A+ A A-

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019
Obor – Reprodukční grafik pro média (kód oboru: 34-53-L/01)

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019
Obor – Tiskař na polygrafických strojích (kód oboru: 34-52–L/01)

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Kitéria přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019
Obor – Obalová technika (kód oboru: 34-42-M/01)

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Kitéria přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019
Obor – Polygrafie (kód oboru: 34-41-M/01)

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Vzdělávací program je rozdělen do 7 výukových modulů, z nichž každý je zakončen praktickou zkouškou. Po absolvování modulů obdrží absolvent certifikát o absolvování kurzu. Absolvent vzdělávacího programu Dokončující zpracování malonákladového/digitálního tisku je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně a kompetentně provádět veškeré operace v rámci finalizace digitálního produkčního tisku. Společně s předchozím absolvováním vzdělávacího modulu Operátor digitálních tiskových strojů a zařízení získá potřebné kompetence pro práci v tzv. kumulovaných funkcí (Operátor tisku – pracovník v dokončujícím zpracování), které jsou v současné době velmi žádané na trhu práce.


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolvent vzdělávacího programu získá možnost uplatnění v celém spektru institucí provozující digitální produkční tiskové a finalizační technologie. Jsou to zejména digitální tisková studia, reklamní agentury, nakladatelství a vydavatelství, tiskárny, kancelářské provozy, výrobci POS a POP materiálů a signmakingu.

 

Délka kurzu je 60 hodin.
Cena vzdělávací programu: 23 600,- + DPH / osoba

 

Výuka je realizována v odpoledních hodinách. Konkrétní termíny a časy budou stanoveny po naplnění minimálního počtu účastníků.
Minimální počet účastníků: 3, maximální počet účastníků: 8
Bližší informace: rekvalifikace@polygraficka.cz

Ve školním roce 2012/2013 se naše škola stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Spolupráce byla navázána především díky možnosti navštěvovat plně vybavené odborné chemické laboratoře, které u nás na škole zatím chybí. Navíc bude umožněno žákům i pedagogickým pracovníkům se účastnit přednášek, interaktivních seminářů a populárně-vědecky zaměřených akcí. 

Informace o oblastech spolupráce a o veškerých akcích a aktivitách najdete níže na této stránce.
Garantem spolupráce s PřF v záležitostech výuky našich žáků v prostorách PřF je Mgr. Marie Huvarová. Ostatní formy spolupráce s PřF jsou v kompetenci Mgr. Michaely Rollerové.

Stručný výčet oblastí spolupráce s PřF UPOL:
• popularizace vědy a podpora zájmu o přírodovědné předměty
• vyhledávání a vedení talentovaných žáků
• příprava budoucích učitelů a také podpora vzdělávání středoškolských učitelů
• vzájemná podpora a informovanost o akcích a aktivitách v oblasti společného zájmu

Aktuality

NOVÝ PARTNER SŠ POLYGRAFICKÉ, OLOMOUC

 

logo effetec V2 W

Od září školního roku 2017/2018 byla navázána spolupráce SŠ polygrafické, Olomouc s firmou Effetec, která je jediným výhradně českým výrobcem UV digitálních tiskáren. V rámci spolupráce budou v této firmě vykonávat stáže žáci a pedagogové naší školy. Effetec je výrobce, který se orientuje především na zahraniční trhy a svým zákazníkům je schopen postavit tiskárnu podle jejich přání. Kromě konstrukce a výroby nových tiskáren poskytuje i servis, technickou podporu a dodávky spotřebních materiálů. Firma se zaměřuje i na podporu sportovních akcí a klubů. Věříme, že dlouhodobá spolupráce s firmou Effetec zvýší odbornou úroveň znalostí v této oblasti nejen u našich žáků, ale i odborných pedagogů, kteří tak budou mít možnost se seznámit s aktuálními vývojovými trendy v oblasti digitálního tisku přímo od výrobce. Více na: www.effetec.com


KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE

Konzultační odpoledne pro rodiče se koná
dne 14.11.2017 od 15.00 do 17.30 hod.


VÝZVA OPVK 56

Výzva OPVK 56 je projekt organizovaný Ministerstvem školství, zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů, který byl vyhlášen v rámci výzvy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

více informací a fotografie najdete zde 


spolehliva firma 2016overena instituce 2016

 

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

Připojte se k nám

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE