MATURITY 2019 – 2020

Dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF. Zobrazíte je kliknutím na příslušnou ikonu. V případě, že váš počítač neobsahuje program, který je umí zobrazit, doporučujeme používat Adobe Acrobat Reader - ke stažení zde.

Termíny MZ podzim 2020

Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách 2020 - metodika k maturitním zkouškám vydaná MŠMT

 

34-53-L/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky - profilová část ústní

 

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky - praktická zkouška

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Technologie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce ze Všeobecné polygrafie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

Zadání praktické maturitní zkoušky

 

34-52-L/01 TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky - profilová část ústní

 

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky - praktická zkouška

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Technologie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce ze Všeobecné polygrafie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

Zadání praktické maturitní zkoušky

 

34-41-M/01 POLYGRAFIE

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky - profilová část ústní

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Přípravy k tisku

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Tisku a finalizace

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky - profilová část ústní

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Obalové techniky

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Tiskových technik

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

Dokumenty k maturitě

Přihláška k maturitní zkoušce

Seznam literatury 2019/2020

 

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách

 

Žádosti o přezkum maturitní zkoušky

 

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc