Skip to main content

Spolek přátel Střední školy polygrafické, Olomouc

Vážení přátelé a rodiče žáků Střední školy polygrafické, Olomouc,
s potěšením Vám oznamujeme, že od školního roku 2013/2014 funguje občanské sdružení s názvem Spolek přátel Střední školy polygrafické, Olomouc. Cílem spolku je podpora aktivit Střední školy polygrafické a především pak jejich žáků (viz stanovy Spolku přátel SŠ polygrafické, Olomouc). Jednou z hlavních tezí Spolku přátel SŠ polygrafické, Olomouc je podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, či žáků nacházejících se v těžké sociální situaci (podmínky pro přidělování příspěvku jsou uvedeny níže).
Budeme velmi rádi, když podpoříte naši myšlenku i naše snažení a přispějete na aktivity naší školy a hlavně našich žáků finančním příspěvkem v jakékoliv výši. Pro potřeby Spolku přátel SŠ polygrafické, Olomouc byl zřízen transparentní účet u Fiobanky. Můžete online sledovat, jak se daří naplňovat fond pro podporu školy i žáků a sami přispívat na účet číslo 2400480807/2010.
Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Michaela Rollerová
předsedkyně Spolku SŠ polygrafické, Olomouc

Pravidla pro přidělování příspěvku z fondu Spolku přátel Střední školy polygrafické, Olomouc žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, či nacházejícím se v těžké životní situaci

  • příspěvky budou přidělovány přednostně na akce uvedené v ŠVP jako povinné
  • o výši příspěvku rozhoduje na základě žádosti valná hromada spolku
  • výše příspěvků jednotlivým žadatelům se může lišit
  • v žádosti je potřeba řádně zdůvodnit požadavek na příspěvek, případně doložit
  • doklady o sociální situaci
  • valná hromada může požadovat potvrzení o sociální potřebnosti žadatele