A+ A A-

Název oboru: Reprodukční grafik pro média
Kód oboru: 34-53-L/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

Náplní tohoto oboru je získávání znalostí a dovedností v oblastech - DTP, práce s texty, digitální fotografie, skenování, webdesignu, montáže a digitálního tisku prostřednictvím moderní počítačové techniky. Nedílnou součástí výuky je také grafický design materiálů nejrůznějšího charakteru, tvorba grafiky pomocí profesionálního programového vybavení a komplexní příprava dokumentů pro tisk. Během výuky se studenti seznámí se všemi postupy, které mohou v praxi potřebovat.

Uplatnění absolventů v praxi:

Absolvent oboru Grafik pro média je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. Absolvent se uplatní jako produkční při výrobě časopisů, knih a reklamních materiálů, i v pozici vedoucího výroby ve středně velké tiskárně. Uplatnění nalezne ve všech firmách a institucích, které se zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat, jedná se o vydavatelství, nakladatelství, redakce periodik a samozřejmě i grafické ateliéry nebo v oblasti webdesignu a výroby multimediálních prezentací, které jsou nedílnou součástí prezentace firem. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Předpoklady pro přijetí:

Zručnost, kladný vztah k počítačové technice, neporušený barvocit, výtvarné nadání, velmi dobrá znalost českého jazyka a dobrý prospěch. Tento studijní obor není vhodný pro žáky, u kterých byla diagnostikována dyslexie nebo dysgrafie.

Proč studovat u nás

• Perspektivní a dynamicky vyvíjející se obor – téměř žádný výrobek nebo služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby. • Komplexní znalosti umožňují absolventům uplatnit se ve všech oblastech polygrafického průmyslu. • Pro výuku máme vyčleněno více jak 90 výkonných počítačů včetně moderních digitálních tiskových periferií. • Vyučujeme nejmodernější grafické aplikace. • Máme vlastní fotoateliér pro výuku digitální fotografie. • Máme tradici! – výuka polygrafických oborů trvající téměř 60 let. • Jsme specializovanou školou! - v ČR pouze 4 střední školy s výhradním zaměřením na výuku polygrafických oborů! • Výuka v reálném pracovním prostředí - v portfoliu naší školy je kompletně vybavený tiskový provoz a grafická studia v nových moderních prostorech. • Účastníme se odborných stážích, veletrhů, celé řady exkurzí a tematických výstav • Účastníme se také různých grafických soutěží pořádaných v rámci ČR, nezřídka s vynikajícími výsledky, což je dokladem kvalitní připravenosti našich žáků. • Naše škola dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných polygrafických firem v ČR, dokážeme tak mimo jiné nabídnout pomocnou ruku našim absolventům při uplatnění se na trhu práce. • Zajímavé platové ohodnocení. • Máme kvalifikovaný a přívětivý tým pedagogů. • Naši školu lze charakterizovat jako školu „rodinného typu“ – bez výskytu asociálního chování žáků. • Pro naše žáky zajišťujeme ubytování i celodenní stravování.

Vybavení učeben oboru Grafik pro média

Každá z učeben, ve kterých studenti vykonávají odbornou výuku, je plně vybavena počítačovou technikou a softwarem, se kterými se žáci setkají v praxi. Každý student má k dispozici výkoný počítač s LCD monitorem. Výuka probíhá na aktuálních verzích publikačního softwaru ADOBE CS4, CS3, Corel Draw X3 a QuarkXpress 7. Každá učebna je vybavená skenerem, laserovou tiskárnou a dataprojektorem. Dále jsou žákům k dispozici - digitální barevná tiskárna Xerox Docucolor 240 a velkoformátová tiskárna Epson 7800.Všechny počítače ve škole jsou napojeny na centrální server a internet. Učebny odborné výuku jsou postupně vybavovány klimatizací.

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE