Skip to main content

Dne 23.5. 2019 se na naší škole uskutečnil projektový pro žáky prvních ročníků, který byl zaměřen na problematiku péče o zdraví, základy resuscitace, transportu zraněných a ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí. Náplní tohoto dne bylo učivo spojené s tělesnou výchovou, základu ekologie, výchově ke zdraví a ostatních mezipředmětových vztahů. Tento projekt byl zařazen do výuky TV poprvé jako spojení teoretických a praktických zkušeností a dovedností. Ke spolupráci na projektu byli sezváni odborníci ze stran zdravotnictví, humanitární pomoci a profesionální armády. Žáci po shlédnutí aktuálních audiovizuálních prezentací byli rozřazeni na pět stanovišť, kde pod vedením instruktorů prováděli praktické ukázky. Závěr dopoledne vyvrcholilo vědomostním testem, ve kterém si žáci ověřili své nově získané vědomosti. Tento projektový den získal kladné ohlasy z řad žáků i učitelů z důvodu praktických ukázek resuscitace, obnovení životních funkcí a především transportu zraněných v mimořádných situacích. Učitelé i žáci vyjádřili svůj názor s tím, že pro následující první ročníky je tento projektový den velmi přínosný. Vedoucí projektového dne: Hana Schwarzová