A+ A A-

Vyhodnocení projektu „Pohyb do škol“.
Projekt „Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji“, kterého se účastnili v minulém školním roce vybraní žáci 2.C, 3.A,B a žáci prvních ročníků, byl ukončen v srpnu 2015.
Hlavním cílem projektu Pohyb do škol bylo motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu jako přirozené potřebě pro život a přispět tak k posílení jejich fyzické i psychické kondice. Vybraní žáci zorganizovali Projektový den pro své spolužáky a pět učitelů se zúčastnilo 3-denního semináře organizovaného UP Olomouc v Libchavách. I když projekt Aktivní životní styl dětí a školáků byl ukončen v srpnu 2015, vidíme jeho pokračování v aktivním zapojování zdravého životního stylu do hodin tělesné výchovy, všech sportovních akcí i kurzů a propagace mezi nově příchozí žáky. Veškerý sportovní materiál, který jsme díky projektu pro naši školu získali, bude uložen v kabinetech TV, posilovně i tělocvičně a bude aktivně využíván všemi třídami naší školy v hodinách tělesné výchovy i na sportovních kurzech.
Zpracovala: Mgr. Hana Schwarzová


Informace o projektu „Pohyb do škol“ 

Číslo výzvy: IpO - oblast 1.1 (výzva 53)
Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji
Zkrácený název: Pohyb do škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0020
Termín realizace: říjen 2014 až červen 2015 (ukončení projektu 31.7.2015)
Hlavní řešitel: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Partneři: 47 základních a středních škol v Olomouckém kraji

 

Od 1.10.2015 naše škola začala realizovat projekt s názvem Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji. Hlavním cílem projektu Pohyb do škol je motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu jako přirozené potřebě pro život a přispět tak k posílení jejich fyzické i psychické kondice. Dílčími cíli pak jsou příprava vybraných skupin žáků a pedagogických pracovníků pro aktivní zavádění prvků zdravého životního stylu do škol, navázání těchto skupin na existující programy s cílem posílit dlouhodobou udržitelnost výsledků projektu, inspirace žáků a pedagogických pracovníků pro osobnostní rozvoj a podpora materiálních a metodických podmínek škol. V rámci projektu škola získá pomůcky pro zdravý životní styl v hodnotě 80.000,- Kč. Vybranými pedagogickými pracovníky jsou Hana Schwarzová, Martin Jareš, Radim Lindner, Michaela Kopýtková a Dita Chlupová. Vybranou skupinu žáků pak tvoří žáci z 2.C a 3.A.
Vybraní pedagogové se zúčastnili dvoudenního vzdělávacího semináře, který se konal 16.–18.1.2015v Libchavách.
26.2.2015 se uskutečnil seminář vybraných žáků (3.A a 2.C), v jehož rámci byli proškoleni v oblasti zdravého životního stylu a dostali náměty k realizaci projektového dne.
Získané pomůcky pro zdravý životní styl v hodnotě 80.000,- Kč byly předány v měsíci březnu a budou užívány žáky SŠ polygrafická, Olomouc, přičemž právně jsou ošetřeny smlouvou o výpůjčce mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a naší školou na 6 let.

Samotný projektový den proběhl 1.4.2015. Účastnili se ho proškolení žáci v oblasti zdravého životního stylu (3.A a 2.C) a žáci prvních ročníků (1.A, 1.B, 1.C). Projektový den měl žáky motivovat k aktivnímu životnímu stylu, zvýšení pohybové aktivity a zdravému způsobu stravování. Řešeny byly otázky týkající se zdravého stravování nejen ve škole a školní jídelně, optimalizace školního prostředí a adekvátní formy pohybu během celého dne. Žáci měli celou dobu k dispozici zdravou formu občerstvení Následoval florbalový turnaj týmů prvních ročníků a poté vyhlášení výsledků a ukončení projektového dne.
Na závěr projektu proběhne závěrečná konference s evaluací a sdílením vlastních zkušeností mezi jednotlivými pedagogy.

Aktuality

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE

Dne 13.11.2018 od 15:00 do 17:00 se koná konzultační odpoledne.


VÝSLEDKY VÝBĚRŮ ŽÁKŮ V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS

Bližší informace najdete zde


 

   projekt sablony small


 

NOVÝ PARTNER SŠ POLYGRAFICKÉ, OLOMOUC

logo effetec V2 W

Od září školního roku 2017/2018 byla navázána spolupráce SŠ polygrafické, Olomouc s firmou Effetec, která je jediným výhradně českým výrobcem UV digitálních tiskáren. V rámci spolupráce budou v této firmě vykonávat stáže žáci a pedagogové naší školy. Effetec je výrobce, který se orientuje především na zahraniční trhy a svým zákazníkům je schopen postavit tiskárnu podle jejich přání. Kromě konstrukce a výroby nových tiskáren poskytuje i servis, technickou podporu a dodávky spotřebních materiálů. Firma se zaměřuje i na podporu sportovních akcí a klubů. Věříme, že dlouhodobá spolupráce s firmou Effetec zvýší odbornou úroveň znalostí v této oblasti nejen u našich žáků, ale i odborných pedagogů, kteří tak budou mít možnost se seznámit s aktuálními vývojovými trendy v oblasti digitálního tisku přímo od výrobce. Více na: www.effetec.com


VÝZVA OPVK 56

Výzva OPVK 56 je projekt organizovaný Ministerstvem školství, zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů, který byl vyhlášen v rámci výzvy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

více informací a fotografie najdete zde 


 overena instituce 2016 spolupracujeme s arpokem 17 18 01

 

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE