Skip to main content

Polygrafie

Název oboru: Polygrafie
Kód oboru: 34-41-M/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Obor připravuje žáky pro výkon povolání v managementu tiskáren, reklamních agentur, vydavatelstvích či nakladatelstvích. Absolventi nacházejí bezproblémové uplatnění na pozicích obchodních zástupců, technologů nebo řídících pracovníků výroby. Žáci během studia projdou rozsáhlou teoretickou i praktickou průpravou na půdě školy, ve třetím ročníku pak absolvují měsíční praxi v některé z renomovaných firem.

Zaměření oboru:

 • Obchodní činnost polygrafických podniků (proces jednání se zákazníky a dodavateli, kalkulace a cenotvorba v polygrafii, marketing a propagace)
 • Technologická příprava výroby (příprava dat, volba materiálů a technik pro zpracování tiskového výrobku)
 • Řízení výroby (plánování výroby, tvorba časového harmonogramu, vedení lidí)
 • Management jakosti výroby (nástroje a postupy řízení kvality produkce)
Školní vzdělávací program pro obor Polygrafie Úplné verze ŠVP jsou k dispozici na sekretariátu školy.

Proč studovat u nás?

 • Perspektivní a dynamicky vyvíjející se obor – téměř žádný výrobek či služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby.
 • Komplexní znalosti umožňují absolventům uplatnit se ve všech oblastech polygrafického průmyslu.
 • Pro výuku máme vyčleněno více jak 110 výkonných počítačů včetně moderních digitálních tiskových periferií.
 • Vyučujeme nejmodernější profesionální grafické aplikace.
 • Máme vlastní fotoateliér pro výuku digitální fotografie.
 • Máme tradici! – výuka polygrafických oborů trvající téměř 60 let.
 • Jsme specializovanou školou! – v ČR pouze 4 střední školy s výhradním zaměřením na výuku polygrafických oborů!
 • Výuka v reálném pracovním prostředí – v portfoliu naší školy je kompletně vybavený tiskový provoz a grafická studia v nových moderních prostorech.
 • Účastníme se odborných stážích, veletrhů, celé řady exkurzí a tematických výstav
 • Účastníme se také různých grafických soutěží pořádaných v rámci ČR, nezřídka s vynikajícími výsledky, což je dokladem kvalitní připravenosti našich žáků.
 • Naše škola dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných polygrafických firem v ČR, dokážeme tak mimo jiné nabídnout pomocnou ruku našim absolventům při uplatnění se na trhu práce.
 • Zajímavé platové ohodnocení.
 • Máme kvalifikovaný a přívětivý tým pedagogů.
 • Studenti mají během studia k dispozici software Microsoft Office 356 a online úložiště OneDrive (1000 GB).
 • Naši školu lze charakterizovat jako školu „rodinného typu“ – bez výskytu asociálního chování žáků.
 • Škola je plně pokrytá WIFI signálem a žáci mají přístup na vysokorychlostní internet.
 • Pro naše žáky zajišťujeme ubytování i celodenní stravování.

Vybavení učeben:

Každá z učeben, ve kterých studenti vykonávají odbornou výuku, je plně vybavena počítačovou technikou a softwarem, se kterými se žáci setkají v praxi. Každý student má k dispozici výkonný počítač s LCD monitorem. Výuka probíhá převážně na nejnovějších verzích publikačního softwaru ADOBE Creative Cloud 2019. Každá učebna je vybavená, laserovou tiskárnou a dataprojektorem. Dále jsou žákům k dispozici tiskové stroje Canon imagePRESS C6011, Xerox Docucolor 240 a velkoformátové tiskárny Epson 7800 a Canon IPF 750. Ve výuce je také využíván plně vybavený fotoateliér. Všechny počítače ve škole jsou napojeny na centrální server a vysokorychlostní internet. Škola je kompletně pokryta WIFI signálem. Učebny odborné výuku jsou postupně vybavovány klimatizací.