Skip to main content

Ve dnech 14. až 27. 10. 2018 se v rámci projektu Erasmus+ zúčastnilo šest žáků olomoucké polygrafické školy a s nimi doprovodný pedagogický dozor odborné stáže v obalovém gigantu – firmě GRAFOBAL a.s. ve Skalici. Devízou této slovenské firmy je kvalitní tisk, široké spektrum zušlechťovacích technologií a inovační potenciál kvalifikovaných specialistů. Jejich výrobky jsou pravidelně oceňovány prestižními světovými cenami, jako je WorldStar for Packaging.
Čtyři žáci oboru Tiskař na polygrafických strojích a dvě žákyně oboru Obalová technika se postupně seznamovali s celým výrobním procesem. Pracovní náplň byla různorodá. Žáci měli možnost poznat pracovní prostředí nejdůležitějších výrobních úseků firmy, jmenovitě prostředí vývoje obalů, kopírny tiskových desek, míchání barev, tisk na produkčních strojích, kvalitu a kontrolu, výsek, balení a expedice. Vstřícnost pracovníků jednotlivých úseků napomohla žákům aplikovat a rozvinout své teoretické i praktické znalosti jejich oborů. Tyto výstupy budou začleněny do výuky odborných předmětů.
Ve volném čase žáci navštívili historické památky a Muzeum tisku ve městě Skalica, v okolí zámek v Holíči, Baťův kanál a historické památky v Kopčanech. O víkendu absolvovali celodenní výlet do hlavního města Bratislavy, kde si prohlédli historické i moderní části této metropole.
Stáž ve firmě GRAFOBAL a.s. byla přínosná a obohacující pro všechny účastníky a doufáme, že i v budoucnu se na naší škole naskytne podobná příležitost