Skip to main content

I letos měla naše škola svoje „želízko v ohni“ na Překladatelské soutěži, která se konala pod záštitou děkana Filozofické fakulty Ostravské Univerzity, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.

Studenti a studentky středních škol se do soutěže zapojují prostřednictvím svého středoškolského vyučujícího, soutěž se vyhlašuje vždy v říjnu, uzávěrka soutěžních příspěvků je 31. ledna následujícího roku a vyhlášení výsledků se koná v březnu. Soutěžící si vyberou jeden z následujících jazyků: angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, ruštinu nebo polštinu, a poté si zvolí jeden ze dvou soutěžních textů k překladu. Letošní překlad, který si vybral náš soutěžící Lukáš Gromnica, byl poměrně náročný, neboť se týkal hodně vzdálené historie – bitvy u Hastingsu v roce 1066.

Vyhlášení výsledků proběhlo dne 16. března 2021 online na platformě ZOOM. Lukáš se sice neprobojoval do první trojice, ale získal velice pěkné ohodnocení a diplom o účasti.

„Moc povedený překlad a vysoká úroveň jazyka – oproti ostatním se vyskytuje minimum formálních prohřešků a významových posunů (uvádím v komentářích). Pěkně jsou převedeny pasáže s přímou řečí (chválím pokus o autentický „mluvený projev“, také ekvivalent Vilda) i sportovní reference – zde by možná stálo za to ještě víc si vyhrát, původní text na tom dost staví (např. fixture congestion).“

Po vyhlášení výsledků proběhly přednášky předních translatologů, tlumočníků a překladatelů a poté se mohli zájemci věnovat v odpoledních workshopech konkrétním problémům soutěžních překladů.

V rámci třídenního pobytu v Olomouci navštívila delegace polských pedagogů olomouckou radnici, kde byli přijati náměstkem pro školství panem doc. PhDr. Karlem Konečným, CSc. a také absolvovali komentovanou prohlídku radnice a města.

Další den pobytu polské delegace byl věnován Střední škole polygrafické Olomouc. Své zkušenosti z teorie i praxe přijeli polští přátelé prezentovat a sdílet s vyučujícími odborných předmětů a cizích jazyků, a to formou přímého zapojení se do odborné výuky. Na Střední škole polygrafické Olomouc uspořádali pro žáky odborný workshop na téma portrétního focení. S učiteli i s vedením školy pak diskutovali o systému výuky u nás a v Polsku, porovnávali své zkušenosti v oblasti zavádění novinek z polygrafie do odborné přípravy žáků. Jejich odborný program pak vyvrcholil při návštěvě firmy DG Pack v Prostějově, která se zabývá výrobou flexibilních obalových materiálů a fólií.

Poslední den jejich pobytu byl zasvěcen poznávání naší země a její historie. Společně s učiteli Střední školy polygrafické Olomouc se zúčastnili exkurze v archeoparku v Pavlově a svůj pobyt zakončili návštěvou Střední vinařské školy ve Valticích spojenou s prohlídkou jejich sklepů a výkladem o přípravě vinařských odborníků.

Tato návštěva přispěla k dalšímu rozvoji partnerských vztahů obou škol a bude i nadále pokračovat.

Leave a Reply