A+ A A-

Vyhodnocení projektu „Pohyb do škol“.
Projekt „Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji“, kterého se účastnili v minulém školním roce vybraní žáci 2.C, 3.A,B a žáci prvních ročníků, byl ukončen v srpnu 2015.
Hlavním cílem projektu Pohyb do škol bylo motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu jako přirozené potřebě pro život a přispět tak k posílení jejich fyzické i psychické kondice. Vybraní žáci zorganizovali Projektový den pro své spolužáky a pět učitelů se zúčastnilo 3-denního semináře organizovaného UP Olomouc v Libchavách. I když projekt Aktivní životní styl dětí a školáků byl ukončen v srpnu 2015, vidíme jeho pokračování v aktivním zapojování zdravého životního stylu do hodin tělesné výchovy, všech sportovních akcí i kurzů a propagace mezi nově příchozí žáky. Veškerý sportovní materiál, který jsme díky projektu pro naši školu získali, bude uložen v kabinetech TV, posilovně i tělocvičně a bude aktivně využíván všemi třídami naší školy v hodinách tělesné výchovy i na sportovních kurzech.
Zpracovala: Mgr. Hana Schwarzová


Informace o projektu „Pohyb do škol“ 

Číslo výzvy: IpO - oblast 1.1 (výzva 53)
Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji
Zkrácený název: Pohyb do škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0020
Termín realizace: říjen 2014 až červen 2015 (ukončení projektu 31.7.2015)
Hlavní řešitel: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Partneři: 47 základních a středních škol v Olomouckém kraji

 

Od 1.10.2015 naše škola začala realizovat projekt s názvem Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji. Hlavním cílem projektu Pohyb do škol je motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu jako přirozené potřebě pro život a přispět tak k posílení jejich fyzické i psychické kondice. Dílčími cíli pak jsou příprava vybraných skupin žáků a pedagogických pracovníků pro aktivní zavádění prvků zdravého životního stylu do škol, navázání těchto skupin na existující programy s cílem posílit dlouhodobou udržitelnost výsledků projektu, inspirace žáků a pedagogických pracovníků pro osobnostní rozvoj a podpora materiálních a metodických podmínek škol. V rámci projektu škola získá pomůcky pro zdravý životní styl v hodnotě 80.000,- Kč. Vybranými pedagogickými pracovníky jsou Hana Schwarzová, Martin Jareš, Radim Lindner, Michaela Kopýtková a Dita Chlupová. Vybranou skupinu žáků pak tvoří žáci z 2.C a 3.A.
Vybraní pedagogové se zúčastnili dvoudenního vzdělávacího semináře, který se konal 16.–18.1.2015v Libchavách.
26.2.2015 se uskutečnil seminář vybraných žáků (3.A a 2.C), v jehož rámci byli proškoleni v oblasti zdravého životního stylu a dostali náměty k realizaci projektového dne.
Získané pomůcky pro zdravý životní styl v hodnotě 80.000,- Kč byly předány v měsíci březnu a budou užívány žáky SŠ polygrafická, Olomouc, přičemž právně jsou ošetřeny smlouvou o výpůjčce mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a naší školou na 6 let.

Samotný projektový den proběhl 1.4.2015. Účastnili se ho proškolení žáci v oblasti zdravého životního stylu (3.A a 2.C) a žáci prvních ročníků (1.A, 1.B, 1.C). Projektový den měl žáky motivovat k aktivnímu životnímu stylu, zvýšení pohybové aktivity a zdravému způsobu stravování. Řešeny byly otázky týkající se zdravého stravování nejen ve škole a školní jídelně, optimalizace školního prostředí a adekvátní formy pohybu během celého dne. Žáci měli celou dobu k dispozici zdravou formu občerstvení Následoval florbalový turnaj týmů prvních ročníků a poté vyhlášení výsledků a ukončení projektového dne.
Na závěr projektu proběhne závěrečná konference s evaluací a sdílením vlastních zkušeností mezi jednotlivými pedagogy.

Aktuality

NOVÝ PARTNER SŠ POLYGRAFICKÉ, OLOMOUC

 

logo effetec V2 W

Od září školního roku 2017/2018 byla navázána spolupráce SŠ polygrafické, Olomouc s firmou Effetec, která je jediným výhradně českým výrobcem UV digitálních tiskáren. V rámci spolupráce budou v této firmě vykonávat stáže žáci a pedagogové naší školy. Effetec je výrobce, který se orientuje především na zahraniční trhy a svým zákazníkům je schopen postavit tiskárnu podle jejich přání. Kromě konstrukce a výroby nových tiskáren poskytuje i servis, technickou podporu a dodávky spotřebních materiálů. Firma se zaměřuje i na podporu sportovních akcí a klubů. Věříme, že dlouhodobá spolupráce s firmou Effetec zvýší odbornou úroveň znalostí v této oblasti nejen u našich žáků, ale i odborných pedagogů, kteří tak budou mít možnost se seznámit s aktuálními vývojovými trendy v oblasti digitálního tisku přímo od výrobce. Více na: www.effetec.com


KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE

Konzultační odpoledne pro rodiče se koná
dne 14.11.2017 od 15.00 do 17.30 hod.


VÝZVA OPVK 56

Výzva OPVK 56 je projekt organizovaný Ministerstvem školství, zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů, který byl vyhlášen v rámci výzvy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

více informací a fotografie najdete zde 


spolehliva firma 2016overena instituce 2016

 

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

Připojte se k nám

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE