A+ A A-

Podpora vzdělávání pro práci s digitální fototechnikou

Název projektu: Podpora vzdělávání pro práci s digitální fototechnikou

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/02.0008
Datum zahájení realizace projektu: 1. února 2010
Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2011

digitalni-fotografie

Stručný popis průběhu realizace projektu

Záměrem projektu bylo rozšířit dovednosti žáků v oblasti digitální fototechniky a doplnit tak chybějící můstek mezi jednotlivými odbornými předměty.
Při realizaci projektu se postupovalo v jednotlivých navazujících činnostech tak, aby bylo tohoto cíle úspěšně dosaženo.
V první fázi byl sestaven Realizační tým a Řídící výbor. Byly nastaveny podmínky fungování celého projektu a jeho správné administrace. Taktéž bylo úspěšně zrealizováno výběrové řízení s názvem: „Souhrnná zakázka na dodání ICT technologií a fototechniky na Střední školu polygrafickou, Olomouc“.
V další fázi úspěšně proběhlo proškolení odborných učitelů, tak aby došlo k maximální aktuálnosti v dané oblasti. Po dodání, nainstalování a zprovoznění pořízeného zařízení a vybavení (2 nově vzniklé učebny; fotografický ateliér a ICT učebna) bylo vytvořeno unikátní pracoviště pro výuku cílové skupiny.
Následovalo vytvoření souboru výukových pomůcek jak v elektronické podobě, tak v tištěné a úprava výukových plánů.
Nově inovovaná výuka byla následně pilotně ověřena při samotné výuce cílové skupiny. Zjištěné informace (dotazníkové šetření, zpětná vazba odborných učitelů, hospitace) byly zapracovány do konečné podoby obou inovovaných oborů (Polygrafie a Reprodukční grafik pro média). Tato inovace byla taktéž zakotvena do ŠVP.
Výsledky a výstupy projektu, stejně jako zkušenosti při realizaci projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci.
Po skončení projektu se práce s digitální fototechnikou stala součástí výuky žáků obou uvedených oborů.

Informace k projektu

Podpora vzdělávání pro práci s digitální foto…

Název projektu: Podpora vzdělávání pro práci s digitální fototechnikou Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/02.0008Datum zahájení realizace projektu: 1. února 2010Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2011 Stručný popis průběhu realizace projektu Záměrem projektu bylo rozšířit dovednosti žáků v oblasti digitální fototechniky a doplnit tak chybějící můstek mezi jednotlivými odbornými před...

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE