A+ A A-

Dne 4. 4. 2017 proběhl, na Magistrátu města Olomouce, seminář „Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, kterého se zúčastnili i někteří naši žáci. Celý tento projekt je zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních Evropských tématech. Součástí semináře byl i strukturovaný dialog s lidmi s rozhodovací pravomocí. Program probíhal v češtině nebo slovenštině. Účastníci se účastnili jednání, kde zastupovali Evropské instituce a jejich úkolem bylo společně přijmout deklaraci Rady EU a Evropského parlamentu a prosadit své cíle. Po skončení jednání se vyhodnotili nejlepší „politici“, mezi něž patřil i žák naší školy Adam Vyhnálek, který se umístil na krásném druhém místě.

 

Na fotogalerii se můžete podívat zde

V úterý 7. března byla v prostorách ZUŠ Miloslava Stibora zahájena výstava výtvarných a grafických prací žáků naší školy. Jednalo se již o několikátou takto koncipovanou výstavu, jež se každé dva roky pravidelně opakuje. I na té letošní bylo, již jako tradičně, možno zhlédnout práce z hodin teoretického i praktického vyučování. Mezi ukázkami z odborného výcviku se však tentokrát objevily i 3D modely obalů, což bylo na letošní výstavě novinkou a příjemným zpestřením. Nechyběla zde ani díla zařazená do nejrůznějších soutěží či projektů, kterých se pravidelně zúčastňujeme. Práce z teoretických hodin pak dokládaly výtvarný talent, cit pro kompozici a pečlivost, což jsou nezbytné podmínky k přípravě kvalitních podkladů pro grafický návrh.

Vernisáž, již svým hudebním doprovodem osvěžila naše žákyně Mili Slouková ze třídy 4. B, proběhla za účasti ředitelek obou zainteresovaných škol, PhDr. Marcely Hanákové a Mgr. Zuzany Hrubošové, představitelů Magistrátu města Olomouce i Olomouckého kraje, který obě školy zřizuje.

Již tradičně se naše škola zúčastnila regionálního kola soutěže Search IT – vyhledávání informací v anglickém jazyce na internetu.
Tentokrát se soutěž konala ve středu 25. 1. 2017, opět na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Šumperku. Soutěž je už několik let stále velmi populární; přijelo 46 studentů ze 16 středních škol Olomouckého kraje.
Soutěžící se pokusili v co nejkratším čase (max. 60 minut) vyhledat správnou odpověď na 51 otázek týkajících se reálií anglicky mluvících zemí, vědy a techniky či všeobecně kulturního přehledu. Během soutěže byla atmosféra mírně napjatá, avšak postupně se uklidnila a všichni se již plně soustředili na své úkoly. Na závěr pak byli vítězové i všichni účastníci odměněni a domů se vraceli s pocitem, že vyznat se v té záplavě anglických informací je sice náročné, ale nikoliv nemožné.
Naši školu reprezentovali ve dvou kategoriích tři žáci, v nižší kategorii Daniel Pospíšil ze třídy 1A a ve vyšší kategorii žákyně třídy 4B Milada Slouková a Alexandra Padevětová, které se této soutěže účastnily i v předchozích letech a neustále se zlepšují v umístění, což je důkazem toho, že naše žáky baví soutěžit v této oblasti.

Akce školy

  • Oblíbené články
  • Nejnovější články

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

Připojte se k nám

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE