Skip to main content

Projekt „Vybudování učeben pro výuku oborů obalová technika, tiskař na polygrafických strojích a reprodukční grafik pro média včetně IT podpory“ je realizovaný v sídle Střední školy polygrafické v Olomouci na adrese Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002610.

Odborná učebna pro obor Tiskař na polygrafických strojích

V odborné učebně pro tiskaře je realizována výuka předmětu Technologie – pro obor Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01. Učebna byla v rámci projektu vybavena měřícími pomůckami – spektrálními fotometry, lupami, vzorníky Pantone, patnácti notebooky, dataprojektorem a nábytkem na uložení výukových pomůcek získaných z projektu. V učebně byla posílena konektivita, která se řešila v rámci tohoto projektu napříč celou školou. Na odbornou učebnu pro tiskaře se vztahuje výjimka z povinnosti zajištění bezbariérovosti.

Odborná učebna pro obor Obalová technika

V odborné učebně pro žáky oboru Obalová technika – 34-42-M/01 jsou vyučovány předměty Obalová technika a Seminář z obalových technik. Kapacita učebny je 17 žáků v plánovaném rozsahu výuky nejméně 7 hodin týdně. Realizace odborné učebny pro obor Obalová technika vyžaduje bezbariérový přístup. Bezbariérovost byla zajištěna formou stavební úpravy nájezdu z exteriéru do interiéru přízemní učebny. Odborná učebna pro obor Obalová technika byla vybavena zařízením a učebními pomůckami pro výuku oboru dle položkového rozpočtu (nábytek, židle, regál, PC a monitor). Kdy hlavní součástí vybavení učebny je řezací plotter. V rámci projektu byla v učebně byly provedeny stavební úpravy včetně elektroinstalace, bezbariérového přístupu, výměny oken a vstupních dveří a samozřejmě konektivita.

Odborná učebna pro výuku polygrafických předmětů - Grafická učebna

V odborné učebně je obsahovou náplní výuka Odborného výcviku oborů Reprodukční grafik pro média, Polygrafie a Obalová technika realizovaná nejméně 12 hodin týdně. Odborná učebna pro výuku polygrafických předmětů je bezbariérově přístupná, včetně toalety pro vozíčkáře. Učebna byla kompletně vybavená výpočetní technikou pro výuku grafických programů, klimatizací, nábytkem a proběhly úpravy nezbytné k optimální konektivitě tohoto vybavení.

Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu je pět let od jeho ukončení (2019-2024). V rámci udržitelnosti je podmínkou spolupráce s pěti základními školami z regionu. Naše škola musí jedenkrát ročně, po dobu udržitelnosti, uspořádat pro každou z nich workshop v délce dvou vyučovacích hodin pro 15 žáků osmých a devátých tříd.

Spolupracující školy:

Fakultní ZŠ Olomouc, Tererovo nám., 779 00 Olomouc
Waldorfská škola Olomouc, Rožňavská 21, 779 00 Olomouc
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc
Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1, 783 01 Olomouc – Nemilany
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, 779 00 Olomouc