A+ A A-

 

Povedlo se rozšířit a zkvalitnit vzdělávání v oblasti, která je na trhu práce žádoucí a ze zpráv od vzorku zaměstnavatelů evidentně nedostatečná, zvýšit kvalifikaci v oblasti práce s digitální fototechnikou a vybavit žáky znalostmi a dovednostmi pro lepší uplatnitelnost na trhu práce pro práci grafika pro média a polygrafa. Došlo ke zkvalitnění předmětů Odborný výcvik a Předtisková příprava vytvořením dvou specializovaných modulů, zvýšení odborné způsobilosti učitelů a jejich aktivnímu přístupu k výuce i žákům, Podařilo se rozvíjet spolupráci s praxí, propojit praxi se vzděláním a zapracovat jejich požadavky do studia na odborné škole. Úspěšně naplněným cílem bylo rozvíjet klíčové kompetence (zejména ICT a pracovní kompetence) a inovovat dva ze stávajících oborů školy tak, aby plně odpovídaly potřebám trhu práce a kritériím rozvoje z potřeby zajištění co nejužšího souladu oborové struktury školy s požadavky trhu práce. Dalším zrealizovaným cílem projektu se podařilo vytvořit u žáků dobrý vztah k učení, motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech vtažením žáka do situace, navozením atmosféry skutečného praktického prostředí a motivovat je k učení po celý život, aby byla rozvíjena individualita každého žáka, uplatnit nové formy aktivní výuky, zejména projektovou výuku, kterou mimo jiné vytyčuje Bílá kniha; žáci si odzkoušeli celý proces a jejich výsledky byly prezentovány na závěrečné konferenci a školních výstavách.
Také došlo k vytvoření unikátního pracoviště, které povede ke zlepšení vybavenosti a podmínek pro studium, které je podporováno Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje.
Mezi projektové cíle patřilo také úspěšně provedené proškolení odborných učitelů a vytvoření komplexní výukové opory (v elektronické i tištěné podobě).

 

Informace k projektu

Udržitelnost projektu

Po skončení financování aktivit z ESF se staly výsledky projektu součástí povinných předmětů Odborný výcvik a Předtisková příprava ve 2 studijních oborech (Reprodukční grafik pro média a Polygrafie), čímž byla dosažena soběstačnost (udržitelnost) činností projektu po jeho skončení a realizace výuky z vlastních zdrojů. Příprava vyučujících na výuku zahrnuje sledování trendů a nových technologií v p...

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE