Skip to main content

Operátor tisku

Název oboru: Tiskař na polygrafických strojích
Kód oboru: 34-52-L/01 a 34-52-H/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce, učňovská zkouška a výuční list
Prospěchové stipendium

Obor připravuje primárně žáky pro práci v tiskárnách, reklamních agenturách, případně na specializované pozice tiskařů. Žáci během studia projdou odborným výcvikem na půdě školy, kde se seznamují s obsluhou strojů a zařízení určených k tisku a dokončovacímu zpracování. Od druhého ročníku mohou provádět odborný výcvik na pracovišti smluvního partnera.  Ve třetím ročníku absolvují měsíční souvislou praxi přímo ve firmě. V průběhu studia absolvují celou řadu tématických exkurzí zaměřených na seznámení se s nejširší škálou polygrafických strojů a zařízení včetně jejich využití v polygrafické praxi.

Zaměření oboru:

 • Příprava a tisk na archových ofsetových tiskových strojích.
 • Příprava a tisk na digitálních tiskových strojích.
 • Příprava a tisk na sítotiskových strojích.
 • Příprava a tisk na stroji pro tamponový tisk.
 • Problematika Color managementu, předtiskové přípravy a hodnocení kvality tiskové produkce.
 • Zušlechťování tiskovin
 • Dokončovací zpracování jednotlivých typů tiskovin
 • Údržba a seřízení tiskových strojů a zařízení pro dokončovací zpracování.

Informace ke zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

 • Prognosticky závažná onemocnění horních nebo dolních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění.
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

Zdravotní omezení podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Vztahuje se na obory, u kterých je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rizika dle NV 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přílohy číslo 1. a 2.

Školní vzdělávací program pro obor Tiskař na polygrafických strojích

Úplné verze ŠVP jsou k dispozici na sekretariátu školy.

Proč studovat u nás?

 • Perspektivní a dynamicky vyvíjející se obor – téměř žádný výrobek či služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby.
 • Komplexní znalosti umožňují absolventům uplatnit se ve všech oblastech polygrafického průmyslu.
 • Pro výuku máme vyčleněno více jak 110 výkonných počítačů včetně moderních digitálních tiskových periferií.
 • Vyučujeme nejmodernější profesionální grafické aplikace.
 • Máme vlastní fotoateliér pro výuku digitální fotografie.
 • Máme tradici! – výuka polygrafických oborů trvající téměř 60 let.
 • Jsme specializovanou školou! – v ČR pouze 4 střední školy s výhradním zaměřením na výuku polygrafických oborů!
 • Výuka v reálném pracovním prostředí – v portfoliu naší školy je kompletně vybavený tiskový provoz a grafická studia v nových moderních prostorech.
 • Účastníme se odborných stážích, veletrhů, celé řady exkurzí a tematických výstav
 • Účastníme se také různých grafických soutěží pořádaných v rámci ČR, nezřídka s vynikajícími výsledky, což je dokladem kvalitní připravenosti našich žáků.
 • Naše škola dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných polygrafických firem v ČR, dokážeme tak mimo jiné nabídnout pomocnou ruku našim absolventům při uplatnění se na trhu práce.
 • Zajímavé platové ohodnocení.
 • Máme kvalifikovaný a přívětivý tým pedagogů.
 • Studenti mají během studia k dispozici software Microsoft Office 356 a online úložiště OneDrive (1000 GB).
 • Naši školu lze charakterizovat jako školu „rodinného typu“ – bez výskytu asociálního chování žáků.
 • Škola je plně pokrytá WIFI signálem a žáci mají přístup na vysokorychlostní internet.
 • Pro naše žáky zajišťujeme ubytování i celodenní stravování.

Vybavení učeben:

Učebny jsou vybaveny nejrozšířenějšími tiskovými technologiemi (ofset,digitální tisk, sítotisk, fóliový tisk, knihtisk). Žáci v těchto učebnách získávají praktické znalosti a dovednosti při zhotovování širokého spektra tiskové produkce a následně je využívají při tisku zakázek, které realizujeme taktéž v těchto učebnách.