A+ A A-

Seminář „den zdraví“ na PDF UP v Olomouci

V měsíci dubnu absolvovalo na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 44 žáků naší školy seminář celoživotního vzdělávání zaměřený na získání a prohloubení znalostí a dovedností zejména v oblasti prevence rizikového sexuálního chování, prevence rakoviny děložního čípku a karcinomu prsu. Žáci se seznámili s programy podporujícími ochranu reprodukčního sexuálního zdraví. Zaměření semináře vychází z Evropského standardu pro sexuální výchovu a také koresponduje s obsahovou náplní pro Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání v ČR.
Tento seminář byl realizován Centrem výzkumu zdravého životního stylu a Katedrou primární pedagogiky PdF UP v Olomouci ve spolupráci s Asociací pro podporu zdraví a výchovy ke zdraví a Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Při zahájení tohoto semináře obdržel náš student Václav Kudělka z rukou doc. PaedDr. Miluše Raškové, Ph.D. předsedkyně SPRSV ocenění ve formě diplomu za vítězný návrh na přebal odborné publikace „Sexuální výchova – multidisciplinární přístup“.¨

Akce školy

  • Oblíbené články
  • Nejnovější články

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

Připojte se k nám

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE