Skip to main content

V letošním ročníku soutěže Nakresli tři krále, s tématem Kam přinášejí králové radost a naději dnes? pořádané Charitou Olomouc zvítězily v kategorii Střední školy práce Anny Dvořákové a Julie Horákové studentek 1. ročníku RGM.

Slavnostní předání cen proběhne 18. května v kině Metropol.

Jedna práce je inspirovaná tradicí tříkrálové sbírky, druhá práce vytvořena pod silným dojmem nedávných tragických událostí… obě ale přinášejí poselství naděje.

Děvčatům srdečně blahopřejeme!