A+ A A-

Výsledkem projektu Pevnost poznání, probíhající na Přírodovědecké fakultě od konce roku 2011, je unikátní muzeum vědy, které představuje veřejnosti nejrůznější tajemství vědy. Muzeum sídlí v korunní pevnůstce nedaleko PřF UP. Jsou zde připraveny expozice, které představí jednotlivé obory přírodních věd. V planetáriu je možné podívat se na planety, Slunce i Měsíc. Je možné nahlédnout do Vědeckých dílen – v laboratoři si vyzkoušet chemické, fyzikální a biologické pokusy. Nejedná se vždy jen o chemii. Vědecké dílny přiblíží také dávná řemesla: práci s ocelí, dřevem, textiliemi, papírem a dřevem. V expozici Rozum v hrsti dominuje model lidského mozku. Od něho, coby symbolu lidského myšlení a vědění, je jen krůček k matematice. Je možné si vyzkoušet různé logické úkoly, matematické interaktivní hry, hlavolamy, hádanky a šifry. Vědecké expozice doplňuje Věda v pevnosti, kde se návštěvníci seznámí, jak se pevnost budovala a jak fungovala, prohléhnou si vojenské zázemí, zdravotnické zabezpečení, zásobování, sklady i zbraně.
V květnu 2017 jsme s našimi žáky všech 1. ročníků navštívili interaktivní muzeum a zúčastnili jsme se vzdělávacího programu z fyziky: Světlo kolem nás. Žákům se věnovali školení studenti přírodovědecké fakulty, kteří žákům sdělovali mnoho zajímavých informací a ukazovali spoustu propracovaných exponátů.
S našimi žáky budeme poznávat a prozkoumávat expozice Pevnosti poznání každý rok.

Noc vědců je projekt Evropské komise a jeho posláním je popularizace vědy a techniky. Má podobu několika stovek festivalů vědy po celé Evropě. V loňském roce se v České republice akce konala na čtyřech desítkách míst a navštívilo ji téměř 35 tisíc lidí.
Velkolepá akce Noc vědců proběhla také v Olomouci 25. září 2015 od 18.00 do půlnoci v mnoha různých prostorách Univerzity Palackého. Vědci odhalili svá unikátní pracoviště a návštěvníci se zdarma podívali jak do samotného muzea vědy (Pevnost poznání), tak na několik fakult univerzity, do Botanické zahrady, přírodovědecké fakulty či na transfuzní oddělení Fakultní nemocnice.
Akce se nesla v duchu letošního Mezinárodního roku světla a zájemci viděli přehlídku víc než 60 popularizačních stánků. Nechyběly světelné technologie, prastaré rostliny, roboti, optické efekty nebo odchyt živých netopýrů.
V budově přírodovědecké fakulty například vědci odhalili kouzla biofyziky, organické chemie, optiky i botaniky. Zájemci se díky moderním mikroskopům poučili o půvabných strukturách rostlinného světa. Dále mohli sledovat putování LEGO Mindstorms za světelným zdrojem. Kousek dál, muzeum Pevnost poznání rozzářila laserová světelná show a zdarma byla otevřena expozice Světlo a tma, kde návštěvníci přicházeli na kloub tomu, jak vzniká světlo. Na pedagogické fakultě si návštěvníci vyzkoušeli například futuristické brýle Oculus Rift, které mají sílu dokonale vtáhnout do virtuální reality. Vhod přišly i rady od tvůrců projektu E bezpečí, který mj. úspěšně zápasí s kyberšikanou a učí zájemce identifikovat falešné facebookové profily. Na cyrilometodějské teologické fakultě zájemci ochutnali vynikající fair trade kávu a čaj, a podpořili tak její producenty z třetího světa. Noc vědců byla také jediným dnem v roce, kdy nezavřela ani univerzitní botanická zahrada. Právě tady se návštěvníci stali správnými archeobotaniky, kteří prozkoumávali zbytky pradávných rostlin anebo poznávali klíčová pravidla nejstarší deskové hry na Zemi. Tradičně pestrý program nabídla i fakulta tělesné kultury. Poprvé pro veřejnost zpřístupnila prostory nového Aplikačního centra Baluo. Své pracoviště ukázali také odborníci lékařské fakulty a otevřeli unikátní centrum telemedicíny a simulátorů Centesimo. Návštěvníci viděli různé možnosti moderní medicíny a vyzkoušeli si i „léčbu pacienta“.

Ke konci června jsme se aktivně zapojili do popularizační akce pro žáky a studenty základních a středních škol, která ukázala to nejlepší ze všech vědních oborů na UP. Účastníci měli možnost seznámit se s jednotlivými obory přírodních věd. Prezentace byly co nejvíce interaktivní. V průběhu akce probíhaly i soutěže o drobné ceny.
Letos poprvé se veletrh konal v prostorách nového interaktivního muzea vědy Pevnosti poznání a jeho okolí. Kromě areálu Korunní pevnůstky byly využity prostory přírodovědecké fakulty, kde akce před čtrnácti lety vznikla a postupně si našla své příznivce nejen z Olomouce. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem světla a světelných technologií, proto některé z předváděných prezentací byly na toto téma.
Prezentace naší školy se zaměřila na oblast vnímání barev a reprodukci obrazu tiskem. Návštěvníci si na stánku Střední školy polygrafické mohli vyzkoušet stav svého barvocitu prostřednictvím Munsellova odstínového testu nebo třeba subtraktivní mísení barev. Různé optické klamy dokládaly, jak snadno lze pozměnit naši vnímanou realitu. Poutavým exponátem se zajisté stala moderní UV led tiskárna potiskující jakékoliv materiály a předměty. Na stánku byla také prezentována moderní měřicí technika pro vyhodnocování kvality tiskové produkce.
Další ročník Veletrhu vědy a výzkumu (červen 2016) si nenecháme ujít a určitě se zase aktivně zúčastníme!

Partner školy

UP logo PrF horizont cz

Připravované akce

NOC VĚDCŮ 2015

plakat A3 noc vedcu 2015 small

Noc Vědců 25. září 2015
Ojedinělá celoevropská akce Noc vědců proběhla v Olomouci 25. září 2015 od 18.00 do půlnoci v mnoha různých prostorách Univerzity Palackého. Vědci odhalili svá unikátní pracoviště a návštěvníkům bylo umožněno nahlédnout pod pokličku nejrůznějších vědeckých oborů a do míst, kde vědci pracují, po setmění; do samotného muzea vědy (Pevnosti poznání), na několik fakult univerzity, do přírodovědecké, pedagogické fakulty, do Botanické zahrady či na transfuzní oddělení Fakultní nemocnice a do mnoha dalších zajímavých prostor.

 

AKCE NA  VÍKEND

Zpravodaj Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

zpravodaj-up

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE