Skip to main content

V rámci této spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého, konkrétně s Katedrou analytické chemie, jsme měli možnost v lednu 2019 s žáky oboru Polygrafie a Obalová technika (1.C, 2.C) využít prostor laboratoří k provádění náročnějších a složitějších pokusů (např. zlato ve zkumavce, „poprava gumového medvídka“, amoniaková fontána, sopka, bengálské ohně a spousta dalších pokusů). Návštěva v laboratoři byla pro žáky příjemným zpestřením výuky. Žáci měli také možnost nahlédnout do specializovaných výzkumných a výukových pracovišť. Velký dík patří především p. Vlčkové a paní laborantce Staškové z Katedry analytické chemie, které nás pro nás připravily zajímavou přednášku, a které s námi v laboratořích spolupracovali.

Na závěr připojuji reakce žáků, kteří se těchto cvičení zúčastnili:

„Jsem vděčná za možnost navštívit PřF v Olomouci. Všechny pokusy byly zajímavé, některé neskutečné. Celý den jsem si velice užila. Děkuji!“

„Laboratorní práce se mi líbily, některé pokusy byly lehčí a některé zase složitější. Nejvíc se mi líbil zlatý déšť a sopka. Myslím, že by to mělo být častěji.“

„Líbilo se mi to, přestože mě chemie nebaví.“

„Návštěvy v laboratoři pro mne byly příjemným zpestřením výuky. Přišlo mi zajímavé vidět všechny chemikálie, moci si k nim přivonět a zkoušet chemické reakce. Myslím, že mi laboratoř velmi pomohla. Byla to ta zábavnější část chemie.“

„Pokusy byly zábavné. Něco jsem si mohla odnést domů, tak jsem byla ráda. Připadala jsem si chytře!“

„Laboratoře se mi líbily, byly dobře vybaveny. Chtěla bych chodit častěji a aspoň jsem se něco přiučila.“

„Ze začátku jsem sice měla strach, ale díky přesným návodům ze mě strach trochu opadl. Velice se mi líbily všechny pokusy, některé byly složitější, ale o to hezčí byl výsledek.“