Skip to main content

Úřední deska

VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY pro období 2024 – 2027

 

Dopis ředitele školy k účasti ve volbách do školské rady
Postup při hlasování do rady SŠ Polygrafické Olomouc
Kandidáti do Školské rady Střední školy polygrafické Olomouc
Ustanovení volební komise ŠR
Návrh kandidáta ŠR pedagogičtí pracovníci školy
Návrh kandidáta ŠR pedagogičtí pracovníci školy
Vyhlášení voleb do školské rady SŠ polygrafická Olomouc

NABÍDKA PRÁCE: Hledáme ekonoma/ekonomku školy

Nová služba KOMENS umožňuje omlouvat absenci na teorii online

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL — realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Doučování může být motivováno vlastním zájmem žáka, nebo rozhodnutím ze strany školy. Veškeré informace naleznete pod tímto odkazem: informace o doučování PDF.