A+ A A-

Název oboru: Obalová technika

Kód oboru: 34-42-M/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Obalový design rozhoduje o prodejnosti a snadném zapamatování výrobků. Představme si například běžný supermarket, kde kromě „rohlíků a chleba“ má vše svůj obal a ten svým způsobem daný výrobek prodává. Proto pokud chcete co nejlépe prosadit produkt na trhu, je nutné svěřit tuto práci odborníkům – designerům obalů. V rámci studia tohoto oboru vás seznámíme a naučíme vhodně volit materiál, tvar a grafiku výsledného obalu, orientovat se v tiskových technikách, kreativně volit povrchové zušlechtění obalů, tak aby výsledný obal dokázal svůj výrobek skutečně prodat. Po úspěšném absolvování oboru se můžete uplatnit v grafických studiích nebo tiskárnách se zaměřením na obalovou produkci. Pokud chcete být pány svého času lze se v tomto oboru velmi dobře uplatnit i v rámci vlastního podnikání. Absolventům doporučujeme také následné rozšiřující studium na vyšší odborné škole obalové techniky, nebo vysoké škole obdobného zaměření.

Předpoklady pro přijetí:

Zručnost, kladný vztah k počítačové technice, neporušený barvocit, výtvarné nadání, velmi dobrá znalost českého jazyka a dobrý prospěch. Tento studijní obor není vhodný pro žáky, u kterých byla diagnostikována dyslexie nebo dysgrafie.

Proč studovat u nás

• Perspektivní a dynamicky vyvíjející se obor – téměř žádný výrobek nebo služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby. • Komplexní znalosti umožňují absolventům uplatnit se ve všech oblastech polygrafického průmyslu. • Pro výuku máme vyčleněno více jak 90 výkonných počítačů včetně moderních digitálních tiskových periferií. • Vyučujeme nejmodernější grafické aplikace. • Máme vlastní fotoateliér pro výuku digitální fotografie. • Máme tradici! – výuka polygrafických oborů trvající téměř 60 let. • Jsme specializovanou školou! - v ČR pouze 4 střední školy s výhradním zaměřením na výuku polygrafických oborů! • Výuka v reálném pracovním prostředí - v portfoliu naší školy je kompletně vybavený tiskový provoz a grafická studia v nových moderních prostorech. • Účastníme se odborných stážích, veletrhů, celé řady exkurzí a tematických výstav • Účastníme se také různých grafických soutěží pořádaných v rámci ČR, nezřídka s vynikajícími výsledky, což je dokladem kvalitní připravenosti našich žáků. • Naše škola dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných polygrafických firem v ČR, dokážeme tak mimo jiné nabídnout pomocnou ruku našim absolventům při uplatnění se na trhu práce. • Zajímavé platové ohodnocení. • Máme kvalifikovaný a přívětivý tým pedagogů. • Naši školu lze charakterizovat jako školu „rodinného typu“ – bez výskytu asociálního chování žáků. • Pro naše žáky zajišťujeme ubytování i celodenní stravování.

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE