A+ A A-

V měsíci dubnu absolvovalo na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 44 žáků naší školy seminář celoživotního vzdělávání zaměřený na získání a prohloubení znalostí a dovedností zejména v oblasti prevence rizikového sexuálního chování, prevence rakoviny děložního čípku a karcinomu prsu. Žáci se seznámili s programy podporujícími ochranu reprodukčního sexuálního zdraví. Zaměření semináře vychází z Evropského standardu pro sexuální výchovu a také koresponduje s obsahovou náplní pro Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání v ČR.
Tento seminář byl realizován Centrem výzkumu zdravého životního stylu a Katedrou primární pedagogiky PdF UP v Olomouci ve spolupráci s Asociací pro podporu zdraví a výchovy ke zdraví a Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Při zahájení tohoto semináře obdržel náš student Václav Kudělka z rukou doc. PaedDr. Miluše Raškové, Ph.D. předsedkyně SPRSV ocenění ve formě diplomu za vítězný návrh na přebal odborné publikace „Sexuální výchova – multidisciplinární přístup“.¨

Na ploše přes dvě stě tisíc metrů čtverečných, v devatenácti halách, za účasti dvou tisíc vystavovatelů z padesáti zemí proběhl od 3. do 16. května 2012 nejvýznamnější mezinárodní oborový B2B veletrh DRUPA, který se koná jednou za čtyři roky v německém Düsseldorfu. Vzhledem k této jisté významnosti si připravuje většina výrobců představení nových produktů a technologií právě k této příležitosti. Žádný jiný veletrh nepřitahuje tolik mezinárodních návštěvníků a vystavovatelů. Jen na poslední Drupu přijelo do Düsseldorfu 230 tisíc návštěvníků z přibližně 140 zemí, o 160 tisících návštěvnících z Německa ani nemluvě. I na straně vystavovatelů je mezinárodnost nabídky jednoznačným indikátorem předního postavení tohoto veletrhu.
Dominantními tématy veletrhu Drupa byly automatizace, balení, digitální tisk, hybridní technologie, web-to-print aplikace a ekologie. Velká pozornost byla také věnována blízkému nástupu tištěné elektroniky, která byla představena v mnoha podobách právě při této příležitosti. Drupa 2012 byl technický veletrh superlativ, ukázalo se, že tisk je živější než kdy jindy. Ve všech tiskových procesech bylo možné zaznamenat nárůst zlepšení. Dodavatelé a výrobci zařízení od předtiskové přípravy, tisku a finishingu jsou schopni nyní nabízet produkty, které lze bez problému propojovat do výrobního workflow a vytvořit tak ucelené výrobní řešení pro specifické potřeby zákazníka. Přestože bychom mohli veletrhu v jisté nadsázce přiřadit nálepku“digitální“ tak klasické konvenční technologie rozhodně nešlo přehlédnout. Výrobci představili celou řadu inovativních řešení, které se týkaly především dalších automatizací – zkracování přípravných neproduktivních časů. Celou řadu těchto prvků zařazují výrobci nyní i do strojů a zařízení nižších formátových řad. Veletrh také poukázal na vzájemnou synergii ofsetového a digitálního tisku, propracovaná tisková řešení místo soutěžení mezi sebou se dokážou také efektivně doplňovat a vytvářet tak adresné tiskové produkty s nízkými náklady a vysokou kvalitou tisku. Nových trendů a produktů byla samozřejmě celá řada. Velmi pravděpodobně budou o nich v brzké době podrobně informovat všechny odborná periodika, které doporučujeme sledovat. Z veletrhu se nám také podařilo přivézt mimo získané informace také nové výukové pomůcky v podobě rozličných vzorků nejnovějších materiálů a aplikací, s kterými budeme postupně žáky seznamovat.

Akce školy

  • Oblíbené články
  • Nejnovější články

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

Připojte se k nám

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE