A+ A A-
Září Teoretická výuka Praktická výuka
1. 9. Zahájení školního roku  
1. 9. – 3. 9. Adaptační kurz 1. ročníků

 

11. 9. – 12. 9. Ústní maturitní zkoušky  
22. 9. Pedagogická rada k 1. ročníkům  
26.9. Den jazyků  
 

Testování VEKTOR 1. a 4. ročníky
Vstupní testy 1. r. AJ, NJ
Návštěva olomouckých galerií
Turnaj ve fotbale
Den mobility (4. roč.)

Exkurze do firmy Novotisk, kotoučová ofsetová tiskárna
Aktivní účast na prezentacích středních škol
Aktivní podíl na zajištění školního plesu
Školení Adobe PitStop
Školení na obsluhu a údržbu tiskového ofsetového stroje KBA
Polygrafický kurz Alinvest Břidličná
Kontakty se sociálními partnery a umísťování žáků oboru TPS do firem
Školení k obsluze tiskového digitálního stroje Canon

Říjen

Teoretická výuka

Praktická výuka
27. – 29. 10.

Podzimní prázdniny

 

 

Jaderná elektrárna Dukovany,
Vodní elektrárna Dalešice (1.roč.)
Přespolní běh (smíšená družstva)
Basketbal (chlapci i dívky)
Návštěva veletrhu Gaudeamus – dle zájmu
Akce k Halloweenu
Celostátní soutěž „Sapere – vědět jak žít“
Den Mobility

Aktivní účast na prezentacích středních škol
Aktivní příprava Soutěže dovedností mladých grafiků X. ročník
Aktivní podíl na zajištění školního plesu
Polygrafický kurz Alinvest Břidličná
Kontakty se sociálními partnery a umísťování žáků oboru TPS do firem
Školení k obsluze digitálního tiskového UV LED Mimaki

Listopad

Teoretická výuka

Praktická výuka
6. 11.

Čtvrtletní klasifikační porada
– všichni pedagogičtí pracovníci školy

13. 11.

Konzultační odpoledne

 

Konzultační odpoledne
Cvekův memoriál – volejbal
Soutěž „Finanční gramotnost“
Olympiáda v ČJ
Návštěva České spořitelny (4. roč.)

Exkurze do firmy Grapo – velkoformátový
Inkoustový tisk, výroba strojů, možnosti tisku
Aktivní účast na prezentaci středních škol
Aktivní příprava Soutěže dovedností mladých grafiků X. ročník
Aktivní podíl na zajištění školního plesu
Polygrafický kurz Alinvest Břidličná

Prosinec

Teoretická výuka

Praktická výuka
6. 12.

Den otevřených dveří

19. 12.

Pedagogická rada a porada všech pracovníků školy

22. 12. – 2. 1.

Vánoční prázdniny

 

Vánoční Vídeň – zájezd pro němčináře a zájemce
Turnaj ve stolním tenisu Lutín
Literární soutěž památníku Terezín

Exkurze do firmy Seritech Šternberk – sítotisk
Exkurze do firmy Tava Books – CtP a digitální archová montáž
Aktivní účast na prezentaci středních škol
Aktivní účast na Dni otevřených dveří
Aktivní příprava Soutěže dovedností mladých grafiků X. ročník
Aktivní podíl na zajištění školního plesu

Leden

Teoretická výuka

Praktická výuka
5. 1.

Zahájení výuky po vánočních prázdninách

17. 1.

Den otevřených dveří

 
23. 1.

Polygrafický ples

 
26. 1.

Pololetní klasifikační porada
– všichni pedagogičtí pracovníci školy

 

30. 1.

Pololetní prázdniny

 

 

Návštěva galerií
Turnaj v basketbalu
Laboratorní cvičení na UP (1. a 3. roč. polygrafie)

Aktivní účast na Dni otevřených dveří
Aktivní příprava Soutěže dovedností mladých grafiků X. ročník
Aktivní podíl na zajištění školního plesu

Únor

Teoretická výuka

Praktická výuka
9. 2. – 15. 2.

Jarní prázdniny

 
15. 2. – 20. 2.

Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky

 
 

Matematická olympiáda

Recitační soutěž Wolkerův Prostějov

Aktivní příprava Soutěže dovedností mladých grafiků X. ročník

Březen

Teoretická výuka

Praktická výuka
1.3. – 7.3.

Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky

 

31.3.

Třičtvrtěletní klasifikační porada – všichni pedagog. pracovníci školy

 
 

Soutěž v AJ
Volitelný LVZ – zahraniční
Turnaj smíšených družstev ve florbale
Exkurze do Městské knihovny Olomouc (1. roč.)

Návštěva Sluňákova (1. roč.)

Exkurze do firmy Kappa, Olomouc – kartonážní výroba
Mezinárodní veletrh Embax Print 2015 v Brně
Aktivní příprava Soutěže dovedností mladých grafiků X. ročník

Duben

Teoretická výuka

Praktická výuka
2.4 – 3. 4.

Velikonoční prázdniny

 
9. 4.

Konzultační odpoledne

 
23. 4. a 27. 4.

1. kolo přijímacího řízení
Návštěva divadelního představení

 
17. 4.

Klasifikační porada pro 4.A, 4.B

 
24. 4.

Vydání vysvědčení 4.A, 4.B

 
28.4.

Klasifikační porada pro 4.C

 
30.4.

Vydání vysvědčení 4.C

 
24. 4.

Profilová část MZ 2015 (výpočet příkladu)

 
22.4 – 23. 4.

Profilová část MZ 2015 (praktická zkouška)

 
27. 4. – 30. 4.

Profilová část MZ 2015 (praktická zkouška)

 
 

Návštěva animačních programů v Muzeu umění
Návštěva Britské knihovny
Hvězdárna Prostějov (2. roč.)
Přednáška z projektu Věda do škol
Florbalka SGO

Exkurze do firmy Grapo – velkoformátový inkoustový tisk, výroba
Exkurze do firmy Novotisk – kotoučový ofsetový tisk
Souvislá praxe žáků 3. ročníků oboru OT a RGM 20.4.2015 – 15.5.201
Praktické maturitní zkoušky pro obory RGM a OT 22.4 – 30.4.2015
Aktivní příprava Soutěže dovedností mladých grafiků X. ročník

Květen

Teoretická výuka

Praktická výuka
4.5. – 13. 5.

Didaktické testy a písemné práce společné
části maturitní zkoušky

Souvislá praxe 3.A, 3.B
od 14. 5.

Ústní zkoušky profilové a společné části MZ

 
 

Návštěva třídičky odpadů ve Chválkovicích

Exkurze do firmy FGP Studio M. Kyjevský – archový ofsetový tisk na strojích KBA
Realizace výstav a galerií podle aktuálních možností
Realizace a vyhodnocení Soutěže dovedností mladých grafiků X. ročník

Červen

Teoretická výuka

Praktická výuka
8.6 – 12. 6.

Cykloturistický kurz pro 3. ročníky

 
25.6.

Závěrečná klasifikační porada
– všichni pedagogičtí pracovníci školy

 
30.6.

Zakončení školního roku
Závěrečná pedagogická rada – všichni pracovníci školy

 
30.6.

Zakončení školního roku

 
1.7. – 31.8.

Hlavní prázdniny

 
 

Návštěva Vlastivědného muzea – výstava s ekologickou tématikou

Exkurze do polygrafické firmy podle aktuálních možností a nabídky
Realizace výstav a galerií podle aktuálních možností

Časové rozvržení teoretického vyučování

Hodina Čas Poznámka
0. 7:10 – 7:55 Přestávka 5 min.
1. 8:00 – 8:45 Přestávka 5 min.
2. 8:50 – 9:35 Přestávka 15 min.
3. 9:50 – 10:35 Přestávka 5 min.
4. 10:40 – 11:25 Přestávka 5 min.
5. 11:30 – 12:15 Polední přestávka 0,5 hod.
  12:15 – 12:45 Polední přestávka
6. 12:45 – 13:30 Přestávka 5 min.
7. 13:35 – 14:20 Přestávka 5 min.
8. 14:25 – 15:10 Konec vyučování

 

Časové rozvržení praktického vyučování – odborný výcvik

Ročník

Začátek
dopoled.
vyučování

Přestávka

Ukončení
dopoled.
vyučování

Začátek
odpoled.
vyučování

Přestávka

Ukončení
odpoled.
vyučování

1.

6.45

10.00–10.15

13.00

13.00

15.30–15.45

19.15

2.

6.45

10.00–10.15

13.00

13.00

15.30–15.45

19.15

3.

6.45

10.00–10.15

13.00

13.00

15.30–15.45

19.15

4.

6.45

10.00–10.15

13.00

13.00

15.30–15.45

19.15

 

Režim vydávání obědů – 2 skupiny

SKUPINA 1 – oběd 11.25 – 11.55 po 4. vyuč. hodině (5. hodina začíná 11.55)
SKUPINA 2 – oběd 12.15 – 12.45 po 5. vyuč. hodině (6. hodina začíná 12.45)

 

Sudý týden

SKUPINA 1 (11.25 – 11.55)

SKUPINA 2 (12.15 – 12.45)

Pondělí

1.C, 2.A, 3.A, 4.C

1.A, 1.B, 2.B, 2.C

Úterý

1.C, 2.A, 3.A, 4.C

1.A, 1.B, 2.C, 4.A

Středa

1.C, 2.A, 3.A, 4.C

1.A, 2.C, 4.A, 4.B

Čtvrtek

1.C, 2.A, 3.A, 4.C

1.A, 2.C, 4.A ,4.B

 

Lichý týden

SKUPINA 1 (11.25 – 11.55)

SKUPINA 2 (12.15 – 12.45)

Pondělí

1.C, 2.A, 2.B, 4.C

1.A, 1.B, 2.C, 3.B

Úterý

1.C, 2.B, 4.B, 4.C

1.A, 1.B, 2.C, 3.B

Středa

1.C, 2.B, 4.B, 4.C

1.B, 2.C, 3.B, 4.A

Čtvrtek

1.C, 2.B, 4.B, 4.C

1.B, 2.C, 3.B, 4.A

 

Střídání výuky v teoretickém vyučování a na pracovištích praktického vyučování
sudý týden

  1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C
Pondělí škola škola škola škola škola škola škola OV OV OV škola
Úterý škola škola škola škola OV škola škola OV OV škola škola
Středa škola OV škola škola OV škola škola OV škola škola škola
Čtvrtek škola OV škola škola OV škola škola OV škola škola škola
Pátek škola OV škola škola OV škola škola škola škola OV škola

 

Střídání výuky v teoretickém vyučování a na pracovištích praktického vyučování
lichý týden

  1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C
Pondělí škola škola škola škola škola škola OV škola OV OV škola
Úterý škola škola škola OV škola škola OV škola škola OV škola
Středa OV škola škola OV škola škola  OV škola škola škola škola
Čtvrtek OV škola škola OV škola škola  OV škola škola škola škola
Pátek OV škola škola OV škola škola škola škola OV škola škola

 

vlp intzerat 2019logo bystricka tiskarna

BYSTŘICKÁ TISKÁRNA S.R.O. HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI TISKAŘ - OFSETOVÝ ARCHOVÝ TISK - PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK
Požadujeme: dosažené SŠ vzdělání - tiskař na polygrafických strojích; nebo praxi v oboru - možnost zaučení, pečlivost a zodpovědnost
Náplň práce: seřizování a obsluha tiskového ofsetového stroje; čištění a podílení se na údržbě.
Nabízíme: stabilní zaměstnání v rodinné společnosti a příjemném pracovním kolektivu; až 5 týdnů dovolené, jednosměnný provoz 6.00 - 14.00 hodin
Plat: 20.500 Kč
Osobní setkání jen po předchozí telefonické domluvy
kontakty telefonicky na čísle 736 538 940 nebo e-mailem info@bystrickatiskarna.cz.
Kontaktní osoba Miluše Směšná - majitelka.

letak SpM CS small

Aktuality

Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53, Olomouc vypisuje výběrové řízení na pozici

UČITEL TĚLESNÉ VÝCHOVY
(+MATEMATIKA, INFORMATIKA)

POŽADUJEME
• Kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících)
• Profesní CV

• Loajalitu a zodpovědnost
NABÍZÍME
• Finanční ohodnocení dle platné legislativy

• Zázemí stabilní organizace
• Možnost kariérního růstu

Zájemci o pracovní pozici zasílejte své nabídky včetně strukturovaného životopisu na adresu: rollerova@polygraficka.cz


 overena instituce 2016 spolupracujeme s arpokem 17 18 01

 

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE