Skip to main content

Situace na Ukrajině a naše škola

Milí žáci

na základě dopisu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka z března 2022, č. j.: MSMT-5324/2022-1 bych vám, žákům naší školy, ráda sdělila několik informací a nabídla následující:
Dne 24.2.2022 začala válka na Ukrajině, který vyhnala ze svých domovů tisíce lidí.
Situace na Ukrajině se mění každým dnem a každým dnem bude na naše území přicházet stále více občanů Ukrajiny. Je naší povinností se o ně postarat a ukázat jim, že jsou u nás vítaní.
Všichni občané naší republiky budou muset na tuto situaci flexibilně reagovat a budou muset něco obětovat ze svého osobního pohodlí a životního standardu.
Jistě jste si všimli, že z Ukrajiny přichází zejména ženy, děti, studenti, případně starší lidé.
Nás jako školy se může dotknout skutečnost, že i do naší školy přijdou mladí lidé z Ukrajiny a budou na naší škole studovat.
Přála bych si, aby všichni žáci naší školy byli vůči případným novým studentům z Ukrajiny vstřícní a otevření, aby jim pomohli začlenit se kolektivu ostatních žáků, aby jim byli nápomocni v komunikaci, neboť oni nebudou, alespoň zpočátku, ovládat náš jazyk, nebudou znát naše zvyklosti, budou v cizím prostředí apod. S tím vším jim musíme pomoci.
Také bych si přála, aby se naši žáci neobávali o své bezpečí, tady ve škole jim nic nehrozí a rovněž vedení naší země nás ubezpečuje, že nehrozí nic ani našemu státu.
Pokud nebude někdo něčemu rozumět, bude potřebovat něco vysvětlit, zajděte za svým třídním učitelem a požádejte jej o radu. Také dveře ředitelny jsou pro vás otevřené a můžete za mnou kdykoliv přijít s jakýmkoliv dotazem, přáním, či návrhem.
Pokud by někdo trpěl tísní z vývoje situace, nebo se obával něčeho ve škole, rovněž může přijít do ředitelny se poradit nebo navštívit pana učitele Hrubého, preventistu sociálně patologických jevů, aby se svěřil se svými obavami. Můžeme vám všem zaručit naprostou diskrétnost.

Milí žáci, věřím, že společně celou situaci zvládneme, že si budeme pomáhat a že nakonec vše dobře skončí.

 

Zdravím vás všechny
PhDr. Marcela Hanáková, v. r.
Ředitelka školy
V Olomouci dne 4.3.2022

Sdělení ředitelky k situaci na Ukrajině v PDF