A+ A A-

Již 7. rokem se naše škola zúčastnila celostátní soutěže ve finanční gramotnosti. Cílem soutěže je neformálně seznámit žáky s finanční problematikou a současně změřit úroveň znalostí žáků v této problematice. Soutěž probíhá on-line a je organizována ve 2 kategoriích – pro ZŠ a SŠ. V naší škole se soutěže zúčastnilo cca 80 žáků čtvrtých ročníků na prvních 3 místech se umístili:

Tomáš Pleva, Bohumil Sklenář a Jana Nesvadbová.

Žáci dále soutěžili jako družstvo v okresním kole, kde se umístili v pořadí 6 škol jako první a v krajském kole obsadili pěkné 2. místo.  Žáci obdrželi diplom a malou odměnu. Gratulujeme.

Garant soutěže E. Přikrylová

Dne 11. března 2016 proběhlo na naší škole školní kolo matematické olympiády, kterého se zúčastnili vybraní žáci prvních až třetích ročníků. Do celostátního kola, které se koná 1. dubna 2016, postupují z každého ročníku dva nejúspěšnější řešitelé, k nimž patří:
Hynková Karolína, 1. A, Ševčík David, 1. B
Alexa Jan, 2. A, Gutteková Tereza, 2. B
Číhalová Klára, Vízdalová Lucie, 2. A

Dne 27. ledna 2016 proběhla na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Šumperku soutěž – „SEARCH IT" ve vyhledávání informací v anglickém jazyce na internetu, kterou pořádala VOŠ a SPŠ Šumperk ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje.
Po úvodních informacích a společné fotografii pak jednotliví studenti soutěžili ve 2 kategoriích v 5 počítačových učebnách. Zde museli ve stanoveném čase 60 minut správně zvolit odpověď na všech 50 soutěžních otázek, u kterých vybírali ze 4 navržených odpovědí, otázky se týkaly reálií anglicky mluvících zemí. Studenti tak prokazovali nejen znalost anglického jazyka, ale také schopnost vybrat klíčové slovo a hledat v autentickém textu.
V obou kategoriích se zúčastnilo celkem cca 80 studentů z různých škol olomouckého kraje. Svoje schopnosti se studenty ostatních středních škol z Olomouckého kraje poměřili Mili Slouková a Alex Padevětová ze třídy 3.B  a jako zástupce nižší kategorie se soutěže zúčastnil Matěj Roun ze třídy 2.A.

I když se neumístili na předních pozicích, důstojně reprezentovali naši školu a to na pozici 27.místa v nižší kategorii a na 16. a 18.místě v kategorii vyšší.

Všem účastníkům gratulujeme

Úspěchy našich studentů

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE