Skip to main content

Grafik pro média

Název oboru: Reprodukční grafik pro média
Kód oboru: 34-53-L/01 a 34-53-H/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce, učňovská zkouška a výuční list

Obor připravuje primárně žáky pro práci v tiskárnách, grafických či reklamních studiích, redakcích periodik či nakladatelstvích. Kromě tiskových médií zahrnuje práci webdesignéra a tvorbu multimediálních prezentací. Je vhodnou přípravou na studium oborů zabývajících se vizuální komunikací na vysokých školách. Žáci během studia projdou rozsáhlou praxí na půdě školy a ve třetím ročníku absolvují měsíční praxi přímo ve firmě.

Zaměření oboru:

 • Sazba periodik (např.: noviny a časopisy) a akcidenčních tiskovin (např.: pozvánky, oznámení, letáčky, plakáty)
 • Předtisková příprava (správná příprava dat pro konkrétní tiskovou technologii)
 • Fotografie ateliérová i exteriérová (např. produktová fotografie, fotografie návrhů, portrétní fotografie)
 • Editace a postprodukce dat (úprava a retuše fotografií, střih videí, tvorba digitálních koláží)
 • Webdesign (tvorba prezentačních webových stránek s důrazem na aktuální trendy, animace na webu)
 • Vektorová grafika (využití napříč oborem, velkoplošná reklama, aplikace na 3D materiál)
 • Vizuální řešení pro firmy (zahrnuje: vizitky, letáky, webové stránky, plakáty, propagační tištěné či potištěné předměty, dopisní papíry atd.)
 • Tvorba vlastního portfolia

Informace ke zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění.

Zdravotní omezení podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Vztahuje se na obory, u kterých je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rizika dle NV 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přílohy číslo 1. a 2.

Školní vzdělávací program pro obor Reprodukční grafik pro média Úplné verze ŠVP jsou k dispozici na sekretariátu školy.

Proč studovat u nás?

 • Perspektivní a dynamicky vyvíjející se obor – téměř žádný výrobek či služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby.
 • Komplexní znalosti umožňují absolventům uplatnit se ve všech oblastech polygrafického průmyslu.
 • Pro výuku máme vyčleněno více jak 110 výkonných počítačů včetně moderních digitálních tiskových periferií.
 • Vyučujeme nejmodernější profesionální grafické aplikace.
 • Máme vlastní fotoateliér pro výuku digitální fotografie.
 • Máme tradici! – výuka polygrafických oborů trvající téměř 60 let.
 • Jsme specializovanou školou! – v ČR pouze 4 střední školy s výhradním zaměřením na výuku polygrafických oborů!
 • Výuka v reálném pracovním prostředí – v portfoliu naší školy je kompletně vybavený tiskový provoz a grafická studia v nových moderních prostorech.
 • Účastníme se odborných stážích, veletrhů, celé řady exkurzí a tematických výstav
 • Účastníme se také různých grafických soutěží pořádaných v rámci ČR, nezřídka s vynikajícími výsledky, což je dokladem kvalitní připravenosti našich žáků.
 • Naše škola dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných polygrafických firem v ČR, dokážeme tak mimo jiné nabídnout pomocnou ruku našim absolventům při uplatnění se na trhu práce.
 • Zajímavé platové ohodnocení.
 • Máme kvalifikovaný a přívětivý tým pedagogů.
 • Studenti mají během studia k dispozici software Microsoft Office 356 a online úložiště OneDrive (1000 GB).
 • Naši školu lze charakterizovat jako školu „rodinného typu“ – bez výskytu asociálního chování žáků.
 • Škola je plně pokrytá WIFI signálem a žáci mají přístup na vysokorychlostní internet.
 • Pro naše žáky zajišťujeme ubytování i celodenní stravování.

Vybavení učeben:

Každá z učeben, ve kterých studenti vykonávají odbornou výuku, je plně vybavena počítačovou technikou a softwarem, se kterými se žáci setkají v praxi. Každý student má k dispozici výkonný počítač s LCD monitorem. Výuka probíhá převážně na nejnovějších verzích publikačního softwaru ADOBE Creative Cloud 2019. Každá učebna je vybavená, laserovou tiskárnou a dataprojektorem. Dále jsou žákům k dispozici tiskové stroje Canon imagePRESS C6011, Xerox Docucolor 240 a velkoformátové tiskárny Epson 7800 a Canon IPF 750. Ve výuce je také využíván plně vybavený fotoateliér. Všechny počítače ve škole jsou napojeny na centrální server a vysokorychlostní internet. Škola je kompletně pokryta WIFI signálem. Učebny odborné výuku jsou postupně vybavovány klimatizací.