan Metal Packaging je výroba jemných plechových obalů a uzávěrů. V letošním roce firma oslavila 80. výročí svého založení.
Ubytováni jsme byli ve Staré Turé. Budíček byl v 5.30 hodin a každý pracovní den začínal ranní rozcvičkou. Snídaně byla připravena od 6.00 hodin a v 6.30 jsme odjížděli do Nového Mesta nad Váhom. Pracovní doba nám začínala v 7.00 a končila ve 14.00 hodin. Oběd jsme měli ve firmě.
Po dobu celé stáže se nám věnoval kolega ze Střední odborné školy v Holíči pan Jozef Dojčák. Tato škola má své žáky oboru vzdělání Tiskař na polygrafických strojích na odborné praxi právě ve firmě Silgan.
První den naši žáci absolvovali lékařskou prohlídku včetně školení BOZP. Pan Dojčák nás provedl jednotlivými výrobními úseky Silganu. Žáci byli seznámeni s rozdělením na konkrétní pracoviště, jak v prvním, tak ve druhém týdnu stáže. Snahou projektu bylo poskytnout žákům možnost realizovat se ve firmě, do které se vzhledem k její specifikaci nemají za normálních podmínek možnost dostat. Přístup všech zaměstnanců Silganu k našim žákům, ale i k nám, byl velice profesionální.
Během deseti dnů žáci absolvovali praxi například v předvýrobě – oddělení kde jsou z potištěných plechů vysekávána víčka na jednotlivé plechovky; u tiskového stroje – kde je ocelový plech pro výrobu plechovek potiskován. V CTP studiu obsluhovali zařízení pro přijímání tiskových dat a výrobu tiskových desek. U lakovačky kontrolovali potiskování plechu nezávadnými laky. V konečné výrobě si žáci vyzkoušeli kontrolu výrobků a následné balení k expedici do skladů.
Ve volném čase jsme využili sportovní areál ve Staré Turé, kde jsme byli ubytováni. K dispozici jsme měli fitness, bazén, saunu. Dvakrát jsme si byli zahrát bouling, jednou kuželky společně s žáky a panem Dojčákem ze Střední odborné školy v Holíči.
Během 14 dní jsme několikrát navštívili Nové Mesto nad Váhom. Ať už jen procházkou městem nebo návštěvou muzea s působivou expozicí "Bábik". V sobotu jsme vyrazili na turistický výšlap okolo Staré Turé k vodní nádrži Dubník 1.
K nezapomenutelným zážitkům z této stáže bude patřit výlet do Čachtic spojený s prohlídkou hradu. I když některým do této doby jméno Eržébet Báthoryová nic neříkalo, tak po poutavém výkladu mladého průvodce Davida, nenechalo nikoho klidným. Genius loci, duch tohoto místa, má zde stále svou moc... :-)

Stáže se zúčastnili žáci oboru vzdělání:
Tiskař: Marie Lišková, Karolína Kišová, Milan Kaplánek
Grafik: Denisa Koppová, Markéta Husková, Daniela Brlíková
Polygraf: Nikola Hrubá, Markéta Majerová, Adam Vyhnálek
Obalová technika: Natálie Fridrichová.
Za pedagogický dozor: Blanka Plošticová a Mgr. Radek Hrubý

Dne 10. 10. 2016 delegace z naší školy dorazila do partnerské polské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově, která vyučuje polygrafické obory obdobného zaměření jako na naší škole. Po krátkém přivítání ředitelem školy Andrzejem Januszkiewiczem následovalo představení jednotlivých účastníků, setkání a prohlídka školy. Postupně jsme prošli učebny tematicky zaměřené a vybavené pro výuku jednotlivých oborů. Navštívili jsme dílnu dokončujícího zpracování, učebnu digitálního tisku, fotoateliér a temnou komoru, ve které se pracuje s klasickými kinofilmem a technikou, která je zaměřena na analogové zpracování černobíle fotografie. Prohlédli jsme si i učebny grafiků vybavené platformami PC i MacIntosh, tiskařskou dílnu se stroji pro dokončovací zpracování a další výukové prostory. Po obědě následovala procházka bývalou židovskou čtvrtí Kazimierz spojená s návštěvou synagogy a památných míst spojených s holocaustem.

 Druhý den obě delegace probírali možnosti vzájemné spolupráce v  projektu Erasmus + a formulovali další možnosti výměny, jak žaků, tak i pedagogů a oboustranné zapojení v grafických soutěžích. Byla dohodnuta účast polského týmu v soutěži „Dovednosti mladých grafiků“ 2017 a návštěva polské delegace v toto termínu. Po obědě se konal workshop o zpracování videa a animaci vyučované v rámci výuky grafického oboru. Odpoledne následovala prohlídka pamětihodností centra Krakova.

Třetí den naší návštěvy se konalo setkání se zástupcem primátora města Krakov na Krakovské radnici, na kterém byla přislíbena podpora vzájemné spolupráci mezi SŠ polygrafickou, Olomouc a Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově. Celá návštěva probíhala ve velmi přátelském duchu a věříme, že přinese i mnoho pozitivního v rámci prohloubení mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností.

Dne 10. 10. 2016 delegace z naší školy dorazila do partnerské polské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově, která vyučuje polygrafické obory obdobného zaměření jako na naší škole. Po krátkém přivítání ředitelem školy Andrzejem Januszkiewiczem následovalo představení jednotlivých účastníků, setkání a prohlídka školy. Postupně jsme prošli učebny tematicky zaměřené a vybavené pro výuku jednotlivých oborů. Navštívili jsme dílnu dokončujícího zpracování, učebnu digitálního tisku, fotoateliér a temnou komoru, ve které se pracuje s klasickými kinofilmem a technikou, která je zaměřena na analogové zpracování černobíle fotografie. Prohlédli jsme si i učebny grafiků vybavené platformami PC i MacIntosh, tiskařskou dílnu se stroji pro dokončovací zpracování a další výukové prostory. Po obědě následovala procházka bývalou židovskou čtvrtí Kazimierz spojená s návštěvou synagogy a památných míst spojených s holocaustem.

 Druhý den obě delegace probírali možnosti vzájemné spolupráce v  projektu Erasmus + a formulovali další možnosti výměny, jak žaků, tak i pedagogů a oboustranné zapojení v grafických soutěžích. Byla dohodnuta účast polského týmu v soutěži „Dovednosti mladých grafiků“ 2017 a návštěva polské delegace v toto termínu. Po obědě se konal workshop o zpracování videa a animaci vyučované v rámci výuky grafického oboru. Odpoledne následovala prohlídka pamětihodností centra Krakova.

Třetí den naší návštěvy se konalo setkání se zástupcem primátora města Krakov na Krakovské radnici, na kterém byla přislíbena podpora vzájemné spolupráci mezi SŠ polygrafickou, Olomouc a Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově. Celá návštěva probíhala ve velmi přátelském duchu a věříme, že přinese i mnoho pozitivního v rámci prohloubení mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností.

Akce školy

  • Oblíbené články
  • Nejnovější články

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

Připojte se k nám

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE