Skip to main content

Ve školním roce 2012/2013 se naše škola stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Spolupráce byla navázána díky možnosti navštěvovat plně vybavené odborné chemické laboratoře. Navíc bude umožněno žákům i pedagogickým pracovníkům se účastnit přednášek, interaktivních seminářů a populárně-vědecky zaměřených akcí.

Stručný výčet oblastí spolupráce s PřF UPOL:

  • popularizace vědy a podpora zájmu o přírodovědné předměty
  • vyhledávání a vedení talentovaných žáků
  • příprava budoucích učitelů a také podpora vzdělávání středoškolských učitelů
  • vzájemná podpora a informovanost o akcích a aktivitách v oblasti společného zájmu