Skip to main content

Při příležitosti pětileté a stále se rozvíjející spolupráce dvou partnerských měst Olomouce a Krakova navštívili v rámci studijního pobytu Střední polygrafickou školu v Olomouci tři vyučující a ředitelka školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově.

V rámci třídenního pobytu v Olomouci navštívila delegace polských pedagogů olomouckou radnici, kde byli přijati náměstkem pro školství panem doc. PhDr. Karlem Konečným, CSc. a také absolvovali komentovanou prohlídku radnice a města.

Další den pobytu polské delegace byl věnován Střední škole polygrafické Olomouc. Své zkušenosti z teorie i praxe přijeli polští přátelé prezentovat a sdílet s vyučujícími odborných předmětů a cizích jazyků, a to formou přímého zapojení se do odborné výuky. Na Střední škole polygrafické Olomouc uspořádali pro žáky odborný workshop na téma portrétního focení. S učiteli i s vedením školy pak diskutovali o systému výuky u nás a v Polsku, porovnávali své zkušenosti v oblasti zavádění novinek z polygrafie do odborné přípravy žáků. Jejich odborný program pak vyvrcholil při návštěvě firmy DG Pack v Prostějově, která se zabývá výrobou flexibilních obalových materiálů a fólií.

Poslední den jejich pobytu byl zasvěcen poznávání naší země a její historie. Společně s učiteli Střední školy polygrafické Olomouc se zúčastnili exkurze v archeoparku v Pavlově a svůj pobyt zakončili návštěvou Střední vinařské školy ve Valticích spojenou s prohlídkou jejich sklepů a výkladem o přípravě vinařských odborníků.

Tato návštěva přispěla k dalšímu rozvoji partnerských vztahů obou škol a bude i nadále pokračovat.

Leave a Reply