Skip to main content

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Činnost školní knihovny Střední školy polygrafické Olomouc byla zahájena v lednu roku 2012. Od té doby je její databáze průběžně doplňována, např. ve školním roce 2015/2016 v rámci probíhajícího projektu EU Výzva č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo nakoupeno víc jak 200 nových knih.  Zmíněný projekt byl zaměřený mimo jiné i na zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti.
V naší knihovně si mohou žáci zapůjčit většinu knih, které jsou v přímé návaznosti na povinnou četbu k maturitní zkoušce z českého jazyka, ale i další knihy, kterými mohou obohatit svůj čtenářský obzor.
Výpůjční doba pro žáky je vymezena na dva dny v každém týdnu.