Skip to main content

Designér obalů

Název oboru: Obalová technika
Kód oboru: 34-42-M/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

Obor připravuje primárně žáky pro práci grafika a konstruktéra obalů nebo technika pro oblast konstrukčního designu. Absolventi nacházejí uplatnění ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou obalů, v DTP studiích a tiskárnách nebo ve firmách zabývajících se návrhem, přípravou a výrobou výsekových desek na obaly a displeje. Obor Obalová technika je vhodnou přípravou na studium oborů zabývajících se obalovým designem na vysokých školách. Žáci během studia pracují s profesionálním obalovým softwarem a grafickými programy. K realizaci obalů používají profesionální řezací vzorkovací plotter. Ve třetím ročníku absolvují měsíční praxi přímo ve firmě.

Zaměření oboru:

 • Konstrukce obalů (tvorba konstrukčních řešení širokého spektra obalů)
 • Technologie materiálů a obalů (komplexní přehled v oblasti obalových materiálů a tiskových technik)
 • Vektorová grafika (tvorba grafické povrchové úpravy různorodých obalů od etiket až po displeje)
 • Předtisková příprava (správná příprava dat pro konkrétní tiskovou technologii)
 • Vizuální řešení obalů (zahrnuje: etikety, primární a sekundární obaly pro potraviny, nápoje a spotřebitelské obaly, treye a displeje, stojany na zboží atd.)

Informace ke zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

 • Látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.

Zdravotní omezení podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Vztahuje se na obory, u kterých je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rizika dle NV 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přílohy číslo 1. a 2.

Školní vzdělávací program pro obor Obalová technika.

Úplné verze ŠVP jsou k dispozici na sekretariátu školy.

Proč studovat u nás?

 • Perspektivní a dynamicky vyvíjející se obor – téměř žádný výrobek či služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby.
 • Komplexní znalosti umožňují absolventům uplatnit se ve všech oblastech polygrafického průmyslu.
 • Pro výuku máme vyčleněno více jak 110 výkonných počítačů včetně moderních digitálních tiskových periferií.
 • Vyučujeme nejmodernější profesionální grafické aplikace.
 • Máme vlastní fotoateliér pro výuku digitální fotografie.
 • Máme tradici! – výuka polygrafických oborů trvající téměř 60 let.
 • Jsme specializovanou školou! – v ČR pouze 4 střední školy s výhradním zaměřením na výuku polygrafických oborů!
 • Výuka v reálném pracovním prostředí – v portfoliu naší školy je kompletně vybavený tiskový provoz a grafická studia v nových moderních prostorech.
 • Účastníme se odborných stážích, veletrhů, celé řady exkurzí a tematických výstav
 • Účastníme se také různých grafických soutěží pořádaných v rámci ČR, nezřídka s vynikajícími výsledky, což je dokladem kvalitní připravenosti našich žáků.
 • Naše škola dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných polygrafických firem v ČR, dokážeme tak mimo jiné nabídnout pomocnou ruku našim absolventům při uplatnění se na trhu práce.
 • Zajímavé platové ohodnocení.
 • Máme kvalifikovaný a přívětivý tým pedagogů.
 • Studenti mají během studia k dispozici software Microsoft Office 356 a online úložiště OneDrive (1000 GB).
 • Naši školu lze charakterizovat jako školu „rodinného typu“ – bez výskytu asociálního chování žáků.
 • Škola je plně pokrytá WIFI signálem a žáci mají přístup na vysokorychlostní internet.
 • Pro naše žáky zajišťujeme ubytování i celodenní stravování.

Vybavení učeben:

Učebny jsou vybaveny nejrozšířenějšími tiskovými technologiemi (ofset,digitální tisk, sítotisk, fóliový tisk, knihtisk). Žáci v těchto učebnách získávají praktické znalosti a dovednosti při zhotovování širokého spektra tiskové produkce a následně je využívají při tisku zakázek, které realizujeme taktéž v těchto učebnách.