A+ A A-

Název oboru: Polygrafie
Kód oboru: 34-41-M/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

Tento čtyřletý technologický studijní obor je určen pro chlapce a dívky základních škol s dobrým prospěchem. Náplní studijního oboru jsou všestranné znalosti ze všech oborů polygrafické výroby, počínaje technickou přípravou výroby, počítačovým zpracováním obrazu a textu, přes přípravu tiskových forem, produkční tisk včetně metod řízení jeho kvality, až po moderní metody dokončovacího zpracování tiskovin. Součástí výuky je problematika volby a výpočtu spotřeby materiálů, stanovování cenových kalkulací a optimalizace technologických postupů. Výuka sestává z teoretického a praktického vyučování.

Uplatnění absolventů v praxi:

Absolvent oboru Polygrafie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. Absolventi nacházejí uplatnění zejména ve výrobních a technických odděleních polygrafických firem, ale také v grafických studiích, reklamních agenturách, nakladatelství, vydavatelství. Mohou se také uplatnit v pozicích obchodních zástupců, referentů a managementu polygrafických firem. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách. 

Předpoklady pro přijetí:

Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící poruchami vidění a barvocitu.

Proč studovat u nás

• Perspektivní a dynamicky vyvíjející se obor – téměř žádný výrobek nebo služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby. • Komplexní znalosti umožňují absolventům uplatnit se ve všech oblastech polygrafického průmyslu. • Pro výuku máme vyčleněno více jak 90 výkonných počítačů včetně moderních digitálních tiskových periferií. • Vyučujeme nejmodernější grafické aplikace. • Máme vlastní fotoateliér pro výuku digitální fotografie. • Máme tradici! – výuka polygrafických oborů trvající téměř 60 let. • Jsme specializovanou školou! - v ČR pouze 4 střední školy s výhradním zaměřením na výuku polygrafických oborů! • Výuka v reálném pracovním prostředí - v portfoliu naší školy je kompletně vybavený tiskový provoz a grafická studia v nových moderních prostorech. • Účastníme se odborných stážích, veletrhů, celé řady exkurzí a tematických výstav • Účastníme se také různých grafických soutěží pořádaných v rámci ČR, nezřídka s vynikajícími výsledky, což je dokladem kvalitní připravenosti našich žáků. • Naše škola dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných polygrafických firem v ČR, dokážeme tak mimo jiné nabídnout pomocnou ruku našim absolventům při uplatnění se na trhu práce. • Zajímavé platové ohodnocení. • Máme kvalifikovaný a přívětivý tým pedagogů. • Naši školu lze charakterizovat jako školu „rodinného typu“ – bez výskytu asociálního chování žáků. • Pro naše žáky zajišťujeme ubytování i celodenní stravování.

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE