Skip to main content

Evropský den jazyků, pořádaný z iniciativy Rady Evropy ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001.
I letos se žáci naší školy (konkrétně ze třídy 3. B) Evropského dne jazyků zúčastnili ve Vědecké knihovně v Olomouci, která organizovala zajímavé akce ve dnech 25. a 27. září 2017.  Naši žáci zavítali do Vědecké knihovny v pondělí 25. září, kdy je pracovnice Vědecké knihovny p. Dvorská nejdříve provedla prostorami Vědecké knihovny a ukázala jim, jak je možno se čtenářsky zaregistrovat a využívat fondy Vědecké knihovny.
Posléze žáci absolvovali jazykový kvíz se zaměřením na jazyky Evropské unie, ti nejlepší získali věcná ocenění.
Rádi bychom poděkovali vedení Vědecké knihovny i p. Dvorské, která se žákům celou dobu plně věnovala a ochotně odpověděla na všechny jejich dotazy.