Skip to main content

Dne 18. 2. 2021 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii SOŠ III. C, která je určeno žákům 1. – 3. ročníků středních odborných škol. Soutěž proběhla distančním způsobem, zúčastnilo se jí dohromady 13 žáků. Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí. V první části, která měla písemnou formu, soutěžící plnili úkoly v poslechovém a lexikálně-gramatickém testu. V ústní části žáci individuálně řešili žáci jazykovou situaci na dané téma. Vyučující anglického jazyka všem žákům děkují za účast. Oceňují pečlivost, s jakou se na soutěž připravovali, a volný čas, který daným úkolům věnovali. Všichni žáci odvedli skvělou práci a bylo velmi těžké se rozhodnout, kdo byl nejlepší. Skóre bylo velmi vyrovnané a o umístění rozhodovaly i půl body. Bohužel vyšší kola soutěže byla z důvodu pandemie covid-19 zrušena, nicméně všichni účastníci dostanou sladkou odměnu (tři nejlepší – Klárka, Vláďa a Anička – trochu větší sladkou odměnu).

Těšíme se na další kola soutěže, to příští snad už prezenčně ve škole.

Enjoy English!

Leave a Reply