Skip to main content

V předvelikonočním týdnu, konkrétně 26. 3. 2018 se naše školní aula zase pro jednou stala audienční místností pro vzácného návštěvníka. Tentokrát jím však nebyla ani skupina vzdálených Finů, ani hlouček hypoteticky budoucích prváků. Tentokrát jím byla velmi zajímavá osobnost, a to překladatelka, původním povoláním učitelka a v neposlední řadě  i současná česká spisovatelka, paní Alena Mornštajnová, která přijala pozvání naší školy na uspořádání besedy s žáky vyšších ročníků. Možnost předstoupit před nás a představit jak sebe, tak útržek ze své tvorby jí byla poskytnuta zásluhou paní učitelky Heczkové. Jak bylo totiž z celé besedy zřejmé, paní učitelka je velkou fanynkou této spisovatelky,rodačky z Valašského Meziříčí. Není proto divu, že se naše školní knihovna může pyšnit vlastnictvím jejich literárních děl a že si průběh celé akce vzala paní učitelka do režie.

Upřímně řečeno, já osobně nelituji času, který jsem strávila v aule ve společnosti paní Mornštajnové, velmi zajímavé osobnosti současné české literatury.

Kromě autorčina úvodního medailonku se paní učitelka soustředila na otázky týkající se zcela nového autorčina počinu, a to její poslední knihy s názvem “Hana”. Byli jsme celkem podrobně seznámeni s okolnostmi, díky kterým kniha vznikla, dále nám paní Alena přiblížila postup při samotném psaní a také nás seznámila s některými překážkami, se kterými se musela jakožto autorka díla vypořádat. Přiblížila nám např. spolupráci spisovatele s grafiky, kteří navrhují obálky jejích knih, což nás obohatilo v pohledu na spolupráci grafiků s klienty. Na závěr besedy nám paní Mornštajnová přečetla i krátkou ukázku z výše jmenované knihy.

Celá akce byla podle mého názoru velmi vydařená, a to i dle “slov” paní Mornštajnové, které si můžeme přečíst na jejím facebookovém profilu: „ Dnes jsem byla na besedě na Střední škole polygrafické v Olomouci. Děkuji za báječnou atmosféru vyučujícím i studentům – a že jich bylo 🙂 Byli skvělí. (Já na ty mladé prostě nedám dopustit :-)).“ K. Papicová, (3.ročník)