A+ A A-

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Příjemce projektu: Olomoucký kraj

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009

Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

 

Naše škola byla partnerem projektu "PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI" podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky realizaci projektu si 33 středních škol rozdělilo celkem 113 miliónů korun. Cílem projektu byla investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů byly především:


• Vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání

• Zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry
• Rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání
• Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol
• Implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.),
   vytvoření kooperativních komunit.

 

Primární cílovou skupinou byli žáci středních odborných škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť, gymnázií a taktéž žáci základních škol. Do projektu bylo zapojeno 100 základních škol z Olomouckého kraje. Sekundární cílovou skupinou byli pedagogičtí pracovníci těchto škol, jelikož jsou jedni z nejdůležitějších aktérů vzdělávacího systému a zásadním způsobem ovlivňují kvalitu vzdělávání.
V rámci realizace projektu došlo k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky středních a základních škol v našem regionu, dále vznikly programy vzájemného učení a došlo ke sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku základních škol. Konkrétně na naší škole vznikla nová polygrafická laboratoř, kterou využívaly pro svou povinnou výuku 4 základní školy (ZŠ Mozartova, ZŠ Nedvědova, ZŠ Nemilany, ZŠ Štěpánov). Rovněž byla vytvořena komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory (elektronická učebnice ELUC). Neméně důležitou součástí projektu byla spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s akademickou sférou.
Celkovým výstupem projektu byla snaha o zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti studentů středních škol na trhu práce a jejich motivace do dalšího odborného studia v rámci terciárního vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Pro pedagogické pracovníky výstup představuje nejen zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními vybudovaných odborných učeben, laboratoří a dalších specializovaných pracovišť, ale také praktická a okamžitá aplikovatelnost ve výuce primární cílové skupiny nebo trhu práce. Žáci základních škol byli motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědeckých a technických oborech prostřednictvím volnočasových aktivit, ale i v rámci povinné výuky ve spolupráci se středními školami.
Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory. Zejména v případě technických oborů je sledován protichůdný vývoj, tedy že se snižuje počet absolventů technických oborů a současně se poptávka bez ohledu na tento pokles zvyšuje. Tato poptávka se i nadále bude zvyšovat, ale pouze za předpokladu, že dojde ke zvýšení kvalifikace absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Důraz musí být kladen na reflexi aktuálních požadavků trhu práce, propojením teorie s praxí a zejména držení kroku s moderními technologiemi.

Aktuality

Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53, Olomouc vypisuje výběrové řízení na pozici

UČITEL TĚLESNÉ VÝCHOVY
(+MATEMATIKA, INFORMATIKA)

POŽADUJEME
• Kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících)
• Profesní CV

• Loajalitu a zodpovědnost
NABÍZÍME
• Finanční ohodnocení dle platné legislativy

• Zázemí stabilní organizace
• Možnost kariérního růstu

Zájemci o pracovní pozici zasílejte své nabídky včetně strukturovaného životopisu na adresu: rollerova@polygraficka.cz


 overena instituce 2016 spolupracujeme s arpokem 17 18 01

 

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE