A+ A A-

Po skončení financování aktivit z ESF se staly výsledky projektu součástí povinných předmětů Odborný výcvik a Předtisková příprava ve 2 studijních oborech (Reprodukční grafik pro média a Polygrafie), čímž byla dosažena soběstačnost (udržitelnost) činností projektu po jeho skončení a realizace výuky z vlastních zdrojů. Příprava vyučujících na výuku zahrnuje sledování trendů a nových technologií v polygrafii a implementaci získaných poznatků do výuky. Výukové materiály (vytvořené v projektu) a zakoupený majetek (z projektu) jsou využívány ve výukových procesech výše uvedené cílové skupiny. Pořízený majetek a vybavení je stále řádně zaevidováno v majetku školy a na těchto "výukových prostředcích" probíhá výuka u oborů, které byly v projektu podpořeny. Vše je řádně označeno v souladu s pravidly publicity.

Informace k projektu

Studijní materiály

Výukový materiál vzniklý v rámci projektu Podpora vzdělávání pro práci s digitální fototechnikou je k nahlédnutí na sekretariátu školy. Publikace obsahuje základní pojmy a postupy z oblasti tvorby a editace digitálních fotografií.

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE