A+ A A-

ceske-rucicky-medaileDne 18. června 2014 se Michal Lyko, vítěz Soutěže dovednosti mladých grafiků 2014, společně s Mgr. Petrem Skyvou, zúčastnil slavnostního galavečera Přehlídky České ručičky.

Posláním Přehlídky je ocenění vítězů soutěží odborných dovedností vybraných oborů učňovského školství. Oceněním schopností a dovedností žáků středních škol - vítězů soutěží i dosažených pedagogických výsledků škol je podpořena popularizace, propagace významu a potřebnosti jednotlivých řemeslných oborů v očích široké veřejnosti, především rodičů, pedagogické veřejnosti a žáků základních a středních škol.
V průběhu slavnostního večera byli všichni vítězové vybraných oborů soutěží odborných dovedností v daném školním roce oceněni Čestným uznáním a Zlatými plaketami ve tvaru loga přehlídky. Součástí předávání cen vítězům při slavnostním ceremoniálu bylo představení každého oceněného žáka, jeho činnosti a úspěchů v odborných dovednostech včetně krátkého profilu školy, již žák navštěvuje. V průběhu konání slavnostního večera byla instalována výstava vítězných prací vybraných soutěží.

Fotografie z celého galavečera budou zveřejněné na webových stránkách www.ceskerucicky.org a dále pak na https://cs-cz.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-ru%C4%8Di%C4%8Dky/454187264665200

STŘEDNÍ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ V OLOMOUCI A STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ V BRATISLAVĚ
Projekt s názvem
Věrozvěstem třetího tisíciletí podtitul
„Staň se tvůrcem nového písma, znaků, nového sdělení“
Na konci letních prázdnin minulého roku jsme oslovili Strednou odbornou školu v Bratislavě a jelikož odpověď zněla ano, začala tak oficiálně mezinárodní spolupráce našich grafiků. Na čem společně pracovali?
V červenci 2013 jsme si v Česku i na Slovensku připomněli 1150 let od příchodů věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Přinesli nám nejen nový oficiální liturgický jazyk staroslověnštinu, ale současně i nové písmo hlaholici. Tento kulturní přínos se tak stal motivačním „základním kamenem“ spolupráce.
Žáci 2. ročníků naší školy v Olomouci navrhovali nové písmo nebo znaky hlavně pomocí vektorového programu Adobe Illustrator. Vzniklo tak pár pozoruhodných, originálních prací. Někdo vytvořil písmo notové, jiný vycházel z mozaiky, z morseovy abecedy, ze stavebnice Merkur, inspiroval se čínskými znaky, pracoval se světlem a zachytil tak písmo jako světelný obraz, viděl písmo z satelitního záběru Zem skryté v polních cestách a meandrech řek. Škála nápadů byla opravdu bohatá a většina prací se ukázala
jako originální. Žáci tvořili nejen písmo, ale další části úkolu bylo, nové znaky prakticky využít. A tak jsme mohli na výstavě Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci zhlédnou jednak návrhy písma, klíče ke čtení, a jejich využití. Našli jsme tam plakát na operetu Fantom opery, návrh obalu na slabikář, pozvání do tetovacího salónu, nebo kde najdeme nové papírnictví nebo sushi restauraci.
Ze Slovenska k nám doputovalo 11 prací. Studenti díla netvořili na praktickém vyučování, ale navrhovali ho ve svém volném čase doslova doma na stole, nebo ve fotoateliéru, nebo dokonce písmo vyšili vyšívacím stehem do papíru. I když bylo jednotné zadání, každá strana to pojala po svém. Výsledky můžete vidět i na Facebooku.

Dne 6.5.2014 se uskutečnila na UP Olomouc mezinárodní  vědecká konference na téma Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru.

Na programu konference byly představeny aktivity projektu E-Bezpečí & E-Synergie, což je vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace. Dále byla uvedena rizika internetu z pohledu Policie ČR s ukázkami několika typických příkladů zneužívání tohoto média. Svůj příspěvek přednesl  také náš největší obchodní portál Aukro, který posluchače seznámil s aktuálními trendy internetových podvodníků a se způsoby účinné obrany proti jejich praktikám. Zajímavě tuto konferenci obohatil i internetový vyhledávač Google svým příspěvkem na téma Digitální gramotnost aneb Co je dobré vědět (spolupráce pro bezpečnější internet).  Z dalších příspěvků bych dále jmenoval  Kampaň nahá celebrita uvedenou Seznamem.cz, projekty a aktivity Nebuď oběť, Bezpečnostní rizika mobilních zařízení: jak přijít o vše v jednom malém mobilu a příspěvek Linka bezpečí, její klienti a internet. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PF UP seznámilo účastníky s  riziky používání sociální sítě Facebook.

Konference se zabývala různými  útoky ve formě kyberšikany, kyberoomingu, hoaxu, pishingu, sextingu a kyberstalkingu.  Policie ČR a další kompetentní organizace v průběhu konference  prezentovaly efektivní způsoby  prevence, odhalování, řešení a potírání této nebezpečné činnosti.   

Na této konferenci jsme získali důležité materiály, informace a kontakty, které nám umožní zefektivnit naši práci v oblasti prevence nástrah a nebezpečí kybernetického prostoru.

Akce školy

  • Oblíbené články
  • Nejnovější články

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

Připojte se k nám

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE