A+ A A-

Název oboru: Reprodukční grafik pro média
Kód oboru: 34-53-L/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

Náplní tohoto oboru je získávání znalostí a dovedností v oblastech - DTP, práce s texty, digitální fotografie, skenování, webdesignu, montáže a digitálního tisku prostřednictvím moderní počítačové techniky. Nedílnou součástí výuky je také grafický design materiálů nejrůznějšího charakteru, tvorba grafiky pomocí profesionálního programového vybavení a komplexní příprava dokumentů pro tisk. Během výuky se studenti seznámí se všemi postupy, které mohou v praxi potřebovat.

Uplatnění absolventů v praxi:

Absolvent oboru Grafik pro média je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. Absolvent se uplatní jako produkční při výrobě časopisů, knih a reklamních materiálů, i v pozici vedoucího výroby ve středně velké tiskárně. Uplatnění nalezne ve všech firmách a institucích, které se zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat, jedná se o vydavatelství, nakladatelství, redakce periodik a samozřejmě i grafické ateliéry nebo v oblasti webdesignu a výroby multimediálních prezentací, které jsou nedílnou součástí prezentace firem. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Předpoklady pro přijetí:

Zručnost, kladný vztah k počítačové technice, neporušený barvocit, výtvarné nadání, velmi dobrá znalost českého jazyka a dobrý prospěch. Tento studijní obor není vhodný pro žáky, u kterých byla diagnostikována dyslexie nebo dysgrafie.

Název oboru: Tiskař na polygrafických strojích
Kód oboru: 34-52-L/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

Náplní tohoto perspektivního technického oboru je získávání znalostí a dovedností v oblasti tiskové produkce realizované průmyslovými tiskovými metodami. Součástí výuky je obsluha moderních konvenčních a digitálních tiskových systémů a řízení kvality tiskové produkce. Dále se výuka dotýká problematiky technologických postupů, znalosti vlastností použitých materiálů, tvorby cen, orientace v tiskových technikách, komplexních znalostí polygrafické výroby.

Uplatnění absolventů v praxi:

Absolvent oboru Operátor tisku je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. Absolvent najde uplatnění v oblasti obsluhy nejmodernějších elektronicky řízených tiskových technologií. Další možností  je uplatnění v reklamních agenturách a grafických studiích, kde pracuje na definování nejvhodnější tiskové techniky pro daný druh grafického výrobku včetně odborného posouzení jeho kvality, tedy ve všech firmách a institucích, které se zabývají výrobou obalů a tiskovin. Dále se může uplatnit ve vydavatelstvích a nakladatelstvích jako produkční. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Předpoklady pro přijetí:

Zručnost, technické nadání, neporušený barvocit a dobrý prospěch. Překážkou k přijetí jsou jakékoliv vady pohybového ústrojí, které by bránily výkonu povolání a alergie na běžné chemické látky používané v polygrafii. Obor není vhodný pro uchazeče s epileptickými syndromy a kolapsovými stavy a pro uchazeče se závažnými poruchami vidění.'

Název oboru: Polygrafie
Kód oboru: 34-41-M/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

Tento čtyřletý technologický studijní obor je určen pro chlapce a dívky základních škol s dobrým prospěchem. Náplní studijního oboru jsou všestranné znalosti ze všech oborů polygrafické výroby, počínaje technickou přípravou výroby, počítačovým zpracováním obrazu a textu, přes přípravu tiskových forem, produkční tisk včetně metod řízení jeho kvality, až po moderní metody dokončovacího zpracování tiskovin. Součástí výuky je problematika volby a výpočtu spotřeby materiálů, stanovování cenových kalkulací a optimalizace technologických postupů. Výuka sestává z teoretického a praktického vyučování.

Uplatnění absolventů v praxi:

Absolvent oboru Polygrafie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. Absolventi nacházejí uplatnění zejména ve výrobních a technických odděleních polygrafických firem, ale také v grafických studiích, reklamních agenturách, nakladatelství, vydavatelství. Mohou se také uplatnit v pozicích obchodních zástupců, referentů a managementu polygrafických firem. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách. 

Předpoklady pro přijetí:

Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící poruchami vidění a barvocitu.

Název oboru: Obalová technika

Kód oboru: 34-42-M/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Obalový design rozhoduje o prodejnosti a snadném zapamatování výrobků. Představme si například běžný supermarket, kde kromě „rohlíků a chleba“ má vše svůj obal a ten svým způsobem daný výrobek prodává. Proto pokud chcete co nejlépe prosadit produkt na trhu, je nutné svěřit tuto práci odborníkům – designerům obalů. V rámci studia tohoto oboru vás seznámíme a naučíme vhodně volit materiál, tvar a grafiku výsledného obalu, orientovat se v tiskových technikách, kreativně volit povrchové zušlechtění obalů, tak aby výsledný obal dokázal svůj výrobek skutečně prodat. Po úspěšném absolvování oboru se můžete uplatnit v grafických studiích nebo tiskárnách se zaměřením na obalovou produkci. Pokud chcete být pány svého času lze se v tomto oboru velmi dobře uplatnit i v rámci vlastního podnikání. Absolventům doporučujeme také následné rozšiřující studium na vyšší odborné škole obalové techniky, nebo vysoké škole obdobného zaměření.

Předpoklady pro přijetí:

Zručnost, kladný vztah k počítačové technice, neporušený barvocit, výtvarné nadání, velmi dobrá znalost českého jazyka a dobrý prospěch. Tento studijní obor není vhodný pro žáky, u kterých byla diagnostikována dyslexie nebo dysgrafie.

Aktuality

Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53, Olomouc vypisuje výběrové řízení na pozici

UČITEL TĚLESNÉ VÝCHOVY
(+MATEMATIKA, INFORMATIKA)

POŽADUJEME
• Kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících)
• Profesní CV

• Loajalitu a zodpovědnost
NABÍZÍME
• Finanční ohodnocení dle platné legislativy

• Zázemí stabilní organizace
• Možnost kariérního růstu

Zájemci o pracovní pozici zasílejte své nabídky včetně strukturovaného životopisu na adresu: rollerova@polygraficka.cz


 overena instituce 2016 spolupracujeme s arpokem 17 18 01

 

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE