A+ A A-

Literární soutěž 3001: Příběh planety

V pátek 16. května se Lucie Tlustošová ze třídy 3. C zúčastnila mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2014, na kterém jí byla udělena cena v literární soutěži s názvem „3001: Příběh planety“ pořádané nadací Rosteme s knihou. Její povídka s názvem „Dar od kmotra“ byla vybrána mezi 1400 soutěžními pracemi a oceněna krásným třetím místem - takovýto úspěch na literárním poli naše škola dosud nezaznamenala.

Samotné předávání cen pak bylo spojeno se čtením vítězných povídek, a tak si mohla Lucka vedle té své poslechnout i povídky ostatních oceněných autorů a porovnat tak jejich tematické zaměření, zpracování a práci s jazykem.

 

Na následujících řádcích předkládáme úplné znění povídky:

Dar od kmotra

Zvonění příjemné jako křeč v noze se ozývalo stále hlasitěji. Probralo ho ze spánku a již ze zvyku si pomyslel zvednout telefon. Když otevřel oči, zalilo ho světlo a před sebou uviděl vznášející se hlavu svého bratra, který s euforií v očích prohlásil: „Moje žena už rodí, přijeď!“. Rychle si pomyslel položit telefon. Uvědomil si, že bude kmotrem a musí být u porodu. Musí maličké přinést dárek, tak jak v roce 3001 káže zákon. Výtahem sjel z 20. patra za 2 vteřiny, taxíkem přes město za 3 minuty.

                V porodnici přiložil svůj čip voperovaný v hřbetu ruky k terminálu. Před očima se mu mžiklo jeho identifikační číslo a účel návštěvy: Kmotr přináší dar novorozené. Rychle vstoupil do miniaturní místnosti. Podobné se před 1000 lety používaly jako přístěnky na smetáky. Zavřel za sebou těžké dveře a pomyslel si porodní sál číslo 8. Za kratší dobu než je vteřina stál před sálem. Dveře se otevřely a ruce jeho bratra ho vtáhly dovnitř. Na porodním lůžku ležela bratrova žena a rodila jejich první dítě, dceru. Rodila a usmívala se. S použitím dnešních léků není porod nijak zvlášť bolestný, jak tomu bývalo v minulosti. Jeden doktor se otočil přímo na kmotra, podal mu robotickou ruku a zeptal se: „Vy jste kmotr?“. Odpověděl nezřetelně, že ano a s obavou stiskl nabízený robotický pahýl. Měl sucho v ústech a jeho tělem prostupovala nervozita. Ale v brožurkách pro budoucí kmotry četl, že je to normální. Doktor se na něj chápavě a konejšivě podíval.

                Pomalu si sednul na volnou židli, která se pod jeho vahou okamžitě zformovala do vyhovujícího tvaru. Bratr se na něj s pyšným výrazem plným vděčnosti podíval. Přemýšlel o daru, který přinesl. Mohl by přísahat, že ho cítí plazit se ve vlastních žilách, ale to přece není možné. Zhluboka se nadechl, jakmile uslyšel první pláč malinké slečny. Holčička byla pokrytá krví a dalšími nevábnými tekutinami, ale bylo to to nejkrásnější, co v životě viděl. Byla naprosto nádherná. Jeho čip ve hřebu ruky dvakrát dlouze zapípal a slabé světélko prostupující skrz kůži zhaslo. Před očima se mu mžikl poslední nápis: Děkujeme za udržení populace v rovnováze. Jeho mrtvé tělo se těžce sesunulo směrem dolů.  

                Bratr se odvrátil od dcery a pohlédl na mrtvé tělo, které právě darovalo to nejcennější. Vlastní život a právo žít pro nového člověka. „Rovnováha populace nezná nezaměstnanost ani nedostatek pracovních sil. Nákazy se šíří pomaleji. Neexistuje ani chudoba. Kdyby neuvolnil místo na zemi, vaše dcera by nemohla žít,“ prohlásil tiše doktor, když spatřil, kam se oči bratra upřely. „Ale za jakou cenu? Kam jsme to dospěli? Proč jsem musel volit mezi bratrem a dcerou?“ zakřičel otázky bratr hlasem plným žalu a opovržení, ale odpovědí mu bylo pouze soucitné mlčení.

                Den ustupoval pryč a v ulicích města začínal panovat večer. Nad porodnicí zapadalo slunce. V posledních paprscích se nad vchodem do porodnice leskl nápis:

„Dar kmotrův, ač zvrhlý, zachránil náš svět. Dar kmotrův, ač zvrhlý, posílil náš rozkvět.“ 

Úspěchy našich studentů

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

Připojte se k nám

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE