Skip to main content

Ve středu 29. 1. 2020 se uskutečnilo setkání žáků naší školy s panem Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, místopředsedou vlády ČR a ministrem řídícím Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy.

Pan ministr přijal naše žáky – členy Peer programu Jana Smutného a Danielu Svrčinovou  a pana učitele Radka Hrubého v jedné ze zasedacích místností Senátu Parlamentu České republiky. Program pana ministra je naplánován měsíce dopředu doslova na minuty, přesto nám ochotně věnoval téměř celou hodinu. Rozhovor probíhal neformálně a v přátelské atmosféře, takže počáteční nervozita žáků rychle opadla. Bylo zajímavé sledovat profesionální přístup politika, který pohotově, odborně, ale přitom velmi srozumitelně odpovídá na jakoukoli otázku. Celé, velmi zajímavé interview s panem ministrem je publikováno v našem školním časopise.

Leave a Reply