A+ A A-

V úterý 7. března byla v prostorách ZUŠ Miloslava Stibora zahájena výstava výtvarných a grafických prací žáků naší školy. Jednalo se již o několikátou takto koncipovanou výstavu, jež se každé dva roky pravidelně opakuje. I na té letošní bylo, již jako tradičně, možno zhlédnout práce z hodin teoretického i praktického vyučování. Mezi ukázkami z odborného výcviku se však tentokrát objevily i 3D modely obalů, což bylo na letošní výstavě novinkou a příjemným zpestřením. Nechyběla zde ani díla zařazená do nejrůznějších soutěží či projektů, kterých se pravidelně zúčastňujeme. Práce z teoretických hodin pak dokládaly výtvarný talent, cit pro kompozici a pečlivost, což jsou nezbytné podmínky k přípravě kvalitních podkladů pro grafický návrh.

Vernisáž, již svým hudebním doprovodem osvěžila naše žákyně Mili Slouková ze třídy 4. B, proběhla za účasti ředitelek obou zainteresovaných škol, PhDr. Marcely Hanákové a Mgr. Zuzany Hrubošové, představitelů Magistrátu města Olomouce i Olomouckého kraje, který obě školy zřizuje.

Již tradičně se naše škola zúčastnila regionálního kola soutěže Search IT – vyhledávání informací v anglickém jazyce na internetu.
Tentokrát se soutěž konala ve středu 25. 1. 2017, opět na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Šumperku. Soutěž je už několik let stále velmi populární; přijelo 46 studentů ze 16 středních škol Olomouckého kraje.
Soutěžící se pokusili v co nejkratším čase (max. 60 minut) vyhledat správnou odpověď na 51 otázek týkajících se reálií anglicky mluvících zemí, vědy a techniky či všeobecně kulturního přehledu. Během soutěže byla atmosféra mírně napjatá, avšak postupně se uklidnila a všichni se již plně soustředili na své úkoly. Na závěr pak byli vítězové i všichni účastníci odměněni a domů se vraceli s pocitem, že vyznat se v té záplavě anglických informací je sice náročné, ale nikoliv nemožné.
Naši školu reprezentovali ve dvou kategoriích tři žáci, v nižší kategorii Daniel Pospíšil ze třídy 1A a ve vyšší kategorii žákyně třídy 4B Milada Slouková a Alexandra Padevětová, které se této soutěže účastnily i v předchozích letech a neustále se zlepšují v umístění, což je důkazem toho, že naše žáky baví soutěžit v této oblasti.

Dne 10. února 2017 se v prostorách auly naší školy konala přednáška pro žáky maturitních ročníků týkající se možností studia na britských univerzitách. Přednáška se uskutečnila díky organizaci UniLink, což je jediné poradenské centrum pro zahraniční vysokoškolské studium v České republice, které své služby poskytuje zcela zdarma. 

Jejich tým je složen z absolventů a studentů britských univerzit, kteří své zkušenosti chtějí předávat dále a usnadňovat tak přijímací řízení a studium na zahraničních univerzitách dalším nadšeným a nadějným studentům z České republiky.

Za tým UniLinku přijela na naši školu slečna Marie, která má osobní zkušenost se studiem ve Velké Británii, takže mohla po detailní prezentaci odpovídat na různé dotazy studentů, které se týkaly nejen podávání a vyřizování žádostí o studium, ale života v zahraničí jako takového. 

Důkazem zájmu našich žáků o toto studium je i fakt, že po skončení přednášky některé žákyně využily možnosti individuální konzultace s lektorkou na téma výhod studia v zahraničí i zkušeností ze současného studia naší absolventky Veroniky Šilbergerové na University of Sunderland ve Velké Británii.

Akce školy

  • Oblíbené články
  • Nejnovější články

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE