A+ A A-

Název oboru: Tiskař na polygrafických strojích
Kód oboru: 34-52-L/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

Náplní tohoto perspektivního technického oboru je získávání znalostí a dovedností v oblasti tiskové produkce realizované průmyslovými tiskovými metodami. Součástí výuky je obsluha moderních konvenčních a digitálních tiskových systémů a řízení kvality tiskové produkce. Dále se výuka dotýká problematiky technologických postupů, znalosti vlastností použitých materiálů, tvorby cen, orientace v tiskových technikách, komplexních znalostí polygrafické výroby.

Uplatnění absolventů v praxi:

Absolvent oboru Operátor tisku je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. Absolvent najde uplatnění v oblasti obsluhy nejmodernějších elektronicky řízených tiskových technologií. Další možností  je uplatnění v reklamních agenturách a grafických studiích, kde pracuje na definování nejvhodnější tiskové techniky pro daný druh grafického výrobku včetně odborného posouzení jeho kvality, tedy ve všech firmách a institucích, které se zabývají výrobou obalů a tiskovin. Dále se může uplatnit ve vydavatelstvích a nakladatelstvích jako produkční. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Předpoklady pro přijetí:

Zručnost, technické nadání, neporušený barvocit a dobrý prospěch. Překážkou k přijetí jsou jakékoliv vady pohybového ústrojí, které by bránily výkonu povolání a alergie na běžné chemické látky používané v polygrafii. Obor není vhodný pro uchazeče s epileptickými syndromy a kolapsovými stavy a pro uchazeče se závažnými poruchami vidění.'

Proč studovat u nás

• Perspektivní a dynamicky vyvíjející se obor – téměř žádný výrobek nebo služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby. • Komplexní znalosti umožňují absolventům uplatnit se ve všech oblastech polygrafického průmyslu. • Pro výuku máme vyčleněno více jak 90 výkonných počítačů včetně moderních digitálních tiskových periferií. • Vyučujeme nejmodernější grafické aplikace. • Máme vlastní fotoateliér pro výuku digitální fotografie. • Máme tradici! – výuka polygrafických oborů trvající téměř 60 let. • Jsme specializovanou školou! - v ČR pouze 4 střední školy s výhradním zaměřením na výuku polygrafických oborů! • Výuka v reálném pracovním prostředí - v portfoliu naší školy je kompletně vybavený tiskový provoz a grafická studia v nových moderních prostorech. • Účastníme se odborných stážích, veletrhů, celé řady exkurzí a tematických výstav • Účastníme se také různých grafických soutěží pořádaných v rámci ČR, nezřídka s vynikajícími výsledky, což je dokladem kvalitní připravenosti našich žáků. • Naše škola dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných polygrafických firem v ČR, dokážeme tak mimo jiné nabídnout pomocnou ruku našim absolventům při uplatnění se na trhu práce. • Zajímavé platové ohodnocení. • Máme kvalifikovaný a přívětivý tým pedagogů. • Naši školu lze charakterizovat jako školu „rodinného typu“ – bez výskytu asociálního chování žáků. • Pro naše žáky zajišťujeme ubytování i celodenní stravování.

Vybavení učeben oboru Operátor tisku

Učebny jsou vybaveny nejrozšířenějšími tiskovými technologiemi (ofset,digitální tisk, sítotisk, fóliový tisk, knihtisk). Žáci v těchto učebnách získávají praktické znalosti a dovednosti při zhotovování širokého spektra tiskové produkce a následně je využívají při tisku zakázek, které realizujeme taktéž v těchto učebnách.

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE