A+ A A-

Návštěva partnerské školy v Krakově

Dne 10. 10. 2016 delegace z naší školy dorazila do partnerské polské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově, která vyučuje polygrafické obory obdobného zaměření jako na naší škole. Po krátkém přivítání ředitelem školy Andrzejem Januszkiewiczem následovalo představení jednotlivých účastníků, setkání a prohlídka školy. Postupně jsme prošli učebny tematicky zaměřené a vybavené pro výuku jednotlivých oborů. Navštívili jsme dílnu dokončujícího zpracování, učebnu digitálního tisku, fotoateliér a temnou komoru, ve které se pracuje s klasickými kinofilmem a technikou, která je zaměřena na analogové zpracování černobíle fotografie. Prohlédli jsme si i učebny grafiků vybavené platformami PC i MacIntosh, tiskařskou dílnu se stroji pro dokončovací zpracování a další výukové prostory. Po obědě následovala procházka bývalou židovskou čtvrtí Kazimierz spojená s návštěvou synagogy a památných míst spojených s holocaustem.

 Druhý den obě delegace probírali možnosti vzájemné spolupráce v  projektu Erasmus + a formulovali další možnosti výměny, jak žaků, tak i pedagogů a oboustranné zapojení v grafických soutěžích. Byla dohodnuta účast polského týmu v soutěži „Dovednosti mladých grafiků“ 2017 a návštěva polské delegace v toto termínu. Po obědě se konal workshop o zpracování videa a animaci vyučované v rámci výuky grafického oboru. Odpoledne následovala prohlídka pamětihodností centra Krakova.

Třetí den naší návštěvy se konalo setkání se zástupcem primátora města Krakov na Krakovské radnici, na kterém byla přislíbena podpora vzájemné spolupráci mezi SŠ polygrafickou, Olomouc a Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově. Celá návštěva probíhala ve velmi přátelském duchu a věříme, že přinese i mnoho pozitivního v rámci prohloubení mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností.

Dne 10. 10. 2016 delegace z naší školy dorazila do partnerské polské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově, která vyučuje polygrafické obory obdobného zaměření jako na naší škole. Po krátkém přivítání ředitelem školy Andrzejem Januszkiewiczem následovalo představení jednotlivých účastníků, setkání a prohlídka školy. Postupně jsme prošli učebny tematicky zaměřené a vybavené pro výuku jednotlivých oborů. Navštívili jsme dílnu dokončujícího zpracování, učebnu digitálního tisku, fotoateliér a temnou komoru, ve které se pracuje s klasickými kinofilmem a technikou, která je zaměřena na analogové zpracování černobíle fotografie. Prohlédli jsme si i učebny grafiků vybavené platformami PC i MacIntosh, tiskařskou dílnu se stroji pro dokončovací zpracování a další výukové prostory. Po obědě následovala procházka bývalou židovskou čtvrtí Kazimierz spojená s návštěvou synagogy a památných míst spojených s holocaustem.

 Druhý den obě delegace probírali možnosti vzájemné spolupráce v  projektu Erasmus + a formulovali další možnosti výměny, jak žaků, tak i pedagogů a oboustranné zapojení v grafických soutěžích. Byla dohodnuta účast polského týmu v soutěži „Dovednosti mladých grafiků“ 2017 a návštěva polské delegace v toto termínu. Po obědě se konal workshop o zpracování videa a animaci vyučované v rámci výuky grafického oboru. Odpoledne následovala prohlídka pamětihodností centra Krakova.

Třetí den naší návštěvy se konalo setkání se zástupcem primátora města Krakov na Krakovské radnici, na kterém byla přislíbena podpora vzájemné spolupráci mezi SŠ polygrafickou, Olomouc a Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově. Celá návštěva probíhala ve velmi přátelském duchu a věříme, že přinese i mnoho pozitivního v rámci prohloubení mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností.

Akce školy

  • Oblíbené články
  • Nejnovější články

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE