Skip to main content

Vrátili jsme se z dvoutýdenní stáže na Srednja medijska in grafična šola v Lublani, kterou jsme si náležitě užili!

V lublaňské škole jsme si prošli výukou různých technik ve fotografii, animační tvorbě, postprodukčním zpracování videa, zvučení a snímání zvuku, natáčení ve školním TV studiu i tvorbou podcastu a mnoho dalšího. Celou dobu zde byla velmi příjemná atmosféra plná otevřenosti a vstřícnosti. Kromě trénování důležitých dovedností ve škole a komunikace v anglickém jazyce jsme stihli i relaxovat u slovinského moře a navštívit jezero Bled.

Pro nás všechny to byly zážitky, které určitě i za pár let vykouzlí úsměv ve vzpomínkách.