Skip to main content

Na základě několikaleté a stále se rozvíjející spolupráce dvou partnerských škol města Olomouc a Tampere v rámci projektu Erasmus + přijely na studijní pobyt na Střední školu polygrafickou v Olomouci dvě finské žákyně z partnerské školy TREDU v Tampere ve Finsku.

Jednalo se o dvě žákyně 2. ročníku oboru „Grafik pro média“, které přijely do Olomouce sbírat teoretické i praktické zkušenosti. Během svého čtyřtýdenního pobytu na Střední škole polygrafické Olomouc se aktivně zapojily do výuky teoretických předmětů i odborného výcviku a byly také aktivními účastnicemi mezinárodní „Soutěže mladých grafiků“, která v olomoucké škole probíhá již čtvrtým rokem. Součástí jejich studijního pobytu byla také 14- ti denní praxe v partnerských firmách Epava Olomouc, a s. a Slam.cz – tiskové centrum, s nimiž Střední polygrafická škola Olomouc spolupracuje. Zde se finské žákyně seznamovaly s chodem grafických firem v českých podmínkách.

Smlouva o spolupráci s finským Tampere platí od roku 1986. Kontakty mezi městy tak patří k nejstarším a Střední škola polygrafická aktivně spolupracuje s finskou školou již sedmým rokem.

V letošním roce byla také navázána nová spolupráce se školou Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově, která je oborově stejně zaměřená jako olomoucká Střední škola polygrafická. I s touto školou se aktivně rozvíjí vzájemná spolupráce, např. vzájemná účast obou škol ve školních grafických soutěžích. Informace o finské návštěvě v Olomouci budou prezentovány na výstavě pořádané Střední školou polygrafickou Olomouc a uvedeny na webu školy: www.polygraficka.cz.